Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Hvordan svarer Bumble på dataforespørsler fra politiet/retten?

Når det er nødvendig, samarbeider vi med eksterne partnere, for eksempel politi, for å rapportere bekymringer omkring velferd, bistå i kriminelle etterforskninger, overholde eksisterende lover og forskrifter for personvern, og konsultere om nye teknologier for å sørge for at den digitale verden er et trygt og sikkert sted. Vi samarbeider i god tro med disse partnerne for å håndheve våre regler for personvern og for å skape et trygt miljø for alle—i appen og det virkelige liv. Vi overholder alle data- og personvernlover og -forskrifter når vi samarbeider med politiet. Verken forespørsler om data eller informasjon vil deles med våre medlemmer eller offentligheten.  

Rettshåndhevende instanser kan sende inn en forespørsel via dette online- skjemaet eller ved å kontakte oss på police@bumble.com. Vi svarer ikke på slike henvendelser som er sendt fra andre enn offisielle personer innen politiet/retten. 

For å ikke miste tid må alle dataforespørsler fra politiet/retten inneholde:

 • Personens navn og en av fire følgende stykker informasjon:
  • En registrert e-postadresse
  • Et registrert mobilnummer
  • Et linket mobilnummer
  • Et unikt ID-nummer
 • Årsaken bak forespørselen
 • Informasjonen som forespørres
 • En offisiell e-postadresse fra politiet/retten
 • En kontaktperson, inkludert avdeling og stillingstittel og telefonnummer
 • Et vedlegg med gjeldende juridisk prosess, for eksempel en stevning eller ransakingsordre.Selv om det ikke er påkrevd, hvis bedriftsadressen brukes, må den juridiske prosessen gjenspeile en korrekt adresse, for eksempel:
 • En av følgende: 
  • Bumble Trading Inc.
  • Bumble Trading LLC 
  • Bumble Holding Limited 
 • Adressert til: 
  • Legal Department, Medius House, 2 Sheraton St, London W1F 8BH
  • 1105 West 41st Street, Austin, Texas, 78756 
  • 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, 19801