Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Jak Bumble odpowiada na żądania dostarczenia danych ze strony organów egzekwowania prawa?

W razie potrzeby współpracujemy z zewnętrznymi partnerami do spraw ochrony porządku publicznego w celu raportowania kontroli warunków bytowych, asystowania w dochodzeniach karnych, przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz konsultowania się w zakresie innowacji mających na celu zachowanie bezpieczeństwa w wirtualnym świecie. Współpracujemy w dobrej wierze z organami ochrony porządku publicznego, aby egzekwować wytyczne naszej polityki prywatności i gwarantować naszym użytkownikom i użytkowniczkom bezpieczne środowisko—zarówno w aplikacji jak i w realnym życiu. Współpracując z organami ohrony porządku publicznego stosujemy się do wszystkich przepisów i regulacji dotyczących danych i prywatności. Nie podajemy żadnych tego typu żądań danych lub informacji ani do wiadomości naszych członków, ani do wiadomości publicznej.  

Organy porządku publicznego, które chcą uzyskać dane, mogą przesłać żądanie danych lub zachowania danych, zakładając konto i rejestrując się do naszego bezpiecznego portalu dotyczącego egzekwowania prawa

Nie  odpowiadamyna żądania przesłane faxem lub e-mailem, które pochodzą od jednostek będących lub nie będących organami egzekwowania prawa. 

Aby zapewnić sprawne rozpatrzenie sprawy, wszelkie żądania danych od organów egzekwowania prawapowinny zawierać:

 • Nazwisko danej osoby oraz jedną z czterech informacji:
  • Zarejestrowany adres e-mail
  • Zarejestrowany numer telefonu komórkowego
  • Powiązany numer telefonu komórkowego
  • Unikalny numer ID
 • Powód żądania
 • Żądane informacje
 • Adres e-mail z domeny organu egzekwowania prawa
 • Nazwisko osoby kontaktowej, w tym nazwę działu oraz tytuł i numer telefonu kontaktowego
 • Załącznik ze stosowną procedurą prawną, na przykład wezwaniem do sądu lub nakazem przeszukania. Wymagane jest podanie adresu firmy, procedura prawna musi odzwierciedlać prawidłowy adres, taki jak podano poniżej: 
  • Żądania na terenie USA - Bumble Trading LLC, 1105 West 41st Street, Austin, Texas, 78756 
  • Żądania na terenie Wielkiej Brytanii lub międzynarodowe - Bumble Holding Limited, Legal Department, Medius House, 2 Sheraton St, London W1F 8BH