Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Hur verifierar jag min profil?

Verifiera din profil genom att följa dessa steg:

1. Tryck på verifierings-knappen i din profil eller på en annan persons verifieringsmärke.

2. Du kommer att se ett exempel på ett av hundratals olika tecken. Ta en selfie när du gör samma tecken som du såg på bilden, och skicka in det till Bumble genom att följa instruktionerna på skärmen.

3. Alla foton granskas av en medarbetare på Bumble!

4. Inom ett par minuter kommer du att bli informerad om huruvida verifieringen gick igenom eller inte.

5. Swipa vidare!