Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Vad gör Bumble om myndigheter kräver ut information?

Vi samarbetar vid behov med externa myndigheter för att rapportera välfärdskontroller, underlätta brottsutredningar, efterfölja befintliga förordningar och lagar kring datasekretess samt rådfråga om nya innovationer för att hålla den digitala världen trygg och säker. Vi arbetar i god tro med myndigheter för att genomdriva vår sekretesspolicy och säkerställa en säker miljö för alla användare — både på appen och IRL. När vi arbetar med myndigheter följer vi rådande lagar och förordningar om personuppgifter och sekretess. Vi avslöjar ingen information för allmänheten.  

Myndigheter kan skicka in informations- eller bevarandeförfrågningar via vårt formulär för brottsbekämpningsärenden eller genom att kontakta oss på police@bumble.com. Vi svarar inte på e-postmeddelanden som skickats till denna adress från e-postadresser som inte tillhör anställda inom myndigheter. 

För att vi snabbt ska kunna hantera en begäran måste alla informationsförfrågningar från myndigheter innehålla:

 • personens namn och en av följande fyra typer av information:
  • en registrerad e-postadress
  • ett registrerat mobiltelefonnummer
  • ett länkat mobiltelefonnummer
  • ett unikt användar-id.
 • anledningen till begäran
 • vilka uppgifter som efterfrågas
 • en e-postadress från en domän tillhörande ett rättsväsende
 • namnet på en kontaktperson, hens avdelning, jobbtitel och telefonnummer
 • en bilaga som visar den aktuella juridiska processen, t.ex. stämning eller husrannsakningsorder Om företagsadressen används måste bilagan med den juridiska processen innehålla rätt adress, t.ex.:
 • En av följande: 
  • Bumble Trading Inc.
  • Bumble Trading LLC 
  • Bumble Holding Limited 
 • Adresserat till: 
  • Legal Department, Medius House, 2 Sheraton St, London W1F 8BH
  • 1105 West 41st Street, Austin, Texas, 78756 
  • 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, 19801