Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Hur länge syns utgångna matchningar i min kö?

Det finns ingen tidsgräns för dina utgångna matchningar. I din kö finns max fem utgångna matchningar samtidigt. Om du överstiger fem kommer den äldsta att försvinna för att ge plats åt den nya.

Är du besviken över att ha missat en matchning? Du behöver inte säga hejdå för gott, läs mer om funktionen Rematch här.