Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Jag har fått ett oönskat oanständigt foto

Om du befinner dig i Texas, läs mer här.

På Bumble är samtycke inte ett alternativ, det är en regel. Om någon har skickat ett oönskat oanständigt foto till dig utan ditt samtycke, vänligen rapportera detta via vår funktion Blockera och rapportera eller kontakta oss. Vårt team kommer att undersöka ärendet och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med våra riktlinjer.

Observera att på grund av sekretessriktlinjer kan vi inte alltid avslöja resultatet av en rapport, men kom ihåg att vi tar varje rapport på största allvar.

Om du befinner dig utanför delstaten Texas kan vi inte bekräfta/garantera att det finns en lag som skyddar dig mot detta beteende. Vi uppmuntrar dig dock att kontakta din lokala brottsbekämpningspersonal för ytterligare hjälp.