Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Zagłosowałem(-am) przypadkiem na „nie". Czy mogę cofnąć głos?

Jeśli przez przypadek zagłosowałeś(-łaś) na „nie", kliknij strzałkę w lewym górnym rogu ekranu. 

Aby cofnąć głos w Bumble w przeglądarce internetowej, kliknij dwie strzałki obok ikony "X".

Możliwość cofnięcia głosu jest częścią Bumble Boost i Bumble Premium, jeśli nie masz jeszcze subskrypcji, po kliknięciu strzałki cofnięcia głosu zaprezentujemy Ci ofertę subskrypcji.