Regulamin użytkowania Bumble

Witamy na stronach regulaminu użytkowania Bumble ("Regulamin"). Jest to umowa między Tobą a Grupą Bumble (zgodnie z definicją poniżej) - chcemy, abyś znał swoje i nasze prawa, zanim skorzystasz z witryny lub aplikacji Bumble ("Bumble" lub "Aplikacja"). Prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, ponieważ po uzyskaniu dostępu, obejrzeniu lub użyciu Aplikacji, będziesz prawnie związany Regulaminem (więc prawdopodobnie najlepiej uprzednio się z nim zapoznać!).

Pamiętaj, że jeśli subskrybujesz usługi okresowo ("Okres Początkowy"), warunki Twojej subskrypcji będą automatycznie odnawiane na kolejne okresy o tym samym czasie trwania co Okres Początkowy, zgodnie z aktualną opłatą Bumble za takie usługi, chyba że anulujesz swoją subskrypcję zgodnie z pkt. 5 poniżej.

Należy również pamiętać, że pkt 13 Regulaminu zawiera postanowienia regulujące sposób rozstrzygania roszczeń użytkownika i Bumble Group względem siebie. W szczególności zawiera on umowę arbitrażową, która z ograniczonymi wyjątkami wymaga, aby spory między nami były poddawane wiążącemu i ostatecznemu arbitrażowi. Jeśli jesteś aktualnym użytkownikiem lub nowym użytkownikiem, który zarejestrował się w Bumble przed 18 stycznia 2021 roku, masz prawo zrezygnować z umowy arbitrażowej zgodnie z pkt. 13 poniżej. Jeśli nie zrezygnujesz z umowy arbitrażowej zgodnie z pkt. 13 lub jeśli zarejestrujesz się na Bumble po 18 stycznia 2021 r., (1) będziesz mógł dochodzić roszczeń i ubiegać się o zadośćuczynienie względem nas tylko indywidualnie; oraz (2) zrzekasz się prawa do dochodzenia zadośćuczynienia przed sądem oraz do procesu z udziałem ławy przysięgłych w sprawie Twoich roszczeń.

Informacja dla użytkowników z Kalifornii: możesz anulować subskrypcję i zażądać zwrotu pieniędzy w dowolnym momencie przed północą trzeciego dnia roboczego po dacie rejestracji w Bumble. Jeśli korzystasz z subskrypcji poprzez Apple ID, zwroty uiszczonych kwot są obsługiwane przez Apple, a nie Bumble. Jeśli chcesz zażądać zwrotu kwot, odwiedź stronę https://getsupport.apple.com. W przypadku subskrypcji przy użyciu konta Google Play Store lub za pośrednictwem Bumble, skontaktuj się z obsługą klienta.

1. ZASADY BUMBLE

Zanim będziesz mógł korzystać z Aplikacji, będziesz musiał zarejestrować się w celu założenia konta ("Konto"). W celu utworzenia Konta musisz spełnić następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat lub wiek pełnoletni pozwalający na zawarcie umowy zgodnie z prawem kraju pochodzenia; oraz
 2. być uprawnionym do korzystania z Aplikacji zgodnie z prawem obowiązującym w kraju pochodzenia.

Możesz utworzyć Konto poprzez ręczną rejestrację lub korzystając z danych logowania do Facebooka. Jeśli utworzysz Konto przy użyciu danych logowania do Facebooka, upoważniasz nas do dostępu, wyświetlania i wykorzystywania pewnych informacji z Twojego konta na Facebooku (np. zdjęć profilowych, statusu związku, lokalizacji i informacji o znajomych z Facebooka). Więcej informacji na temat tego, jakie informacje wykorzystujemy i jak je wykorzystujemy, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.. Korzystając z Bumble, akceptujesz, że możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Niestety, nie możemy zezwolić abyś korzystał z Konta innej osoby jak również abyś udostępniał swoje Konto jakiejkolwiek innej osobie bez zgody.

Będziesz się świetnie bawić na Bumble, ale jeśli poczujesz potrzebę rezygnacji z usług, możesz w każdej chwili usunąć swoje Konto, przechodząc po zalogowaniu na stronę "Ustawienia" i klikając link "Usuń Konto". Twoje Konto zostanie usunięte natychmiast, ale całkowite usunięcie Twoich Treści (zdefiniowanych poniżej) z Aplikacji może zająć trochę czasu. Będziemy korzystać z Twoich informacji profilowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Jeśli usuniesz swoje Konto i spróbujesz w tym okresie utworzyć nowe Konto przy użyciu tych samych danych uwierzytelniających, ponownie aktywujemy Twoje Konto.

Korzystamy z zautomatyzowanych systemów w połączeniu z zespołem moderatorów w celu monitorowania i przeglądania Kont i wiadomości w zakresie Treści wskazujących na naruszenie Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia dowolnego Konta, ograniczenia dostępu do Aplikacji lub wykorzystania wszelkich środków operacyjnych, technologicznych, prawnych lub innych dostępnych w celu egzekwowania postanowień Regulaminu (w tym m.in. blokowania określonych adresów IP), w dowolnym czasie, bez ponoszenia odpowiedzialności i bez konieczności uprzedniego powiadomienia Ciebie o tym fakcie. Bez ograniczania powyższego w jakikolwiek sposób, wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia Twojego Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia (1) z powodu naruszenia postanowień Regulaminu, (2) z powodu Twojego postępowania w ramach korzystania z Aplikacji lub względem innych użytkowników Aplikacji (w tym postępowania "offline"), jeżeli według naszego uznania, (3) my lub nasze podmioty stowarzyszone, według naszego lub ich wyłącznego uznania, stwierdzimy, że Twoje postępowanie w ramach korzystania z innych aplikacji obsługiwanych przez nasze podmioty stowarzyszone było niewłaściwe lub nieodpowiednie, lub (4) z jakichkolwiek przyczyn, które według naszego wyłącznego uznania uzasadniają rozwiązanie umowy. Jeśli Twoje Konto zostanie usunięte lub zawieszone, akceptujesz, że nie otrzymasz zwrotu kwot uiszczonych za jakiekolwiek płatne usługi lub funkcje, którymi zostałeś już obciążony.

Zabronione jest uzyskiwanie dostępu do obszarów Aplikacji lub naszych systemów, które nie są celowo udostępniane lub do których dostęp jest celowo ograniczony, manipulowanie nimi lub korzystanie z nich. Niektóre obszary Aplikacji mogą być niedostępne, jeżeli nie zarejestrowałeś Konta.

2. RODZAJE TREŚCI W RAMACH BUMBLE

Istnieją trzy rodzaje Treści, do których będziesz miał dostęp w ramach Aplikacji:

 1. Treści zamieszczane i dostarczane przez Ciebie ("Twoje Treści ");
 2. Treści dostarczane przez innych użytkowników ("Treści Użytkowników"); oraz
 3. Treści, które dostarcza Bumble Group (w tym m.in. bazy danych lub oprogramowanie) ("Nasze Treści").

Istnieją Treści, które są zakazane w ramach Bumble.

Chcemy, aby nasi użytkownicy mogli jak najpełniej wyrażać siebie i zamieszczać na Bumble różnego rodzaju Treści, jednak mają zastosowanie ograniczenia w odniesieniu do Treści, które:

 • zawierają język lub obraz, który może być uznany za obraźliwy lub może powodować uczucie prześladowania, smutku, wstydu, niepokoju lub złości u jakiejkolwiek osoby (w tym na przykład, język, który może być uznany za dyskryminujący wobec rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, pochodzenia narodowego, religii, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, ekspresji płciowej, tożsamości płciowej lub wyglądu fizycznego);
 • mają charakter obsceniczny, pornograficzny, brutalny lub w inny sposób mogą urągać godności ludzkiej (w tym na przykład, język, który mógłby zostać uznany za dyskryminujący w stosunku do rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, narodowego, religii, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, ekspresji płciowej, tożsamości płciowej lub wyglądu fizycznego danej osoby);
 • są obraźliwe, obelżywe lub zawierają groźby, są dyskryminujące lub promują bądź zachęcają do rasizmu, seksizmu, nienawiści lub bigoterii (w tym na przykład, język, który może być uznany za dyskryminujący wobec rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, narodowego, religii, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, ekspresji płciowej, tożsamości płciowej lub wyglądu fizycznego);
 • zachęcają do jakiejkolwiek nielegalnej działalności, w tym m.in. do terroryzmu, podżegania do nienawiści rasowej lub która sama w sobie stanowi przestępstwo;
 • mają charakter zniesławiający lub oszczerczy;
 • dotyczą działalności komercyjnej (w tym m.in. sprzedaży, konkursów i reklamy, linków do innych stron internetowych lub numerów telefonów typu premium);
 • wiążą się z przesyłaniem poczty "śmieciowej" lub "spamu";
 • zawierają jakiekolwiek oprogramowanie szpiegowskie, adware, wirusy, uszkodzone pliki, programy typu "robak" lub inny złośliwy kod mający na celu przerwanie, uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności lub zakłócenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, sieci, serwerów lub innego wyposażenia, konia trojańskiego lub inny materiał mający na celu uszkodzenie, zakłócenie, bezprawne przechwycenie lub przywłaszczenie jakichkolwiek danych lub informacji osobistych, zarówno z Bumble, jak i innych;
 • same z uwagi na charakter lub których zamieszczenie, narusza prawa osób trzecich (w tym, m.in. prawa własności intelektualnej i prawo do prywatności);
 • ukazują wizerunek innej osoby, który został stworzony lub rozpowszechniony bez zgody tej osoby;
 • są szkodliwe dla małoletnich; lub
 • podszywają się pod inną osobę, w tym podają fałszywe nazwisko.

Bumble Group prowadzi politykę zerowej tolerancji dla tego typu Treści.

Twoje Treści

Zgadzasz się, że Twoje Treści muszą być zgodne z naszymi wytycznymi na stronie https://bumble.com/en/guidelines, aktualizowanymi okresowo. Ponieważ Twoje Treści są unikalne, odpowiadasz za te Treści i zwolnisz nas przed wszelkimi roszczeniami związanymi z Twoimi Treściami. Przepraszamy, ale jesteś tym, co publikujesz!

Nie powinieneś ujawniać prywatnych danych kontaktowych lub bankowych w ramach Twojego profilu, czy to w odniesieniu do Ciebie czy innej osoby (przykładowo będą to informacje takie jak nazwiska, adresy zamieszkania lub kody pocztowe, numery telefonów, adresy e-mail, adresy URL, karty kredytowe/płatnicze lub inne szczegóły bankowe). Jeśli zdecydujesz się ujawnić jakiekolwiek informacje na Twój temat innym użytkownikom, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej czy w inny sposób, czynisz to na własne ryzyko. Zachęcamy do zachowania takiej samej ostrożności przy ujawnianiu informacji na swój temat osobom trzecim zarówno online, jak i w innych okolicznościach.

Ponieważ Bumble jest społecznością publiczną, Twoje Treści będą natychmiast widoczne dla innych użytkowników Aplikacji na całym świecie - dlatego upewnij się, że czujesz się komfortowo, udostępniając Twoje Treści, przed ich opublikowaniem. W związku z tym zgadzasz się, że inni użytkownicy oraz wszelkie osoby odwiedzające, uczestniczące lub które otrzymały link do Aplikacji (np. osoby, które otrzymały link do profilu użytkownika lub udostępnionych Treści od innych Użytkowników Bumble) mogą mieć dostęp do Twoich Treści. Udostępniając Twoją Treść w ramach Bumble, oświadczasz i gwarantujesz nam, że posiadasz wszystkie niezbędne prawa i licencje, aby to zrobić i automatycznie udzielasz nam niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, ogólnoświatowej licencji na korzystanie z Twojej Treści w dowolny sposób (w tym, m.in. na edytowanie, kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, zmianę formatu, tworzenie utworów zależnych, włączanie do innych utworów, reklamowanie, rozpowszechnianie i w inny sposób publiczne udostępnianie takiej Treści, w całości lub w części i w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości).

Możemy przenieść prawa z tytułu ww. licencji lub udzielić sublicencji na powyższą licencję naszym podmiotom stowarzyszonym i następcom bez konieczności uzyskania Twojej dodatkowej zgody w tym zakresie.

Nie mamy obowiązku przechowywania Twojej Treści - jeśli jest ona ważna, powinieneś wykonać jej kopię.

Abyśmy mogli zapobiec bezprawnemu wykorzystaniu Twoich Treści przez innych członków lub osoby trzecie spoza Bumble, upoważniasz nas do działania w Twoim imieniu w odniesieniu do takich naruszeń lub przypadków nieautoryzowanego wykorzystania. Obejmuje to wyraźnie upoważnienie, ale nie obowiązek, do wysyłania w Twoim imieniu wezwań do usunięcia naruszeń (w tym, m.in., zgodnie z 17 U.S.C. § 512(c)(3) (tj. DMCA Takedown Notices), jeśli Twoja Treść jest pobierana i wykorzystywana przez osoby trzecie poza Bumble.

Treści Użytkowników

Inni użytkownicy Bumble również udostępniają Treści za pośrednictwem Aplikacji. Treść Użytkownika należy do użytkownika, który ją zamieścił, jest przechowywana na naszych serwerach i wyświetlana za pośrednictwem Aplikacji na polecenie użytkownika udostępniającego Treść Użytkownika.

Nie przysługują Ci żadne prawa w odniesieniu do Treści Użytkowników i masz prawo korzystania z danych osobowych innych użytkowników Bumble tylko w takim zakresie, w jakim Twoje korzystanie z nich jest zgodne z celem Bumble, jakim jest umożliwienie użytkownikom wzajemnego poznania się. Nie możesz wykorzystywać informacji innych użytkowników do celów komercyjnych, do spamu, do nękania, prześladowania lub kierowania gróźb bezprawnych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego Konta, jeśli wykorzystasz Treści Użytkowników w sposób sprzeczny z ww. zasadami.

Treść Użytkownika podlega zasadom i warunkom określonym w sekcji 512(c) lub 512(d) ustawy Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku. W przypadku skarg dotyczących Treści Użytkownika, więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji Digital Millennium Copyright Act.

Nasze Treści

Być może zastanawiasz się, co dzieje się z pozostałymi Treściami w ramach Bumble. Cóż, należą one do nas! Wszelkie inne teksty, treści, grafiki, interfejsy użytkownika, znaki towarowe, logo, dźwięki, dzieła sztuki i inna własność intelektualna pojawiająca się na Bumble, a także oprogramowanie i bazy danych Bumble stanowią naszą własność, są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawami autorskimi, prawami ze znaków towarowych, danymi, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w i do Naszych Treści pozostają zawsze po naszej stronie.

Udzielamy Ci niewyłącznej, ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z Naszych Treści, bez prawa do sublicencji, na następujących warunkach:

 1. zabronione jest wykorzystywanie, sprzedaż, modyfikowanie ani rozpowszechnianie Naszych Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w ramach funkcjonalności Aplikacji;
 2. zabronione jest używanie naszej nazwy w metatagach, słowach kluczowych lub ukrytym tekście;
 3. zabronione jest tworzenie utworów zależnych mających za podstawę Nasze Treści, w tym scraping, blokowanie, dekompilowanie, analizowanie lub komercyjny użytek Naszych Treści, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób; oraz
 4. dozwolone jest korzystanie z Naszych Treści wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

Zastrzegamy sobie wszelkie inne prawa.

Brak obowiązku uprzedniej weryfikacji Treści.

Bumble jest społecznością internetową, w ramach której staramy się umożliwić swobodne korzystanie z Bumble - dlatego nie mamy obowiązku wstępnej weryfikacji Twoich Treści ani Treści Użytkowników. Zastrzegamy sobie jednak prawo do sprawdzania, wstępnej kontroli, odrzucania lub usuwania Twoich Treści i Treści Użytkowników, w tym Treści wymienianych między użytkownikami w wiadomościach bezpośrednich.

3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE APLIKACJI

Korzystając z Aplikacji masz obowiązek:

 • przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym między innymi przepisów dotyczących ochrony prywatności, praw własności intelektualnej, przepisów antyspamowych, przepisów dotyczących równouprawnienia oraz wymogów regulacyjnych;
 • używać prawdziwego imienia i nazwiska oraz prawdziwego wieku podczas rejestracji Konta Bumble oraz w ramach swojego profilu; oraz
 • korzystać z usług w sposób profesjonalny.

Zgadzasz się, że nie będziesz:

 • działać w sposób niezgodny z prawem lub nieprofesjonalny, w tym nieuczciwy, obraźliwy lub dyskryminujący;
 • podawać nieprawdziwych informacji na temat swojej tożsamości, wieku, obecnych lub poprzednich stanowisk, kwalifikacji lub powiązań z osobą lub podmiotem;
 • ujawniać informacji, na których ujawnienie nie ma zgody;
 • prześladować lub nękać jakiegokolwiek innego użytkownika Aplikacji;
 • tworzyć lub prowadzić działalność typu piramidy finansowe, stosować oszustwa lub inne podobne praktyki, lub;
 • tworzyć, wspierać lub używać oprogramowania, urządzeń, skryptów, robotów, innych rodzajów kodu mobilnego lub innych środków lub procesów (w tym crawlerów, wtyczek do przeglądarek i dodatków lub innych technologii) do scrapingu lub w inny sposób pozyskiwania z Bumble lub jego usług, lub w inny sposób kopiować dane profili i inne dane w ramach usług.

Nie lubimy, gdy użytkownicy zachowują się w nieodpowiedni sposób w ramach społeczności Bumble. Możesz zgłosić nadużycie lub skargę dotyczącą Treści Użytkownika, kontaktując się z nami i opisując nadużycie lub skargę. Możesz również zgłosić użytkownika korzystając z funkcjonalności dostępnych bezpośrednio w ramach profilu lub na czacie, klikając łącze "Zablokuj i zgłoś". Zastrzegamy sobie prawo do zbadania wszelkich możliwych naruszeń niniejszego Regulaminu, praw użytkowników Bumble lub praw osób trzecich i możemy, według własnego uznania, natychmiast odebrać każdemu użytkownikowi prawo do korzystania z Aplikacji bez uprzedniego powiadomienia, jak określono dalej w pkt. 1 powyżej, lub usunąć wszelkie niewłaściwe, naruszające lub w inny sposób niedozwolone Treści Użytkowników przesłane do Aplikacji.

Nie kontrolujemy interakcji jakie zachodzą między użytkownikami, więc ponosisz wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

ROZUMIESZ, ŻE BUMBLE GROUP NIE WERYFIKUJE OBECNIE PRZESZŁOŚCI KARNEJ SWOICH UŻYTKOWNIKÓW. BUMBLE GROUP NIE BADA RÓWNIEŻ POCHODZENIA SWOICH UŻYTKOWNIKÓW ANI NIE PODEJMUJE PRÓB WERYFIKACJI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW. BUMBLE GROUP NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI CO DO ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW LUB ICH ZGODNOŚCI WZGLĘDEM OBECNYCH LUB PRZYSZŁYCH UŻYTKOWNIKÓW. BUMBLE GROUP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEPROWADZANIA W DOWOLNYM CZASIE WERYFIKACJI PRZESZŁOŚCI KRYMINALNEJ LUB INNYCH BADAŃ (TAKICH JAK WYSZUKIWANIE W REJESTRZE PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH) ORAZ DO KORZYSTANIA Z DOSTĘPNYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH W DOWOLNYM CELU.

Wyrażasz zgodę i niniejszym zwalniasz Bumble Group i jej następców prawnych z wszelkich roszczeń, żądań, strat, szkód, praw i działań wszelkiego rodzaju, w tym obrażeń ciała, śmierci i szkód majątkowych, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z Twoich kontaktów z innymi użytkownikami Aplikacji lub ich postępowania. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się przepisów California Civil Code Section 1542, który stanowi, że "Ogólne Zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel lub strona zwalniająca nie wie lub nie podejrzewa, że istnieją na jej korzyść w czasie wykonywania zwolnienia, a które, gdyby były jej znane, miałyby istotny wpływ na jej ugodę z dłużnikiem lub stroną zwolnioną." Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do jakichkolwiek roszczeń, żądań lub jakichkolwiek strat, szkód, praw i działań jakiegokolwiek rodzaju, w tym obrażeń ciała, śmierci lub szkód majątkowych z tytułu jakichkolwiek nieuzasadnionych praktyk handlowych stosowanych przez Bumble Group lub z tytułu oszustwa, podstępu, fałszywej, obietnicy, błędnego przedstawienia lub ukrycia, zatajenia lub pominięcia jakiegokolwiek istotnego faktu przez taką stronę w związku z działaniem Aplikacji.

Scraping lub powielanie jakiejkolwiek części Aplikacji bez naszej uprzedniej zgody jest stanowczo zabronione. Obejmuje to wszelkie środki (automatyczne lub inne) inne niż poprzez nasze aktualnie dostępne, opublikowane interfejsy - chyba że uzyskałeś na to wyraźną zgodę na podstawie odrębnej umowy z nami na piśmie.

4. PRYWATNOŚĆ

Aby dowiedzieć się, jak Bumble Group zbiera, wykorzystuje i udostępnia Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Korzystając z Bumble, akceptujesz, że możemy wykorzystywać takie dane zgodnie z naszą Polityką prywatności..

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

Uwagi ogólne.

Bumble może oferować produkty i usługi do nabycia w ramach Aplikacji ("Zakupy In-App"). Jeśli zdecydujesz się na dokonanie Zakupu In-App, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że mogą obowiązywać dodatkowe warunki, które zostaną Ci ujawnione w momencie zakupu, oraz że takie dodatkowe warunki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Możesz dokonać Zakupu In-App za pomocą następujących metod płatności ("Metoda Płatności"): (a) dokonując zakupu za pośrednictwem platformy podmiotu zewnętrznego, takiej jak Apple App Store i Google Play Store ("Sklep podmiotu trzeciego"), lub (b) płacąc za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub konta PayPal, które będą obsługiwane przez podmiot zewnętrzny. Po dokonaniu Zakupu In-App, upoważniasz nas do obciążenia wybranej przez siebie Metody Płatności. Jeśli nie otrzymamy płatności zgodnie z wybraną przez Ciebie Metodą Płatności, zgadzasz się niezwłocznie uregulować wszystkie należne nam kwoty na nasze żądanie.

Subskrypcje i automatyczne odnawianie: Bumble może oferować niektóre usługi w formie automatycznie odnawianych subskrypcji, np. subskrypcji tygodniowej, miesięcznej lub trzymiesięcznej ("Usługi Premium"). JEŚLI ZAKUPISZ AUTOMATYCZNIE ODNAWIANĄ SUBSKRYPCJĘ, TWOJA SUBSKRYPCJA ZOSTANIE ODNOWIONA NA KONIEC OKRESU ZGODNIE Z AKTUALNĄ CENĄ DLA TAKIEJ SUBSKRYPCJI W BUMBLE, CHYBA ŻE ANULUJESZ SUBSKRYPCJĘ. Aby uniknąć opłat za nowy okres subskrypcji, musisz anulować subskrypcję w sposób opisany poniżej przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Usunięcie Konta lub usunięcie aplikacji z urządzenia nie powoduje anulowania subskrypcji. Zostaniesz powiadomiony o zmianach cen Usług Premium, na które wykupiłeś subskrypcję, oraz o możliwości ich anulowania. Jeśli Bumble zmieni te ceny, a Ty nie anulujesz subskrypcji, jest to równoznaczne z Twoją zgodą na obciążenie opłatą według obowiązujących cen Bumble za subskrypcję.

Anulowanie subskrypcji. Jeśli zakupiłeś subskrypcję bezpośrednio od Bumble, możesz anulować lub zmienić Metodę Płatności poprzez opcję ustawień płatności w swoim profilu. Jeśli zakupiłeś subskrypcję za pośrednictwem sklepu podmiotu trzeciego, takiego jak Apple App Store lub Google Play Store, będziesz musiał uzyskać dostęp do swojego Konta w tym sklepie i postępować zgodnie z instrukcjami, aby zmienić lub anulować subskrypcję. W przypadku anulowania subskrypcji, możesz z niej korzystać do końca okresu, za który ostatnio uiściłeś należną opłatę, przy czym (i) nie będziesz (z wyjątkiem sytuacji opisanych w podrozdziale zatytułowanym "Zwroty" poniżej) uprawniony do proporcjonalnego zwrotu kosztów, (ii) Twoja subskrypcja nie zostanie odnowiona po wygaśnięciu tego okresu oraz (iii) nie będziesz mógł dłużej korzystać z Usług Premium lub Zakupów In-App, które są dostępne w ramach Twojej subskrypcji.

Bezpłatne okresy próbne. Jeśli zarejestrujesz się na bezpłatny okres próbny i nie anulujesz jej, wersja próbna może zostać przekształcona w płatną subskrypcję, a Metoda Płatności wskazana przez Ciebie zostanie obciążona bieżącą ceną takiej subskrypcji. Po przekształceniu bezpłatnego okresu próbnego w płatną subskrypcję, płatna subskrypcja będzie automatycznie odnawiana na koniec każdego okresu, a Metoda Płatności będzie obciążana do momentu anulowania subskrypcji. Aby uniknąć opłat za nowy okres subskrypcji, należy anulować ją przed końcem bieżącego okresu subskrypcji lub bezpłatnego okresu próbnego, jak opisano powyżej. Usunięcie Konta lub usunięcie Aplikacji z urządzenia nie powoduje anulowania bezpłatnego okresu próbnego. Jeśli zapisałeś się wcześniej na bezpłatny okres próbny Aplikacji za pośrednictwem Apple Store lub Google Play Store, nie będziesz kwalifikował się do kolejnego bezpłatnego okresu próbnego, a następnie zostaniesz automatycznie zapisany do subskrypcji i obciążony opłatami zgodnie z niniejszym punktem.

Zwroty. Co do zasady wszystkie ceny uiszczone za zakupy są bezzwrotne, nie oferujemy też zwrotów ani kredytów za częściowo wykorzystane okresy.

Dla użytkowników zamieszkałych w Arizonie, Kalifornii, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesocie, Nowym Jorku, Północnej Karolinie, Ohio, Rhode Island i Wisconsin obowiązują poniższe warunki:

Możesz zrezygnować z subskrypcji, bez kary lub zobowiązań, w dowolnym momencie przed północą trzeciego dnia roboczego po dacie subskrypcji. W przypadku śmierci użytkownika przed zakończeniem okresu subskrypcji, jego majątek będzie uprawniony do zwrotu tej części płatności za subskrypcję, która przypada na okres po śmierci. W przypadku niepełnosprawności (uniemożliwiającej korzystanie z Bumble) przed końcem okresu subskrypcji, będziesz uprawniony do zwrotu tej części płatności, która została dokonana za subskrypcję, która przypada na okres po jego niepełnosprawności, poprzez powiadomienie nas w taki sam sposób, w jaki żąda się zwrotu uiszczonych kwot, jak opisano poniżej.

Aby zażądać zwrotu uiszczonych kwot:

Oprócz anulowania subskrypcji, musisz zażądać zwrotu uiszczonych kwot, aby je otrzymać. Jeśli subskrybujesz za pomocą swojego Apple ID, zwroty są obsługiwane przez Apple, a nie Bumble. Aby zażądać zwrotu uiszczonych kwot, przejdź do iTunes, kliknij na swój Apple ID, wybierz "Historia zakupów", znajdź transakcję i kliknij "Zgłoś problem". Możesz również złożyć wniosek na stronie https://getsupport.apple.com.

W przypadku wszystkich innych zakupów: skontaktuj się z obsługą klienta, podając numer zamówienia (numer zamówienia można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub w przypadku zakupu w sklepie Google Play po zalogowaniu się do Portfela Google). Możesz również wysłać pocztą lub dostarczyć podpisane i opatrzone datą zawiadomienie, w którym oświadczasz, że anulujesz umowę jako kupujący, lub posługując się wyrażeniami o analogicznym skutku. Należy również podać adres e-mail lub numer telefonu komórkowego powiązany z kontem wraz z numerem zamówienia. Takie zawiadomienie należy wysłać do: Bumble, Attn: Cancellations, P.O. Box 300940, Austin, Texas, 78703 (dodatkowo użytkownicy z Kalifornii i Ohio mogą wysłać faks pod numer 512-696-1545).

Podatki.

Płatności wymagane na mocy niniejszego pkt. 5 nie obejmują żadnego podatku od sprzedaży, który może być należny w związku z Usługami Premium świadczonymi na mocy niniejszego Regulaminu. Jeśli Bumble stwierdzi, że ma prawny obowiązek pobrania od Ciebie podatku od sprzedaży w związku z niniejszym Regulaminem, Bumble pobierze taki podatek od sprzedaży oprócz płatności wymaganych na mocy pkt. 5. Jeśli jakiekolwiek Usługi Premium lub płatności za jakiekolwiek Usługi Premium, zgodnie z niniejszym Regulaminem, podlegają podatkowi od sprzedaży w jakiejkolwiek jurysdykcji, a użytkownik nie przekazał odpowiedniego podatku od sprzedaży do Bumble, będzie odpowiedzialny za zapłatę takiego podatku od sprzedaży oraz wszelkich związanych z nim kar lub odsetek do odpowiedniego organu podatkowego. Termin "Podatek od sprzedaży", którym posługuje się Regulamin, oznacza każdy podatek od sprzedaży lub użytkowania oraz każdy inny podatek mierzony przychodami ze sprzedaży, który jest funkcjonalnym odpowiednikiem podatku od sprzedaży, jeśli właściwa jurysdykcja podatkowa nie nakłada w inny sposób podatku od sprzedaży lub użytkowania.

6. DOBRA WIRTUALNE

Czasami możesz mieć możliwość zakupu od Bumble ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencji, odwołalnej licencji na dostęp do specjalnych, ograniczonych w użyciu funkcji, zwanych tutaj "Dobrami Wirtualnymi". Dobra Wirtualne można nabyć wyłącznie za pośrednictwem Bumble lub partnerów Bumble. Dobra Wirtualne stanowią ograniczone prawo licencyjne regulowane niniejszą Umową i, o ile nie jest to inaczej zabronione przez obowiązujące prawo, żaden tytuł ani własność w lub do Dóbr Wirtualnych nie jest przenoszony lub przypisywany użytkownikowi. Niniejsza Umowa oraz zakup przez Ciebie Dóbr Wirtualnych nie stanowią sprzedaży jakichkolwiek praw do Dóbr Wirtualnych.

Saldo Dóbr Wirtualnych pokazane na Twoim Koncie nie stanowi rzeczywistego salda ani nie odzwierciedla żadnej przechowywanej wartości, lecz pokazuje zakres Twojej licencji na dostęp do Dóbr Wirtualnych. Dobra Wirtualne nie podlegają opłatom za nieużywanie. Twoja Licencja w zakresie Przedmiotów Wirtualnych wygasa w momencie zaprzestania świadczenia usług przez Bumble lub zamknięcia lub usunięcia Konta, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Bumble może również czasami dostarczać Dóbr Wirtualnych jako bonusy do płatnych subskrypcji swoich usług lub ich części. Twoja zdolność do korzystania z Dóbr Wirtualnych, do których masz dostęp w ten sposób, może zakończyć się na koniec każdego z okresów subskrypcji, a twój dostęp do Dóbr Wirtualnych nie podlega przeniesieniu lub sumowaniu przez dodatkowe okresy subskrypcji. Twój dostęp do Dóbr Wirtualnych uzyskany dzięki subskrypcji może również zakończyć się w przypadku anulowania subskrypcji.

Bumble, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za prawo do dostępu lub korzystania z Dóbr Wirtualnych lub może dystrybuować Dobra Wirtualne za opłatą lub bez. Bumble może zarządzać, regulować, kontrolować, modyfikować lub usuwać Dobra Wirtualne w dowolnym momencie, w tym podejmować działania, które mogą wpłynąć na postrzeganą wartość lub cenę zakupu, o ile ma to zastosowanie, jakichkolwiek Dóbr Wirtualnych, a Bumble nie ponosi względem Ciebie żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Nie możesz zbywać, wymieniać ani w inny sposób przekazywać Dóbr Wirtualnych żadnej osobie ani podmiotowi. Dobra Wirtualne mogą być wymieniane tylko za pośrednictwem naszych Usług.

WSZYSTKIE ZAKUPY I WYKUPIENIE DÓBR WIRTUALNYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG SĄ OSTATECZNE I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE BUMBLE NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU UISZCZONYCH PRZEZ CIEBIE KWOT Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU ORAZ ŻE NIE OTRZYMA PIENIĘDZY ANI INNEJ REKOMPENSATY ZA NIEWYKORZYSTANE PRZEDMIOTY WIRTUALNE W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA KONTA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE ZAMKNIĘCIE BYŁO DOBROWOLNE CZY NIEDOBROWOLNE.

7. POWIADOMIENIA PUSH; FUNKCJE OPARTE NA LOKALIZACJI

Możemy kierować do Ciebie wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, powiadomienia push, alerty i inne wiadomości związane z Aplikacją lub usługami Bumble, takie jak ulepszenia, oferty, produkty, wydarzenia i inne promocje. Po pobraniu Aplikacji zostaniesz poproszony o zgodę lub brak zgody na otrzymywanie powiadomień/alertów push. Jeśli odmówisz, nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień/alertów push. Jeśli zaakceptujesz, powiadomienia/alerty będą do niego automatycznie wysyłane. Jeżeli nie chcesz już otrzymywać powiadomień/alertów "push" od Aplikacji, możesz z nich zrezygnować zmieniając ustawienia powiadomień w swoim urządzeniu mobilnym. W przypadku innych rodzajów wiadomości lub komunikacji, takich jak wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe itp., użytkownik może zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z niej, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w takich wiadomościach lub wysyłając nam wiadomość e-mail z żądaniem na adres feedback@team.bumble.com.

Aplikacja może umożliwiać dostęp lub udostępniać Ci możliwości przeglądania pewnych Treści oraz otrzymywania innych produktów, usług lub innych materiałów w zależności od jego lokalizacji. Aby udostępnić Ci takie możliwości, Aplikacja będzie ustalać Twoją lokalizację przy użyciu jednego lub więcej punktów odniesienia, takich jak GPS, Bluetooth lub oprogramowanie w jego urządzeniu mobilnym. Jeżeli wyłączyłeś w swoim urządzeniu mobilnym GPS, Bluetooth lub inne oprogramowanie służące do określania lokalizacji lub nie zezwoliłeś Aplikacji na dostęp do danych dotyczących Twojej lokalizacji, nie będzie mógł uzyskać dostępu do takich Treści, produktów, usług i materiałów związanych z lokalizacją. Więcej informacji o tym, jak Aplikacja przetwarza i zachowuje informacje na Twój temat, można znaleźć w Polityce Prywatności.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

APLIKACJA, STRONA, NASZE TREŚCI I TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW SĄ DOSTARCZANE NA TWOJĄ RZECZ "AS IS" („JAK JEST”), "AS AVAILABLE" („JAK DOSTĘPNA”) BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU LUB NIENARUSZALNOŚCI. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, NIE GWARANTUJEMY KOMPATYBILNOŚCI JAKICHKOLWIEK MECZÓW.

JEŻELI MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZEPISY NIE ZEZWALAJĄ NA POWYŻSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WÓWCZAS UDZIELAMY MINIMALNEJ GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ WYMAGANEJ PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, CZY TO USTNA CZY PISEMNA, NIE BĘDZIE STANOWIĆ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, OŚWIADCZENIA LUB ZAPEWNIENIA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ SEKCJI.

PONADTO NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE APLIKACJA LUB STRONA BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, ANI ŻE KORZYSTANIE Z APLIKACJI LUB STRONY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA, ANI ŻE APLIKACJA, STRONA, NASZE TREŚCI, WSZELKIE TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW LUB JAKAKOLWIEK ICH CZĘŚĆ SĄ POPRAWNE, DOKŁADNE LUB ODPOWIEDNIE. KORZYSTASZ Z APLIKACJI LUB STRONY NA WŁASNE RYZYKO. PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI. BUMBLE GROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POSTĘPOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA. BUMBLE GROUP NIE PRZEPROWADZA SPRAWDZANIA PRZESZŁOŚCI KRYMINALNEJ SWOICH CZŁONKÓW.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ANI MY, ANI ŻADEN PODMIOT NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW, ZYSKÓW LUB WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ LUB USZKODZENIE MIENIA ORAZ ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO APLIKACJI LUB KORZYSTANIA Z NIEJ, STRONY, NASZYCH TREŚCI LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ JEST NARUSZENIE UMOWY, CZYN NIEDOZWOLONY (W TYM ZANIEDBANIE), NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT CZY INNE.

POWYŻSZE MA ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEŚLI NIE BĘDZIESZ W ŻADEN SPOSÓB ZADOWOLONY Z APLIKACJI LUB STRONY, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI I STRONY.

NINIEJSZYM ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB STRONY. PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE PEWNYCH RODZAJÓW SZKÓD, POSTANOWIENIA TE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU. JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ LUB NIEWYKONALNĄ Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, WÓWCZAS NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW (100$).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM UMOWY I ODZWIERCIEDLA SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ RYZYKA. APLIKACJA I STRONA NIE ZOSTAŁYBY UDOSTĘPNIONE BEZ TAKICH OGRANICZEŃ, A TY ZGADZASZ SIĘ, ŻE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZASTRZEŻENIA I WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE OKREŚLONE W REGULAMINIE POZOSTANĄ W MOCY NAWET W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE NIE SPEŁNIŁY ONE SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. POWYŻSZE NIE MA ZASTOSOWANIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z OSZUSTWA LUB FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ LUB INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONA PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

10. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które podejmujesz i informacje, które zamieszczasz na Bumble. Dlatego zgadzasz się zabezpieczyć, bronić, zwolnić i chronić nas, a także naszych partnerów, licencjodawców, podmioty stowarzyszone, wykonawców, urzędników, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów, przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, szkodami (rzeczywistymi lub wynikowymi), działaniami, postępowaniami, żądaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi) poniesionymi lub zasadnie poniesionymi przez nas w wyniku lub w związku z Twoimi/Twoim:

 1. wszelkimi zaniedbaniami, zaniechaniami lub umyślnymi wykroczeniami;
 2. dostępem do Aplikacji i korzystania z niej przez użytkownika;
 3. zamieszczanie lub przekazywanie przez użytkownika Treści do Aplikacji;
 4. jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków przez użytkownika; i/lub
 5. naruszeniem jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

Zachowujemy wyłączne prawo do rozstrzygania, polubownego zakończenia i zaspokojenia wszelkich roszczeń lub żądań w ramach postępowań, które zostały wszczęte przeciwko nam bez Twojej uprzedniej zgody. Będziesz w pełni i rozsądnie współpracował z nami w obronie wszelkich stosownych roszczeń.

Powyższe postanowienie nie zobowiązuje Cię do zwolnienia Bumble Group z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek nieuzasadnionych praktyk handlowych lub oszustwa, podstępu, fałszywej obietnicy, wprowadzenia w błąd lub ukrycia, zatajenia lub pominięcia jakiegokolwiek istotnego faktu w związku z Aplikacją.

11. ROSZCZENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść na Bumble narusza prawa autorskie do utworu, którego jesteś właścicielem, prosimy o zgłoszenie takiego naruszenia ("Zgłoszenie Naruszenia") do Agenta ds. praw autorskich Bumble Group. Powyższe Zgłoszenie Naruszenia musi zawierać następujące elementy:

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa, które zostało rzekomo naruszone;
 2. Identyfikacja utworu chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele utworów chronionych prawem autorskim w ramach jednej strony internetowej jest objętych jednym zgłoszeniem, reprezentatywna lista takich utworów;
 3. Identyfikacja materiału, który jest uważany za naruszający prawo lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma być usunięty lub dostęp do niego jest zablokowany oraz informacje wystarczające do tego, aby usługodawca mógł zlokalizować materiał;
 4. Informacje wystarczające do tego, aby usługodawca mógł się z Tobą skontaktować, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli to możliwe, poczta elektroniczna;
 5. Oświadczenie, że działasz w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób, na który się powołujesz, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz
 6. Oświadczenie, że pod groźbą kary za udzielenie nieprawdziwych informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne, a Ty jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Zawiadomienie należy przesyłać do Bumble Group's Copyright Agent pod adresem copyright@team.bumble.com. Jeśli użytkownik chce skontaktować się z Bumble Group's Copyright Agent za pomocą innych metod, może napisać do: Bumble, Attn: Bumble Group's Copyright Agent, P.O. Box 300940, Austin, Texas, 78703; lub zadzwonić: +1 - 512-696-1409.

12. SKLEP Z APLIKACJAMI STRON TRZECICH

Poniższe dodatkowe warunki mają zastosowanie do Ciebie w przypadku pobrania Aplikacji ze Sklepu Stron Trzecich. W zakresie, w jakim inne postanowienia Regulaminu są mniej restrykcyjne lub w inny sposób sprzeczne z niniejszym postanowieniem, zastosowanie będą miały bardziej restrykcyjne lub sprzeczne warunki niniejszego postanowienia, ale wyłącznie w odniesieniu do Aplikacji i Sklepu Strony Trzeciej. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że:

 1. Umowa na podstawie Regulaminu jest zawierana wyłącznie między Tobą a Grupą Bumble, a nie z dostawcami Sklepów Stron Trzecich, a Bumble Group (a nie dostawcy Sklepów Stron Trzecich) ponosi wyłączną odpowiedzialność za Aplikację i jej treść. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin przewiduje zasady korzystania z Aplikacji, które są mniej restrykcyjne lub sprzeczne z obowiązującym regulaminem Sklepu Stron Trzecich, z którego pobrałeś Aplikację, pierwszeństwo i zastosowanie będzie miał bardziej restrykcyjny lub sprzeczny z nim regulamin Sklepu Stron Trzecich.
 2. Dostawca Sklepu Stron Trzecich nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług wsparcia w odniesieniu do Aplikacji. Bumble Group ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie gwarancje dotyczące produktów, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane na mocy prawa, w zakresie, w jakim nie zostały one skutecznie wyłączone. Dostawca Sklepu Strony Trzeciej nie będzie miał żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji, a wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z brakiem zgodności z gwarancją będą wyłączną odpowiedzialnością Grupy Bumble.
 3. Bumble Group, a nie dostawca Sklepu Strony Trzeciej, jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wszelkich roszczeń, jakie Ty lub osoba trzecia możecie mieć w związku z Aplikacją lub posiadaniem lub korzystaniem z niej, w tym między innymi: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkich roszczeń dotyczących niezgodności Aplikacji z jakimkolwiek obowiązującym wymogiem prawnym lub regulacyjnym; (iii) roszczeń wynikających z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów; i/lub (iv) roszczeń dotyczących naruszenia własności intelektualnej.
 4. Dostawca Sklepu Strony Trzeciej i jego spółki zależne są beneficjentami zewnętrznymi Regulaminu, a po zaakceptowaniu przez Ciebie Regulaminu, dostawca Sklepu Strony Trzeciej, z którego pobrałeś Aplikację, będzie miał prawo (i uznaje się, że przyjął to prawo) do egzekwowania postanowień Regulaminu wobec Ciebie jako beneficjent zewnętrzny.

W przypadku konfliktu między warunkami Sklepu Strony Trzeciej lub operatora sieci komórkowej a Regulaminem, obowiązują warunki Sklepu Strony Trzeciej lub operatora sieci komórkowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za towary lub usługi osób trzecich zakupione przez Ciebie za pośrednictwem Sklepu Strony Trzeciej lub operatora sieci komórkowej. Zachęcamy do przeprowadzenia wszelkich badań, które uznają Państwo za konieczne lub właściwe przed przystąpieniem do transakcji online z którąkolwiek z tych stron trzecich.

13. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą umową arbitrażową w tej sekcji ("Umowa arbitrażowa"). O ile nie zrezygnujesz w sposób opisany w pkt. 7 poniżej, niniejsza umowa zobowiązuje Cię do rozstrzygania sporów z Grupą Bumble w drodze arbitrażu i ogranicza sposób dochodzenia roszczeń od nas.

1. Kiedy ma zastosowanie niniejsza Umowa Arbitrażowa? Niniejsza Umowa Arbitrażowa ma zastosowanie do wszelkich sporów lub roszczeń związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej Aplikacji lub innych aspektów Twojej relacji z Bumble Group. Wymaga ona, aby takie roszczenia były rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie, a przez zawarcie niniejszego Regulaminu wyrażasz zgodę na to, że (i) możesz dochodzić roszczeń w sądzie dla drobnych roszczeń, jeśli Twoje roszczenia się kwalifikują; oraz (ii) Ty lub Bumble Group możecie dochodzić w sądzie słusznego zadośćuczynienia za naruszenie lub niewłaściwe wykorzystanie praw własności intelektualnej.

2. Jak rozpocząć proces arbitrażu? Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe, należy wysłać list z wnioskiem o arbitraż i opisem roszczenia do naszego zarejestrowanego agenta: CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801.

3. Jakie są zasady arbitrażu? Federalna Ustawa o Arbitrażu reguluje interpretację i egzekwowanie niniejszej Umowy Arbitrażowej. Arbitraż będzie prowadzony przez JAMS, uznanego dostawcę alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Spory dotyczące roszczeń i roszczeń wzajemnych poniżej 250 000 USD, bez uwzględnienia kosztów obsługi prawnej i odsetek, podlegają najbardziej aktualnej wersji uproszczonych zasad i procedur arbitrażu JAMS, dostępnych pod adresem: http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/. Wszystkie inne roszczenia będą podlegały najbardziej aktualnej wersji Kompleksowych Zasad i Procedur Arbitrażowych JAMS, dostępnych pod adresem: http://www.jamsadr.com/rules-comprehensive-arbitration/. Zasady JAMS są również dostępne na stronie www.jamsadr.com lub pod numerem telefonu JAMS 800-352-5267. Jeśli JAMS nie jest dostępny dla arbitra, strony wybiorą alternatywne forum arbitrażowe. Jeśli arbiter uzna, że nie mogą Państwo pozwolić sobie na uiszczenie opłat za złożenie wniosku, opłat administracyjnych, opłat za przesłuchanie i/lub innych opłat i nie mogą Państwo uzyskać zwolnienia z tych opłat od JAMS, Bumble Group uiści je za Państwa. Ponadto Bumble Group zwróci wszystkie takie opłaty JAMS za złożenie dokumentów, opłaty administracyjne, opłaty za przesłuchanie i/lub inne opłaty za roszczenia o łącznej wartości poniżej 10 000 USD, chyba że arbiter uzna, że roszczenia są niepoważne.

Możesz zdecydować się na przeprowadzenie arbitrażu przez telefon, na podstawie pisemnych oświadczeń lub osobiście w kraju zamieszkania lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu.

4. Co może rozstrzygnąć Arbiter?Arbiter ma wyłączne prawo do (i) określenia zakresu i wykonalności niniejszej Umowy Arbitrażowej, oraz (ii) rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją, zastosowaniem, wykonalnością lub zawarciem niniejszej Umowy Arbitrażowej, w tym, lecz niewyłącznie, wszelkich twierdzeń, że całość lub jakakolwiek część niniejszej Umowy Arbitrażowej jest nieważna lub podlega unieważnieniu. Arbiter będzie miał prawo do składania wniosków o odrzucenie całości lub części roszczenia. Arbiter będzie uprawniony do przyznania odszkodowania pieniężnego oraz przyznania wszelkich niepieniężnych środków lub ulg dostępnych dla osoby fizycznej na mocy obowiązującego prawa, regulaminu forum arbitrażowego oraz Umowy (w tym Umowy Arbitrażowej). Arbiter wyda pisemne orzeczenie i uzasadnienie decyzji opisujące istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie, w tym obliczenie przyznanego odszkodowania. Arbiter ma takie same uprawnienia do przyznawania ulg w sprawach indywidualnych, jakie miałby sędzia w sądzie. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla Państwa i dla nas.

5. Brak rozpraw sądowych. Wyrażając zgodę na arbitraż, UŻYTKOWNIK I BUMBLE GROUP ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO ZRZECZENIA SIĘ PRAW DO ROZPRAWY SĄDOWEJ. Zamiast tego użytkownik i Bumble Group decydują, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na mocy niniejszej Umowy Arbitrażowej, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Punkcie 13(1) powyżej. Arbiter może przyznać na zasadzie indywidualnej takie same odszkodowania i ulgi jak sąd i musi postępować zgodnie z niniejszą Umową jak sąd. Jednakże w postępowaniu arbitrażowym nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a sądowa kontrola orzeczenia arbitrażowego podlega bardzo ograniczonej kontroli.

6. Indywidualne dochodzenie praw. Wszystkie roszczenia i spory w zakresie niniejszej Umowy Arbitrażowej MUSZĄ BYĆ ROZSTRZYGANE INDYWIDUALNIE, A NIE NA PODSTAWIE POWÓDZTWA ZBIOROWEGO, A TY ZRZEKASZ SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM. Dostępna jest wyłącznie pomoc indywidualna, a roszczenia więcej niż jednego użytkownika nie mogą zostać poddane arbitrażowi ani skonsolidowane z roszczeniami innego klienta lub użytkownika. Postępowanie arbitrażowe nie będzie skonsolidowane z żadnymi innymi sprawami ani połączone z innymi sprawami lub stronami. Jeśli zostanie wydana decyzja stwierdzająca, że obowiązujące prawo uniemożliwia egzekwowanie któregokolwiek z ograniczeń zawartych w niniejszym podpunkcie w odniesieniu do danego roszczenia o zadośćuczynienie, wówczas roszczenie musi zostać oddzielone od arbitrażu i wniesione do właściwych sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w Travis County w Teksasie. Wszystkie inne roszczenia podlegają arbitrażowi.

7. 31-dniowe prawo do rezygnacji. Ta część dotycząca rezygnacji nie ma zastosowania do nowych członków po 18 stycznia 2021 roku. Masz prawo zrezygnować z postanowień niniejszej Umowy Arbitrażowej, wysyłając pisemne powiadomienie o swojej decyzji o rezygnacji na adres: bumbleoptout@team.bumble.com, w ciągu 31 dni od momentu, gdy po raz pierwszy zaczniesz podlegać niniejszej Umowie Arbitrażowej. Powiadomienie musi zawierać imię i nazwisko oraz adres, nazwę użytkownika Bumble (jeśli istnieje), adres e-mail użyty do założenia Konta Bumble (jeśli je posiadasz) oraz jednoznaczne oświadczenie, że chcesz zrezygnować z niniejszej Umowy Arbitrażowej. Jeśli zrezygnujesz z tej Umowy Arbitrażowej, wszystkie inne postanowienia tego Regulaminu będą nadal mieć do Ciebie zastosowanie. Rezygnacja z niniejszej Umowy Arbitrażowej nie ma wpływu na inne umowy arbitrażowe, które możesz obecnie zawrzeć z nami lub które może zawrzeć w przyszłości.

8. Rozdzielność. Z wyjątkiem postanowień pkt. 13(6), jeżeli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy Arbitrażowej zostaną uznane zgodnie z prawem za nieważne lub niewykonalne, taka konkretna część lub części nie mają mocy prawnej i zostają oddzielone, a pozostała część Umowy Arbitrażowej pozostaje w pełnej mocy.

9. Przetrwanie Umowy. Warunki niniejszej Umowy Arbitrażowej będą obowiązywały nawet po zakończeniu umowy między Tobą a Grupą Bumble.

14. KORZYSTANIE Z INTEGRACJI STRON TRZECICH

Jeśli korzystasz z funkcji Snap Lenses oferowanej w naszej Aplikacji lub innych funkcji AR dostarczanych przez Snap podobnych do Snap Lenses, będziesz podlegał warunkom świadczenia usług Snap Inc., które zawierają klauzulę arbitrażową, w tym zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym lub arbitrażu ogólnospołecznym. Jeśli nie wyrażasz zgody na podleganie ww. warunkom świadczenia usług Snap Inc. Terms of Service, nie powinieneś korzystać z dostarczanych przez Snap funkcji kamery AR w naszej aplikacji.

15. ROZWIĄZANIE UMOWY I ŚRODKI ZARADCZE

Regulamin ma zastosowanie do Ciebie w dniu jego akceptacji przez użytkownika (jak opisano w preambule) i trwa do momentu rozwiązania umowy między nami zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Jeśli chcesz rozwiązać umowę na podstawie niniejszego Regulaminu, możesz to zrobić poprzez: (a) powiadomienie Grupy Bumble w dowolnym momencie oraz (b) zamknięcie swojego Konta. Powiadomienie należy wysłać na adres Grupy Bumble podany poniżej. Pamiętaj, że jeśli wypowiesz niniejszy Regulamin, Twoja subskrypcja będzie kontynuowana do końca okresu subskrypcji, za który uiściłeś stosowne opłaty, a Ty nie będziesz uprawniony do zwrotu pieniędzy, z wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. 5.

Bumble Group może rozwiązać lub zawiesić stosowanie niniejszego Regulaminu, w tym Twoje Konto, jeśli naruszysz jego postanowienia lub jeśli Bumble Group będzie do tego zobowiązana przez obowiązujące przepisy. Użytkownik zgadza się, że wszystkie wypowiedzenia z przyczyn naturalnych będą dokonywane według wyłącznego uznania Bumble Group i że Bumble Group nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za rozwiązanie Umowy.

W przypadku, gdy Bumble Group stwierdzi, według własnego uznania, że naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub w inny sposób postępowałeś niewłaściwie w ramach korzystania z Aplikacji, Bumble Group zastrzega sobie prawo do: (a) uprzedzenia Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wszelkie adresy e-mail, które podałeś Bumble Group (a) o fakcie naruszenia Regulaminu; (b) usunięcia Twoich Treści; (c) zaprzestania prowadzenia Twojego Konta; (d) zaprzestania prowadzenia Twojej subskrypcji (subskrypcji); (e) powiadomienia lub przesłania Twoich Treści w ramach pełnej współpracy z właściwymi organami ścigania w celu podjęcia dalszych działań; lub (f) podjęcia wszelkich innych działań, które Bumble Group uzna za stosowne.

Wypowiedzenie niniejszego Regulaminu lub Konta skutkuje usunięciem dostępu do Konta oraz wszystkich powiązanych informacji i Treści związanych z Kontem lub znajdujących się na nim.

Wszystkie postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy pomimo wypowiedzenia niniejszego Regulaminu, pozostaną w mocy w tym, m.in. będą to Umowa Arbitrażowa, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

16. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Jest jeszcze kilka rzeczy, o których powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz korzystać z Bumble.

Niniejszy Regulamin, który podlega okresowym zmianom, stanowi całość umowy między Tobą a Bumble Group. Regulamin zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, oświadczenia i ustalenia między nami (pisemne lub ustne), z wyłączeniem Polityki Prywatności. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za podanie fałszywych informacji.

Bumble Group podjęła uzasadnione kroki w celu zapewnienia aktualności, dostępności, poprawności i kompletności informacji zawartych w ramach Bumble i dostarcza te informacje na zasadzie "as is" („jak jest”), "as available" („jak dostępna”). Bumble Group nie udziela ani nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących informacji zawartych w ramach Bumble, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. Korzystanie z Bumble i dostępnych na nim materiałów odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Bumble Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z transmisji, wykorzystania danych lub Treści Użytkowników.

Odpowiadasz za podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że wszelkie materiały uzyskane z Bumble są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Przyjmujesz do wiadomości, że Bumble nie będzie dostarczane w sposób nieprzerwany lub wolny od błędów, że usterki mogą nie zostać naprawione lub że Bumble Group lub serwer, który udostępnia Bumble, są wolne od wirusów lub błędów, spyware, koni trojańskich lub innego podobnego złośliwego oprogramowania. Bumble Group nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego, oprogramowania lub innego sprzętu lub technologii, w tym, m.in., za szkody wynikające z naruszenia bezpieczeństwa lub z jakichkolwiek wirusów, błędów, manipulacji, oszustw, błędów, pominięć, zakłóceń, wad, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komputerowej lub sieci, lub jakiejkolwiek innej technicznej lub innej usterki.

Komunikacja między Tobą a Bumble Group może odbywać się za pośrednictwem środków elektronicznych, niezależnie od tego, czy korzystasz z Aplikacji, czy wysyłasz do Grupy Bumble wiadomości e-mail, czy też Bumble Group zamieszcza ogłoszenia w Aplikacji lub komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych, (a) wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji od Grupy Bumble w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzasz się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Bumble Group przekazuje Tobie w formie elektronicznej, spełniają warunki, gdyby były w formie pisemnej. Powyższe nie wpływa na Twoje prawa ustawowe, w tym między innymi na Electronic Signatures in Global and National Commerce Act w 15 U.S.C. Sec. 7001 et. seq.

Wiemy, że nasze warunki są świetne, ale może zajść potrzeba ich okresowej zmiany

W miarę rozwoju Bumble możemy być zmuszeni do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, dlatego zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, poprawiania lub zmiany Regulaminu w dowolnym momencie ("Zmiana"). Jeśli to zrobimy, Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, a na dole Regulaminu podamy Datę wejścia w życie aktualizacji. W pewnych okolicznościach możemy wysłać do Ciebie wiadomość e-mail z powiadomieniem o Zmianie. Możliwe jest również, że poprosimy Cię o wyrażenie zgody na nasze Zmiany, ale poinformujemy Cię o tym. Powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu informacji o wszelkich Zmianach - chcemy, aby nasi użytkownicy byli jak najlepiej poinformowani.

Dalsze korzystanie z Bumble po wprowadzeniu Zmian oznacza akceptację Zmian i jest prawnie związane z nowym, zaktualizowanym Regulaminem. Jeśli nie akceptujesz Zmian w Regulaminie, powinieneś natychmiast przestać korzystać z Bumble (uh oh, to będzie trudne!).

Dodatkowe kwestie:

Jeśli z jakiegokolwiek powodu którekolwiek postanowienie Regulamin zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub w inny sposób niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, wówczas w zakresie, w jakim ten warunek jest nielegalny, nieważny lub niewykonalny, nie będzie miał on zastosowania, a pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy i będą nadal wiążąca i wykonalna.

Żadne niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju wynikającego z Regulaminu nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się tego prawa lub akceptacją jakiejkolwiek Zmiany Regulaminu, a także żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju nie wyklucza dalszego wykonywania tego prawa lub wykonywania jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub przywileju.

Oświadczasz i gwarantujesz, że:

 1. nie masz miejsca zamieszkania w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd USA jako kraj "wspierający terroryzm"; oraz
 2. nie jesteś wymieniony na żadnej liście rządu USA dotyczącej stron zakazanych lub ograniczonych.

Korzystając z Aplikacji, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że Bumble jest globalną aplikacją działającą za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych w wielu krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Jeśli mieszkasz w kraju, w którym obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, przechowywanie Twoich danych osobowych może nie zapewniać Ci takiej samej ochrony, jaką masz w swoim kraju zamieszkania. Przesyłając swoje dane osobowe lub decydując się na aktualizację usług, z których korzystasz, lub korzystając z aplikacji dostępnych na Bumble, wyrażasz zgodę na przesyłanie swoich danych osobowych do takich krajów i miejsc przeznaczenia oraz na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Aplikacja może zawierać linki do stron internetowych lub zasobów osób trzecich. W takich przypadkach przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni ani nie ponosimy odpowiedzialności za:

 1. dostępności lub dokładności takich stron internetowych lub zasobów; lub
 2. treści, produktów lub usług dostępnych na takich stronach lub w zasobach.

Linki do takich stron internetowych lub zasobów nie oznaczają żadnego poparcia. Przyjmujesz na siebie wyłączną odpowiedzialność i ryzyko wynikające z korzystania z takich stron internetowych lub zasobów. Ramy, linki in-line lub inne metody łączenia z Aplikacją są wyraźnie zabronione bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez użytkownika, ale mogą być przenoszone przez nas bez ograniczeń.

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą angielską wersją językową a wszelkimi przetłumaczonymi kopiami Regulaminu, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub roszczeń związanych z Aplikacją, prosimy o kontakt pod adresem feedback@team.bumble.com.

17. PRAWO WŁAŚCIWE I FORUM.

Z zastrzeżeniem pkt 13(3), Twój dostęp do Aplikacji, Naszych Treści i wszelkich Treści Użytkowników, wszelkie roszczenia wynikające lub związane z Twoją relacją z Grupą Bumble oraz niniejszy Regulamin podlegają prawu stanu Teksas i są przez nie interpretowane. Wszelkie roszczenia wynikające z lub związane z niniejszym Regulaminem lub Twoją umową z Grupą Bumble, które z jakiegokolwiek powodu nie zostaną poddane arbitrażowi, oraz wszelkie roszczenia lub sprawy kwestionujące wykonalność lub stosowalność postanowień arbitrażowych w niniejszym regulaminie, będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy federalne lub stanowe w Travis County w Teksasie. Użytkownik zgadza się, że takie sądy będą miały osobistą jurysdykcję i właściwość miejscową oraz zrzeka się wszelkich zastrzeżeń opartych na niedogodności forum. Zgadzasz się, że nie wniesiesz ani nie przystąpisz do postępowania w sprawie powództwa zbiorowego przeciwko nam.

18. BUMBLE GROUP.

Regulamin stanowi wiążącą umowę prawną między Tobą jako użytkownikiem ("Ty") a Bumble Group ("my" lub "nas"). Bumble Group obejmuje między innymi Bumble Holding Limited (spółka angielska), Bumble Trading LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Delaware), Bumble Inc (spółka z Delaware), Social Online Payments Limited (spółka z siedzibą w Irlandii) oraz Social Online Payments L.L.C. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Delaware).

Data wejścia w życie

Regulamin został zaktualizowany w dniu: 19 listopada, 2021.