Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Czy mogę dokonać zakupu poprzez przeglądarkową wersję Bumble?

Tak! Możesz dokonać zakupu używając karty bankowej lub konta PayPal na swoim komputerze.

Aby dokonać zakupu subskrypcjiBumble na stronie:

  1. Kliknij na swoje imię w górnym lewym rogu okna
  2. Wybierz Zarządzaj Bumble Boost i wybierz rodzaj subskrybcji

Aby zakupić Superswipes lub  sesje Światła reflektorów na stronie Bumble Web:

  1. Kliknij na swoje imię w lewym górnym rogu okna
  2. Wybierz opcję, którą chcesz zakupić

Jeśli zdecydujesz się na zakup Bumble Boost na swoim komputerze, będziesz musiał go anulować w Bumble Web. Możesz anulować swoją subskrypcję, wykonując te same czynności co powyżej.