Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Kan jag få tillbaka en matchning som gått ut?

Matchningar som har gått ut kommer att visas i spelet igen, så fortsätt Bumbla för att åter dyka på dem! Vi tror på en andra chans!

Aktivera Bumble Boost eller Bumble Premium om du vill matchas ihop med utgångna matchningar direkt igen!

Dina utgångna matchningar finns i din kö och visas med silverringar runt. Klicka på personens cirkel för att matcha med hen på nytt och välj sedan Rematch 

Kom ihåg att du bara kan se utgångna matchningar när du själv inte hann skriva i tid. Om det var den andre personens tur att skriva men hen inte gjorde det så är det upp till denne att matcha på nytt.