Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Kan jag använda Bumble utan att ge tillgång till mina platstjänster?

Du måste ge Bumble tillgång till dina platstjänster när appen används för att kunna swipa bland personer i ditt område. 

Du kan välja mellan två alternativ:

1. När appen används - Din plats kommer endast att uppdateras när Bumble-appen är öppen och används. Den kommer inte att uppdateras om appen används i bakgrunden. 

2. Alltid - Din plats kommer att uppdateras när Bumble-appen är öppen och när den körs i bakgrunden. Om du inte vill att din plats ska uppdateras när appen inte är öppen kan du tvångsavsluta appen. 

OBS: Om du väljer "aldrig" kan du inte få nya matchningar. Du kan fortsätta att prata med befintliga matchningar, men för att bli sedd eller swipa bland nya personer måste du återaktivera Platstjänster.