Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Hvordan kan jeg gjenopprette en slettet match?

Det ikke mulig å gjenopprette en match som du har slettet. Bumble deg om å bekrefte om du ønsker å slette en match før den forsvinner.