Richtlijnen

Desinformatie

Desinformatie is onjuiste of misleidende inhoud die snel kan leiden tot ernstige risico's voor personen, community's en instellingen. Daarom staan we het delen van aantoonbaar onjuiste of wezenlijk misleidende inhoud die waarschijnlijk ernstige schade zal veroorzaken of een negatieve invloed zal hebben op de individuele of openbare veiligheid niet toe.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Inhoud die rechtstreeks in tegenspraak is met informatie en richtlijnen van toonaangevende en gerenommeerde wereldwijde gezondheidsorganisaties en volksgezondheidsautoriteiten die kan leiden tot letsel of schade voor het publiek, bijvoorbeeld over COVID-19, apenpokken of een andere overdraagbare ziekte of aandoening.
  • Een voorgestelde genezing voor COVID-19 of andere ziekten die niet algemeen als effectief erkend is door toonaangevende en gerenommeerde wereldwijde gezondheidsorganisaties en volksgezondheidsautoriteiten.
  • Demonstratief onjuiste of wezenlijk misleidende informatie over abortuszorg die ernstige schade kan veroorzaken. Dit verbiedt leden niet om persoonlijke meningen of beleidsperspectieven over dit onderwerp te uiten, zolang de informatie niet bedoeld is om schade te berokkenen, te misleiden of toonaangevende en gerenommeerde volksgezondheidsautoriteiten tegen te spreken en de discussie respectvol blijft en niet in strijd is met ons Beleid inzake pesten en beledigend gedrag.
  • Valse beweringen of misleidende informatie over burgerlijke processen (bijv. verkiezingen, stemsystemen, volkstelling, referenda, enz.).
  • Gevaarlijke en onbewezen samenzweringstheorieën die kunnen leiden tot individuele of openbare veiligheidsproblemen.
  • Inhoud van of links naar sites van derden waarvan bekend is dat ze onjuiste informatie produceren of bevatten.
  • Inhoud die het concept of de ernst van haatmisdrijven of historische gebeurtenissen ontkent (zie Haat op basis van identiteit).
  • Alle vormen van desinformatie met betrekking tot politieke zaken met als doel politieke resultaten te beïnvloeden of historische feiten te manipuleren.
  • Inhoud die opzettelijk is gemanipuleerd of uit zijn verband is gerukt om onjuiste of misleidende informatie te verspreiden.

Het delen van bovenstaande inhoud kan ertoe leiden dat je inhoud wordt verwijderd en/of dat er actie wordt ondernomen tegen je account.

Lees meer over onze handhavingsfilosofie aan de hand van de richtlijnen op deze pagina. Als je denkt dat we een fout hebben gemaakt door actie te ondernemen met betrekking tot je account of inhoud, kun je altijd contact met ons opnemen.