Bumble Gebruiksvoorwaarden

Hallo allemaal! Welkom bij de Gebruiksvoorwaarden van Bumble (de 'Voorwaarden'). Onze juristen stonden erop dat wij regels instelden om te beschermen wat we hebben opgebouwd. Dit is een contract tussen jou en The Bumble Group en we willen graag dat je op de hoogte bent van jouw en onze rechten voordat je de Bumble-applicatie ('App') gebruikt. Neem een paar minuten de tijd om deze Voorwaarden door te lezen, voordat je gebruik gaat maken van de App, want zodra je de App betreedt, bekijkt of gebruikt, zul je wettelijk gebonden zijn aan deze Voorwaarden. Beter dus dat je ze eerst even doorleest!

1. DE REGELS OP BUMBLE

Voordat je onze te gekke App kunt gebruiken, zul je eerst een account ('Account') aan moeten maken. Om een account aan te kunnen maken moet je:

 1. minimaal 18 jaar oud zijn; en
 2. volgens de wet van je thuisland toestemming hebben om de App te gebruiken.

Je kunt een Account aanmaken via de handmatige registratie of door je Facebook-inloggegevens te gebruiken. Als je met je Facebook-inloggegevens een Account aanmaakt, dan geef je ons toestemming om bepaalde informatie van je Facebook-account (bijvoorbeeld profielfoto's, relatiestatus, locatie en informatie over Facebook-vrienden) te raadplegen, te tonen en te gebruiken. Lees ook ons Privacybeleid voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we daarmee omgaan.

Helaas kunnen we niet toestaan dat je zonder toestemming het Account van iemand anders gebruikt; dat zou niet eerlijk zijn!

Je kunt je eindeloos vermaken op Bumble, maar als je er op een gegeven moment toch genoeg van hebt, kun je te allen tijde je Account verwijderen door, als je bent ingelogd, naar de 'Instellingen'-pagina te gaan en op de 'Profiel verwijderen'-knop te klikken. Je Account zal dan direct verwijderd worden, maar het kan een tijdje duren voordat je Content (hieronder gedefinieerd) volledig van de App verwijderd is. We zullen je profielgegevens opslaan voor het geval je ons mist en je je Account wilt reactiveren. Dat kun je doen tot 30 dagen na het deactiveren van je Account. Als je je account verwijdert en binnen deze 30 dagen een nieuw account aanmaakt met dezelfde gegevens, wordt je account geheractiveerd. Wij behouden het recht om, naar ons goeddunken, enig Account te beëindigen of te schorsen, of gebruik te maken van alle operationele, technische en wettelijke middelen of enige andere middelen, om op enig moment zonder aansprakelijkheid en voorafgaande kennisgeving onze Voorwaarden te handhaven (inclusief, maar niet beperkt tot het blokkeren van specifieke IP-adressen).

Je mag de niet-openbare onderdelen van de App of onze systemen niet betreden, gebruiken of ermee knoeien. Sommige onderdelen van de App zijn mogelijk niet toegankelijk als je je niet geregistreerd hebt voor een Account.

2. CONTENTSOORTEN

Er zijn drie soorten content die je zult kunnen gebruiken in de App:

 1. content die jij hebt geüpload en gepubliceerd ('Jouw Content');
 2. content die andere leden publiceren ('Ledencontent'); en
 3. content die The Bumble Group aanbiedt ('Onze Content').

Bepaalde content kunnen wij niet toestaan op Bumble

Wij willen dat onze gebruikers zichzelf zo breed mogelijk kunnen uiten en dat ze alle soorten dingen kunnen plaatsen op Bumble. We moeten echter wel grenzen trekken wat betreft content die:

 • krachttermen, taalgebruik of afbeeldingen bevat die beledigend zijn, of waarschijnlijk iemand anders lastigvalt, kwetst, vernedert, alarmeert of irriteert;
 • obsceen, pornografisch, gewelddadig of mogelijk mensonwaardig is;
 • beledigend, kwetsend, bedreigend of discriminerend is of aanzet tot racisme, haat, seksisme of onverdraagzaamheid;
 • aanzet tot illegale activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot terrorisme, rassenhaat of onderwerping, hetgeen op zichzelf al een misdaad is;
 • lasterlijk is;
 • gerelateerd is aan commerciële doeleinden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoop, prijsvragen en advertenties, links naar andere websites of 0900-telefoonnummers);
 • het verspreiden van 'junkmail' of 'spam' inhoudt;
 • spyware, adware, virussen, corrupte bestanden, wormprogramma's of andere kwaadaardige code bevat die ontworpen is om de functionaliteit van Bumble of enige andere software, hardware, telecommunicatiesysteem, netwerk, server of andere apparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken. Ook trojans, of enig ander materiaal dat ontworpen is om elke soort gegevens of persoonlijke informatie van Bumble te beschadigen, te onteigenen, te onderscheppen of te verstoren, is ook niet toegestaan.
 • de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) schendt;
 • een andere persoon toont zonder de toestemming van die persoon.

Bumble handhaaft een ‘zero tolerance’-beleid als het op deze soorten content aankomt.

Jouw Content

Omdat Jouw Content uniek is, ben jij verantwoordelijk en aansprakelijk voor Jouw Content en vrijwaar je ons en verdedig je ons en stel je ons schadeloos tegen eventuele claims die voortvloeien uit Jouw Content. Sorry voor de mondvol, maar jij bent wat je plaatst.

Je dient geen persoonlijke contactgegevens of bankgegevens op je profielpagina te plaatsen, ongeacht of het Jouw gegevens betreft, of die van iemand anders (bijvoorbeeld adressen, postcodes, telefoonnummers, e-mailadressen, URLs, creditcard- of bankpasinformatie of andere bankgegevens). Als je ervoor kiest om per e-mail of op een andere manier enige persoonlijke informatie over jezelf te delen, dan is dat op eigen risico. We adviseren je voorzichtig te zijn met het verstrekken van Jouw gegevens of die van derden, net zoals je dat in andere situaties ook zou doen.

Aangezien Bumble een openbare community is, zal Jouw Content direct zichtbaar zijn voor andere gebruikers die wereldwijd de App gebruiken. Denk dus goed na of je Jouw Content echt met iedereen wil delen voordat je deze plaatst. Zodoende stem je ermee in dat Jouw Content door andere gebruikers, of ieder ander persoon die de App bezoekt, meedoet met de App of een link ontvangt van de App (bijvoorbeeld personen die een link naar het profiel van een gebruiker of gedeelde content van andere Bumble-Gebruikers ontvangen), gezien kan worden. Het plaatsen of versturen van Content op Bumble betekent dat jij het recht hebt om dit te doen en ons automatisch een niet-exclusieve, rechtenvrije, voortdurende, wereldwijde licentie geeft om deze Content op welke manier dan ook te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bewerken, kopiëren, aanpassen, vertalen, opnieuw opmaken, creëren van afgeleide werken, opnemen in andere werken, voor reclame gebruiken, distribueren van en het publiek maken van dergelijke Content, zowel in zijn geheel als gedeeltelijk, op de huidig beschikbare media en op media die in de toekomst zullen worden ontwikkeld).

We mogen deze licentie overdragen en/of de sublicentie verlenen aan onze dochterondernemingen en opvolgers, zonder jou daar toestemming voor te vragen.

We hebben het recht de toegang tot Jouw Content te allen tijde te verwijderen, te bewerken, te beperken of te blokkeren en we zijn niet verplicht om Jouw Content te tonen of te controleren.

Ledencontent

Andere gebruikers van Bumble zullen ook content via de App delen. Ledencontent behoort toe aan de gebruiker die deze geplaatst hebben en wordt opgeslagen op onze servers en getoond via de App.

Je hebt geen recht met betrekking tot de Ledencontent van andere gebruikers en je mag alleen de persoonlijke informatie van andere Bumble-gebruikers gebruiken in zoverre het gebruik ervan overeenkomt met de bedoeling van Bumble betreffende het ontmoeten van anderen. Je mag de gegevens van anderen niet voor commerciële doeleinden gebruiken of om te spammen, lastig te vallen of om onwettelijke bedreigingen te maken. Wij behouden het recht om je Account op te heffen als je de gegevens van anderen misbruikt.

Ledencontent is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de artikelen 512 (c) en/of 512 (d) van de Digital Millennium Copyright Act 1998. Als je een klacht hebt over Ledencontent, raadpleeg dan eerst de Digital Millennium Copyright Act sectie hieronder.

Onze Content

Je vraagt je misschien af wat er met de rest van de Content op Bumble gebeurt. Nou, die is van ons! Alle tekst, content, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, handelsmerken, logo’s, geluiden en artwork op Bumble zijn eigendom van ons en worden ook beheerd of gelicenseerd door ons en worden door auteursrechten, wetten inzake handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op Onze Content blijven te allen tijde bij ons.

We geven jou een niet-exclusief, beperkt, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht om Onze Content te raadplegen en te gebruiken, zonder het recht op sublicentiëring en onder de volgende voorwaarden:

 1. je zult Onze Content niet gebruiken, verkopen, aanpassen of distribueren, behalve zoals de functionaliteit van de App toestaat;
 2. je zult onze naam niet gebruiken in metatags, keywords en/of in verborgen tekst;
 3. je zult geen afgeleide werken van Onze Content creëren en Onze Content op geen enkele manier, volledig of in gedeelten, commercieel exploiteren; en
 4. je zult Onze Content alleen voor wetmatige doeleinden gebruiken.

Wij behouden alle andere rechten.

3. BEPERKINGEN OP DE APP

Je stemt ermee in om:

 • alle toepasselijke wetten na te leven, inclusief maar niet beperkt tot, privacywetten, wetten betreffende intellectueel eigendom, antispam-wetgeving, wetgeving inzake gelijke kansen en wettelijke voorschriften;
 • je echte naam op je profiel te gebruiken;
 • de diensten op een professionele manier te gebruiken.

Je stemt ermee in om niet/geen:

 • te handelen op een onwettelijke of onprofessionele manier door oneerlijk, beledigend of discriminerend te zijn;
 • jezelf als iemand anders voor te doen of je huidige of vorige posities, kwalificaties of connecties met een persoon of entiteit anders te doen voorstellen;
 • informatie te delen waarvoor je geen toestemming hebt om deze te openbaren;
 • piramidestructuren, fraude of andere relateerde praktijken te creëren of te beheren.

We houden er niet van als leden van de Bumble community zich misdragen. Negatief gedrag van andere gebruikers kun je natuurlijk negeren, maar misdragingen of klachten over Ledencontent kun je ook bij ons melden door contact met ons op te nemen met een beschrijving van de klacht en/of het misbruik. Je kunt het gedrag van gebruikers ook direct op hun profiel of in de chat melden door op de 'Blokkeren & Melden'-link te drukken.

We houden er ook niet van als gebruikers dingen doen die Bumble schade toebrengen. We hebben hard aan deze creatie gewerkt, dus het gebruiken of repliceren van enig deel van de App zonder onze voorafgaande toestemming is uitdrukkelijk verboden. Dit is inclusief alle (geautomatiseerde of anders) andere eerder gepubliceerde interfaces; tenzij je daar specifiek toestemming voor hebt gekregen in een aparte overeenkomst met ons.

4. PRIVACY

Meer informatie over hoe The Bumble Group jouw informatie verzamelt, gebruikt en deelt, vind je in ons Privacybeleid.. Dit is belangrijk om te weten en is uitstekend leesvoer voor het slapengaan. Door Bumble te gebruiken, stem je ermee in dat wij dergelijke gegevens volgens ons Privacybeleid kunnen gebruiken.

5. WINKELS VAN DERDE PARTIJEN; PREMIUMDIENSTEN; IN-APP AANKOPEN

De App is afhankelijk van en/of is interoperabel met de platformen en diensten in bezit en/of beheer van derde partijen, zoals bijvoorbeeld, Apple (o.a. Tunes), Google, Facebook, Twitter, etc. (ieder een 'Platform van een Derde Partij') Het is mogelijk dat je een geregistreerd lid van een Platform van een Derde Partij moet zijn en je accountgegevens en andere informatie moet verstrekken om toegang te krijgen tot de App. Door de App te gebruiken, ga je akkoord met eventuele voorwaarden en verplichtingen die van toepassing zijn en vermeld worden door het Platform van een Derde Partij (bijvoorbeeld de Gebruiksvoorwaarden van Facebook, de Gebruiksvoorwaarden van de iTunes Store, etc.).

We maken mogelijk bepaalde producten en/of diensten beschikbaar voor de gebruikers van de App die abonnementskosten of andere kosten ('Premiumdiensten') met zich meedragen, inclusief de mogelijkheid om producten, diensten en verbeteringen te kopen, zoals het verlengen van je matches ('In-App Producten'). Als je Premiumdiensten of In-App Producten aanschaft, dan accepteer je de aanvullende voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van, de toegang tot en de aanschaf van dergelijke Premiumdiensten en In-App Producten en aan deze voorwaarden wordt hier gerefereerd. Je kunt Premiumdiensten en In-App Producten aanschaffen met de volgende betaalmethoden (iedere een 'Premium Betaalmethode') door: (a) een aankoop te doen vanuit de Apple App Store ®, Google Play of een ander mobiel- of webapplicatieplatform of een winkel die door ons gemachtigd wordt (ieder een 'Winkel van een Derde Partij'), (b) een betaling te doen via je creditcard, bankkaart of PayPal-account die wordt verwerkt door een derde partij of (c) extra kosten toe te voegen aan je rekening bij je mobiele provider. Zodra je de Premiumdienst of het In-App Product hebt aangevraagd, geef je ons toestemming de kosten op de door jou gekozen Premium Betaalmethode in rekening te brengen en is de betaling vervolgens niet terugbetaalbaar. Als de betaling niet door ons ontvangen is via je gekozen Premium Betaalmethode, dan stem je ermee in om alle bedragen op korte termijn te betalen als dit door ons verzocht wordt. Als je je Premium Betaalmethode op enig moment wilt wijzigen of annuleren, dan kan dit ofwel via de betaalinstellingen op je profiel of door contact op te nemen met je mobiele provider. Als de door jou gekozen Premium Betaalmethode je mobiele provider is, lees dan alsjeblieft hun betaalvoorwaarden door, want daarin is bepaald hoe The Bumble Group jouw betalingen ontvangt en hoe dergelijke betalingen in rekening worden gebracht en geannuleerd kunnen worden. Je abonnement op de Premiumdiensten van The Bumble Group zal automatisch worden verlengd totdat je besluit het in overeenstemming met onze voorwaarden op te zeggen; behalve in het geval van het kopen van BumbleCoins waarbij geen automatische verlenging plaatsvindt. Mocht er een conflict ontstaan tussen de voorwaarden van een Winkel van een Derde Partij en deze Voorwaarden, dan zullen de algemene voorwaarden van de Winkel van een Derde Partij of serviceprovider bepalend zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid voor de producten of diensten die je via de Winkel van een Derde Partij, onze externe serviceproviders of andere websites of webpagina's aanschaft. We raden je aan je eerst voldoende te informeren voordat je online aankopen doet bij een van deze derde partijen.

Als je een In-App Product aanschaft, zul je gevraagd worden je accountgegevens in te voeren bij de Winkel van een Derde Partij die je gebruikt (bijvoorbeeld Android, Apple, etc) ('je Mobiele Platform Account'). In overeenstemming met de voorwaarden die je tijdens de aankoop hebt kunnen inzien, alsook de Algemene Voorwaarden van toepassing op aankopen via je Mobiele Platform Account (bijvoorbeeld Android, Apple, etc) zullen de Premiumdiensten en/of In-App Producten in rekening worden gebracht op Je Mobiele Platform Account. De Premiumdiensten en In-App Producten kunnen éénmalige aankopen of maandelijkse abonnementen (bijvoorbeeld een één-, drie-, zesmaandelijks abonnement, etc.) zijn voor het krijgen van extra features op je account. Aan het einde van de gratis proefperiode (indien van toepassing), zal de prijs van het abonnement in rekening worden gebracht en dit zal doorgaan totdat je besluit je abonnement te annuleren; behalve in het geval van BumbleCoins waarbij er geen automatische verlenging bestaat. Houd er rekening mee dat bij Premiumdiensten en In-App Producten die op abonnementsbasis zijn, je abonnement automatisch met dezelfde termijn verlengd wordt als die van je aanvankelijke aankoop. Als je bijvoorbeeld binnen de App een zesmaandelijks abonnement hebt gekocht, wordt je abonnement automatisch voor een periode van zes maanden verlengd. Om kosten voor verdere perioden te vermijden, zul je voor het einde van de proefperiode, de abonnementsperiode of de verlenging je abonnement moeten annuleren in overeenstemming met de algemene voorwaarden van je Mobiele Platform Account. Houd er rekening mee dat er kosten in rekening worden gebracht totdat je je abonnement opzegt in overeenstemming met de voorwaarden van je Mobiele Platform Account en de algemene voorwaarden van de betreffende Winkel van een Derde Partij. De prijzen kunnen om een aantal redenen variëren, door bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) promotionele aanbiedingen, loyaliteitsbonussen of andere kortingen die op basis van je leeftijd worden gegeven.

Houd er rekening mee dat Premiumdiensten en In-App Producten abonnementen zijn die automatisch verlengd worden totdat je besluit ze te annuleren in overeenstemming met de voorwaarden van het Account bij je Mobiele Platform of de voorwaarden van je Premium Betaalmethode. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor fouten bij het verwerken van de betaling (inclusief kaartverwerking, identiteitsverificatie, analyse en de naleving van regelgeving) of transactiekosten of andere dienstgerelateerde problemen, inclusief die problemen die het gevolg zijn van onjuiste accountinformatie of de producten of diensten die je aanschaft via je je Account bij het Mobiele Platform of Winkels van Derde Partijen. Verder garandeert The Bumble Group niet dat onze productbeschrijvingen of andere content en producten beschikbaar, nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of probleemvrij zijn. Beschrijvingen, afbeeldingen van en verwijzingen naar producten of diensten (inclusief Premiumdiensten of In-App Producten) betekenen niet dat onze, of enige van onze affiliates deze producten of diensten steunen. Verder behoudenThe Bumble Group en haar externe serviceproviders het recht, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, om productbeschrijvingen, afbeeldingen en verwijzingen te wijzigen; de beschikbare hoeveelheid van een product te beperken, enige voucher of vouchercode, promotiecode of andere soortgelijke promoties na te komen of beperkingen op te leggen; een of meerdere transacties van een gebruiker te blokkeren; en/of een gebruiker een dienst te weigeren. Als wij je gebruik van of registratie op de App beëindigen, omdat je deze Voorwaarden hebt geschonden, zul je geen recht hebben om een terugbetaling van enig deel van enige kosten, betalingen of andere vergoeding. We raden je aan de algemene voorwaarden van de betreffende externe betalingsverwerker, Winkel van een Derde Partij of Account bij je Mobiele Platform door te lezen voordat je een In-App Product of Premiumdienst koopt.

6. PUSHBERICHTEN; LOCATIEGEBASEERDE DIENSTEN

We mogen je e-mails, SMS-berichten, pushberichten, alerts of andere berichten gerelateerd aan de App en/of Bumble-diensten sturen over o.a. verbeteringen, aanbiedingen, producten, evenementen en andere promoties. Na het downloaden van de App zul je gevraagd worden pushberichten te accepteren of te weigeren. Als je deze weigert, dan zul je geen pushberichten ontvangen. Als je ze accepteert, dan zul je automatisch pushberichten ontvangen. Als je niet langer pushberichten van de App wenst te ontvangen, kun je de meldingsinstellingen op je mobiele apparaat wijzigen. Met betrekking tot andere vormen van berichten of communicatie, zoals e-mails, SMS-berichten etc, kun je je afmelden door de instructies te volgen die je in de betreffende berichten vindt of door ons een e-mail met je verzoek te sturen op feedback@team.bumble.com

.

De App biedt mogelijk specifieke content of producten aan gebaseerd op je locatie. Om dit mogelijk te maken zal de App je locatie bepalen op basis van één of meer referentiepunten, zoals GPS, Bluetooth en/of software in je mobiele apparaat. Als je je mobiele apparaat zo hebt ingesteld dat GPS, Bluetooth of andere locatiebepalende software uit staat, of de App geen toegang tot je locatiegegevens geeft, dan zul je geen toegang hebben tot dergelijke locatie-specifieke content, producten, diensten en materiaal. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe de App je gegevens gebruikt en opslaat.

7. VRIJWARINGSVERKLARING

Houd je vast, dit ziet er misschien ingewikkeld uit, maar het is wel belangrijk!

DE APP, SITE, ONZE CONTENT EN DE LEDENCONTENT WORDEN ALLEMAAL OP EEN 'AS IS'- EN 'AS AVAILABLE'-BASIS GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE HETZIJ IMPLICIET OF EXPLICIET, MET INBEGRIP VAN EN NIET UITSLUITEND BEPERKT TOT GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAAK OF NIET-INBREUK.

MOCHT HET TOEPASSELIJKE RECHT DE GENOEMDE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOESTAAN, DAN KENNEN WIJ DE MINIMALE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES TOE DIE VERPLICHT ZIJN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT. GEEN ADVIES NOCH INFORMATIE HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, ZAL LEIDEN TOT ENIGE WAARBORG, VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE DIE NIET EXPLICIET IN DEZE SECTIE IS VERMELD.

VERDER GEVEN WIJ OOK GEEN GARANTIE DAT DE APP OF SITE ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTVRIJ IS OF DAT JOUW GEBRUIK VAN DE APP OF SITE AAN JOUW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, OF DAT DE APP, SITE, ONZE CONTENT, LEDENCONTENT, OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN, JUIST, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR IS. JOUW GEBRUIK VAN DE APP OF SITE IS OP EIGEN RISICO. ALLEEN JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS. THE BUMBLE GROUP IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET HANDELEN VAN GEBRUIKERS. BUMBLE DOET GEEN ONDERZOEK NAAR DE STRAFRECHTELIJKE ACHTERGROND VAN HAAR LEDEN.

NOCH WIJ NOCH ENIGE EIGENAAR ZAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, BIJKOMEND, SPECIAAL, PUNITIEF, INCLUSIEF EN ZONDER LIMITATIE, HET VERLIES VAN DATA, INKOMEN, WINST OF GOODWILL, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JOUW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE APP, SITE, ONZE CONTENT, ENIGE LEDENCONTENT, HOE DIT OOK VEROORZAAKT IS; ONGEACHT OF DIT EEN CONTRACTBREUK, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN, PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID OF IETS ANDERS BETREFT.

HET VOORAFGAANDE ZAL VAN TOEPASSING ZIJN, ZELFS ALS WIJ WERDEN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS JE OM WELKE REDEN DAN OOK ONTEVREDEN BENT MET DE APP OF SITE, DAN IS JOUW ENIGE REMEDIE DAT JE STOPT MET HET GEBRUIK VAN DE APP EN SITE.

JE ZIET HIERBIJ AF VAN ENIGE EN ALLE KLACHTEN DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK VAN DE APP OF SITE. DAAR SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE VORMEN VAN SCHADE NIET TOESTAAN, ZULLEN DEZE PROVISIES MOGELIJK NIET VOOR JOU VAN TOEPASSING ZIJN. ALS ENIG ONDERDEEL VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN, OM WELKE REDEN DAN OOK, ONGELDIG OF ONUITVOERBAAR BLIJKT, DAN ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NIET MEER DAN HONDERD DOLLAR ($100) ZIJN.

DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN LIGT IS EEN FUNDAMENTEEL ONDERDEEL VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST EN WEERSPIEGELT DEZE EEN BILLIJKE RISICOVERDELING. DE APP EN SITE ZOUDEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN NIET MOGELIJK ZIJN EN JE ERKENT DAT DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN -UITSLUITINGEN, DISCLAIMERS EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN, ZOALS HIER BESCHREVEN VAN TOEPASSING BLIJVEN, OOK ALS HUN OORSPRONKELIJKE BEDOELING GEEN WERKING TOEKOMT.

8. SCHADELOOSSTELLING

Alles wat je doet en plaatst op Bumble blijft jouw verantwoordelijkheid. Om die reden stem je toe onze functionarissen, directeuren, werknemers, tussenpersonen, vertegenwoordigers en licentiegevers volledig te vrijwaren van de gevolgen van alle claims, schade (eigenlijke en/of gevolgschade), verliezen, handelingen, procedures, eisen, verliezen, verplichtingen, kosten en uitgaven (waaronder juridische kosten) die voortkomen uit of verbonden zijn met,

 1. enige nalatigheid, omissies of opzettelijk wangedrag van jouw kant;
 2. jouw toegang tot en gebruik van de App;
 3. het door jou uploaden of plaatsen van Content op de App;
 4. het door jou schenden van deze Voorwaarden; en/of
 5. jouw schending van de wet of enige rechten van derden.

Wij behouden het exclusieve recht om alle claims of vorderingen die tegen ons ingesteld worden zonder jouw toestemming af te wikkelen, te schikken of te betalen. Als wij daarom vragen, zul jij volledig en redelijkerwijs meewerken zoals dat door ons vereist is voor het verdedigen tegen iedere aanklacht die van toepassing is.

9. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

The Bumble Group heeft het volgende beleid aangenomen tegen de schending van auteursrechten, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (de 'DMCA'). Als jij denkt dat enige Ledencontent of Onze Content inbreuk maakt op jouw intellectuele-eigendomsrecht, breng ons dan op de hoogte van een dergelijke overtreding ('DMCA Takedown Notice') en vermeld het volgende:

 1. Een schriftelijke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is door de eigenaar van het geschonden exclusieve recht;
 2. Identificatie van het werk waarvan wordt beweerd dat de auteursrechten zijn geschonden, of als de melding meerdere door auteursrechten beschermde werken op een enkele online site betreft, een representatieve lijst van deze werken;
 3. Identificatie van het inbreukmakend materiaal of het materiaal dat de inbreukmakende activiteiten betreft en dat verwijderd dient te worden of waartoe de toegang moet worden vermeden en iedere andere informatie die de dienstverlener redelijkerwijs nodig kan hebben voor het lokaliseren van het materiaal;
 4. Informatie die de dienstverlener nodig zal hebben om contact met jou op te kunnen nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien mogelijk, een e-mailadres;
 5. Een verklaring dat je in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het materiaal dat je in je klacht meldt niet is toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten, diens agent of de wet.
 6. Een verklaring dat, op straffe van meineed, de informatie in het bericht accuraat is, en dat je bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarvan beweerd wordt dat het is geschonden.

Alle DMCA Takedown Notices dienen te worden verstuurd naar: feedback@team.bumble.com

10. APP STORES VAN DERDEN

De volgende bijkomende voorwaarden zijn van toepassing als je de App downloadt in een Winkel van een Derde Partij. Voor zover de andere voorwaarden minder beperkend zijn dan deze Voorwaarden of in strijd zijn met de voorwaarden in deze Sectie, zullen de meer beperkende of tegenstrijdige voorwaarden in deze Sectie van toepassing zijn, maar alleen met betrekking tot de App of de Winkel van een Derde Partij. Je erkent en accepteert dat:

 1. Deze Voorwaarden alleen met jou en The Bumble Group afgesloten worden en niet met de Winkel van de derde partij en dat The Bumble Group (en niet de Winkel van de derde partij) verantwoordelijk is voor de App en de content ervan. Voor zover de gebruiksregels van de App minder beperkend zijn of in strijd zijn met de servicevoorwaarden van de Winkel van een Derde Partij waar je de App hebt gedownload, zullen de meer beperkende of tegenstrijdige voorwaarden van de Winkel van een Derde Partij voorrang hebben en van toepassing zijn.
 2. De Winkel van een Derde Partij heeft geen enkele verplichting om enig onderhoud of ondersteuningsdiensten aan te bieden met betrekking tot de App. The Bumble Group is de enige verantwoordelijke voor enige productgaranties, ongeacht of deze wettelijk bepaald zijn of geïmpliceerd worden door de wet, in de zin dat we er geen afstand van doen. De Winkel van een Derde Partij zal geen enkele garantieplicht hebben en enige andere claims, verliezen, schulden, schade, kosten of uitgaven die toegeschreven kunnen worden aan het niet voldoen van enige verplichting zal volledig de verantwoordelijkheid zijn van The Bumble Group.
 3. The Bumble Group en niet de Winkel van een Derde Partij, is verantwoordelijk voor het aankaarten van enige claims die jij of enige derde partij mogelijk heeft met betrekking tot de App of jouw bezit en/of gebruik van de App, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) claims met betrekking tot productaansprakelijkheid; (ii) enige claim dat de App niet voldoet aan enige wettelijke of regulerende verplichting die van toepassing is; (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; en/of (iv) claims betreffende inbreuk op intellectueel eigendom.
 4. De Winkel van een Derde Partij en haar dochterondernemingen zijn derde begunstigden van deze Overeenkomst en, als je deze Voorwaarden accepteert, dan zal de Winkel van een Derde Partij waar je de App hebt gedownload het recht hebben (en geacht worden het recht te accepteren) deze Voorwaarden tegen jou als derde begunstigde af te dwingen.

11. DIVERSEN

We willen je nog een paar dingen laten weten voordat je Bumble kunt gaan gebruiken. Houd vol, je bent er bijna door!

Ten eerste zijn er een paar standaardclausules die je aan het einde van de meeste contacten vindt (saai, dat weten we)

Deze Voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen veranderen, vormen de gehele overeenkomst tussen jou en The Bumble Group. De Voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten, verklaringen en besluiten (mondeling of schriftelijk) tussen ons. Niets in deze clausule zal enige aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor een frauduleuze valse verklaring.

The Bumble Group heeft redelijke stappen ondernomen om te zorgen voor de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op Bumble en biedt deze aan op een 'als is' en 'as available' basis. The Bumble Group geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de informatie die op Bumble te vinden is, ongeacht of deze expliciet of impliciet is. Gebruik Bumble en de beschikbare gegevens op eigen risico. The Bumble Group kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enig verlies ten gevolge van de transmissie, het datagebruik of onnauwkeurige Content die door gebruikers geplaatst is.

Het is jouw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle materialen die je via Bumble zou kunnen bemachtigen geen virussen of andere kwaadaardige componenten bevatten. Je accepteert dat Bumble niet zonder onderbreking of foutvrij beschikbaar wordt gesteld, dat fouten niet gecorrigeerd zouden kunnen worden, dat The Bumble Group of de dienst die het beschikbaar stelt niet vrij is van virussen, bugs, spyware, Trojan horses of enige andere kwaadaardige software. The Bumble Group is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de hardware of software van je computer of andere apparatuur of technologie, inclusief maar niet beperkt tot schade door enige veiligheidsbreuk of enig soort virus, bug, manipulatie, fraude, fout, nalatigheid, interruptie, gebrek, vertraging in werking of transmissie, computerlijn- of netwerkstoring of enig ander technisch of ander mankement.

We weten dat onze Voorwaarden te gek zijn, maar soms moeten we ze toch aanpassen

Naarmate Bumble groeit, kan het nodig zijn dat we deze Voorwaarden aanpassen. Daarom behouden we te allen tijde het recht de Voorwaarden aan te passen of te wijzigen (een 'Wijziging'). Als wij dat doen, worden de Wijzigingen op deze pagina geplaatst en zullen we de ingangsdatum van de updates onderaan de Voorwaarden vermelden. In sommige situaties is het mogelijk dat wij je een e-mail sturen om je te informeren over een Wijziging; we houden onze gebruikers graag zo goed mogelijk op de hoogte.

Door na een Wijziging gebruik te blijven maken van Bumble, ga je akkoord met en ben je wettelijk gebonden aan de gewijzigde Voorwaarden. Als je een Wijziging van de Voorwaarden niet accepteert, dan je zul je direct het gebruik van Bumble moeten stoppen (oei, dat valt niet mee!).

Nog wat juridische abracadabra

Indien, om wat voor reden dan ook, een van de Voorwaarden als onwettig, ongeldig, of op enig andere manier door een rechtbank in een bevoegde jurisdictie als onuitvoerbaar wordt bevonden, dan zal die voorwaarde, inzover deze onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, geschrapt en verwijderd worden uit de Voorwaarden en de resterende Voorwaarden zullen blijven voortbestaan, onverminderd van toepassing, bindend en uitvoerbaar blijven.

Een onvermogen tot uitoefening of een vertraging van de uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, volmacht of privilege door ons zal op geen manier dienen als een vrijstelling van dit recht of als het aanvaarden van enige variatie van de Voorwaarden en noch zal een eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel, volmacht of privilege de verdere uitoefening van dat recht of van enig ander recht, macht of voorrecht in de weg staan.

Je verklaart en garandeert dat:

 1. je je niet in een land bevindt dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangeduid als een land dat 'terrorisme ondersteunt'; en dat
 2. je niet voorkomt op enige door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

Door de App te gebruiken accepteer je dat Bumble een wereldwijde app is die ondersteund wordt door servers die zich in landen over de hele wereld bevinden, onder andere in de Verenigde Staten. Als je in een land woont met gegevensbeschermingswetgeving, is het mogelijk dat de opslag van je persoonsgegevens niet dezelfde bescherming zal krijgen als in het land waar je woont. Door je persoonsgegevens in te dienen, ervoor te kiezen de diensten die je gebruikt te upgraden of door gebruik te maken van de applicaties die op Bumble beschikbaar zijn, geef je toestemming voor het overdragen, opslaan en verwerken van je persoonsgegevens in dergelijke landen.

Het is mogelijk dat de App links naar websites of middelen van derden bevat. In deze gevallen accepteer je dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor:

 1. de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke websites of media; of
 2. de content, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of media.

Links naar dergelijke websites of media betekenen niet dat we deze ondersteunen of goedkeuren. Je erkent dat jij alleen verantwoordelijk bent voor alle risico's die voortvloeien uit jouw gebruik van dergelijke websites of media en deze accepteert. Framing, in-line linking of andere methodes van associatie met de App zijn uitdrukkelijk verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze Voorwaarden en enige rechten of licenties die hierbij gegeven zijn, mogen niet door jou overgedragen of toegekend worden, maar ze mogen door ons wel zonder beperking worden toegekend.

12. OVER ONS

Jouw toegang tot de App, Onze Content en enige Ledencontent, alsook deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Staat New York in tegenstelling tot wetten, regels, voorschriften en jurisprudentie die zouden leiden tot de toepassing van de wetten van een andere jurisdictie dan die van de Staat New York. Door de App te gebruiken stem je toe dat de rechtbanken van de Verenigde Staten en van de Staat New York de exclusieve jurisdictie hebben. Je accepteert dat dergelijke rechtbanken een in personam bevoegdheid en rechtsgebied hebben en neemt afstand van enig bezwaar op basis van een minder geschikt forum. Je accepteert dat je geen klacht in zal dienen of deel zult nemen in een collectief proces tegen ons. Voor zover een eventuele vertaalde versie van deze overeenkomst strijdig is met de Engelse versie, is de Engelse versie bindend.

Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou als gebruiker ("jij" of "jou") en The Bumble Group ("wij" of "ons"). The Bumble Group bestaat onder meer uit Bumble Holding Limited (een Engels bedrijf gevestigd in The Broadgate Tower, Third Floor, 20 Primrose Street, London EC2A 2RS), Social Online Payments Limited (een bedrijf geregistreerd in Ierland met ondernemingsnummer 496494) en Social Online Payments, Inc. (een bedrijf geregistreerd in Delaware met ondernemingsnummer 5214252).

Ingangsdatum

De Voorwaarden werden voor het laatst aangepast op: 20 mei 2019.