Algemene voorwaarden

Bumble Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij de Gebruiksvoorwaarden van Bumble (de 'Voorwaarden'). Dit is een contract tussen jou en Bumble Group (zoals hieronder omschreven) en we willen graag dat je op de hoogte bent van jouw en onze rechten voordat je de Bumble-app of -website ('Bumble' of de 'App') gebruikt. Neem even de tijd om deze Voorwaarden door te lezen, voordat je gebruik gaat maken van de App. Zodra je de App betreedt, bekijkt of gebruikt, ben je wettelijk gebonden aan deze Voorwaarden. Het is dus beter dat je ze eerst even doorneemt. Lees ook onze Richtlijnen voor de community (onderdeel van deze Voorwaarden) en ons Privacybeleid.

Let op: Als je een abonnement neemt met een periode (de 'Eerste periode'), wordt je abonnement telkens automatisch verlengd met dezelfde periode als de Eerste periode tegen het actuele tarief van Bumble voor de betreffende dienst, tenzij je de dienst opzegt volgens de voorwaarden van Sectie 5 hieronder.

Het is belangrijk om te weten dat artikel 13 van deze Voorwaarden bepalingen bevat die bepalen hoe geschillen tussen jou en Bumble Group worden opgelost. In het bijzonder bevat het een arbitrageovereenkomst die, met beperkte uitzonderingen, bepaalt dat geschillen tussen ons worden opgelost door bindende en definitieve arbitrage. Je hebt het recht om af te zien van de arbitrageovereenkomst overeenkomstig met artikel 13 hieronder. Als je van de arbitrageovereenkomst afziet in overeenstemming met artikel 13, (1) heb je alleen de mogelijkheid om op individuele basis claims in te dienen of schadevergoeding te eisen en (2) zie je af van je recht om een claim in te dienen via een rechtbank waarbij een jury zal beslissen.

Voor leden die in Californië wonen geldt het volgende: Je mag je abonnement opzeggen en een terugbetaling aanvragen op ieder moment tot middernacht op de derde werkdag na de dag van aanmelding. Als je je met je Apple ID hebt aangemeld, worden terugstortingen door Apple en niet door Bumble verwerkt. Ga naar Apple Support om een terugstorting aan te vragen. Als je je via je Google Play Store-account of via Bumble hebt aangemeld, neem dan contact op met ons Supportteam.

1. DE REGELS OP BUMBLE

Voordat je onze App kunt gebruiken, moet je eerst een account ('Account') aanmaken. Om een account aan te maken, moet je:

 1. minimaal 18 jaar oud zijn of voldoen aan de gemachtigde leeftijd om legaal een contract aan te gaan volgens de wetgeving van je thuisland; en
 2. toestemming hebben om de App te gebruiken volgens de wetgeving van je thuisland.

Houd er rekening mee dat we gebruik door minderjarigen in de gaten houden. We zullen je Account beëindigen, schorsen of je vragen om verificatie als we vermoeden dat je minderjarig bent.

Je kunt een Profiel aanmaken via de handmatige registratie of door je Facebook-inloggegevens te gebruiken. Als je met je Facebook-inloggegevens een Profiel aanmaakt, geef je ons toestemming om bepaalde informatie van je Facebook-account (bijvoorbeeld profielfoto's, relatiestatus, locatie en informatie over Facebook-vrienden) te raadplegen, te tonen en te gebruiken. Lees ook ons Privacybeleid voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we daarmee omgaan. Door onze App te gebruiken, stem je ermee in dat wij je gegevens volgens ons Privacybeleid verzamelen en gebruiken.

Helaas kunnen we zonder onze toestemming het gebruik van een Profiel van een ander of het delen van je profiel met iemand anders niet toestaan.

Je kunt je eindeloos vermaken op Bumble, maar als je er op een gegeven moment toch genoeg van hebt, kun je te allen tijde je Profiel verwijderen door, als je bent ingelogd, naar de 'Instellingen'-pagina te gaan en op de 'Profiel verwijderen'-knop te klikken. Je Profiel zal dan direct verwijderd worden, maar het kan een tijdje duren voordat je Content (hieronder gedefinieerd) volledig van de App verwijderd is. We zullen je profielgegevens verwerken volgens ons Privacybeleid. Als je je Profiel verwijdert en een nieuw Profiel aanmaakt, voordat je Content is verwijderd, zullen we je profiel voor je heractiveren.

We maken gebruik van een combinatie van geautomatiseerde systemen, gebruikersmeldingen en een team van moderators om accounts en content te beoordelen en controleren en schending van deze Voorwaarden in de gaten te houden. We behouden ons naar eigen goeddunken het recht voor om een account te beëindigen of te onderbreken, toegang tot de app te beperken of gebruik te maken van operationele, technologische, juridische of anderzijds beschikbare maatregelen om de Voorwaarden te handhaven (waaronder het blokkeren van specifieke IP-adressen, zonder beperkingen). Gebruikers in de Europese Unie ("EU") ontvangen een melding wanneer er actie wordt ondernomen tegen hun Account of Content (hieronder gespecificeerd). Bij alle andere gebruikers kunnen we dergelijke actie ondernemen op elk gewenst moment zonder aansprakelijkheid en zonder dat we je hierover hoeven in te lichten. Zonder het voorgaande op enigerlei wijze te beperken en tenzij anderszins verboden door wetgeving in het land waarin je woont, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om je Account zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te onderbreken (1) wegens schending van deze Voorwaarden, (2) als gevolg van je gedrag op de App of je interactie met andere gebruikers in de App (inclusief je 'offline' gedrag), als wij naar eigen goeddunken bepalen dat je gedrag ongepast of onbehoorlijk was, (3) indien wij of onze gelieerde ondernemingen, naar eigen goeddunken, vaststellen dat je gedrag op andere apps die door onze gelieerde ondernemingen worden beheerd ongepast of onbehoorlijk was, of (4) om welke reden dan ook waarom wij, naar eigen goeddunken, beëindiging rechtvaardigen. Indien je Account wordt beëindigd of onderbroken, ga je ermee akkoord dat je geen restitutie ontvangt voor betaalde diensten of functies waarvoor je al hebt betaald. Als je denkt dat we een fout hebben gemaakt bij het nemen van maatregelen met betrekking tot je Account of Content (hieronder gespecificeerd), kun je in beroep gaan via de processen die in de app worden beschreven of door contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

Gebruikers die in de EU wonen, hebben volgens de Digital Services Act extra rechten, om: (i) toegang te krijgen tot buitengerechtelijke beslechtingsprocedures voor geschillen van derden; (ii) verhaal te halen bij de rechtbanken in de EU-lidstaat waarin je woont; en (iii) een klacht in te dienen bij je lokale regelgevende instantie in de EU. Gebruikers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, hebben volgens de lokale wetgeving het recht om een vordering wegens contractbreuk in te stellen als ze van mening zijn dat wij deze Voorwaarden hebben geschonden door je Content te verwijderen, de toegang ertoe te beperken of de verspreiding ervan te beperken, of door je account te beperken of beëindigen.

Je mag de niet-publieke gedeelten van de App en onze niet systemen niet bezoeken, gebruiken of manipuleren. Bepaalde delen van de App zullen niet toegankelijk zijn als je geen Profiel hebt aangemaakt.

2. SOORTEN CONTENT

Er zijn drie soorten content die je kunt gebruiken in de App:

 1. content die jij hebt geüpload en gepubliceerd ('Jouw Content');
 2. content die andere leden publiceren ('Ledencontent'); en
 3. content die Bumble Group aanbiedt (waaronder, zonder beperking, database(s) en/of software) ('Onze Content').

Bepaalde content staan we op Bumble niet toe

In onze Richtlijnen voor de community, onderdeel van deze Voorwaarden, staat beschreven welke content en welk gedrag in en buiten de app wordt geaccepteerd. Je gaat ermee akkoord te voldoen aan onze Richtlijnen voor de community, welke van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

We willen dat onze gebruikers op Bumble zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn, maar we moeten maatregelen nemen tegen bepaalde content, die:

 • illegaal is of illegale activiteit(en) aanmoedigt, promoot of uitlokt;
 • schadelijk is voor minderjarigen;
 • kwetsend of lasterlijk is;
 • zelf, of het plaatsen ervan, rechten van derden overschrijdt (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendoms- en privacyrechten);
 • een andere persoon weergeeft, waarbij het profiel is aangemaakt of verspreidt zonder de toestemming van deze persoon;
 • taal en afbeeldingen bevat die als aanstootgevend ervaren kunnen worden of waardoor iemand anders zich geïntimideerd voelt, van streek raakt, zich schaamt, gewaarschuwd wordt of geïrriteerd raakt;
 • obsceen, pornografisch of gewelddadig is of op een andere manier de menselijke waardigheid aantast;
 • beledigend, kwetsend of bedreigend is, discriminerend is of racisme, seksisme, haat of onverdraagzaamheid bevordert of aanmoedigt;
 • betrekking heeft op commerciële activiteiten (waaronder, maar niet beperkt tot, verkoop, wedstrijden en reclame, links naar andere websites of premium telefoonnummers);
 • de verzending van 'junkmail' of 'spam' betreft;
 • iemand gebruikt om zich voor te doen als een ander of de intentie heeft een persoon te misleiden of te manipuleren (waaronder, maar niet beperkt tot, oplichting en niet-authentiek gedrag);
 • spyware, adware, virussen, corrupte bestanden, wormprogramma's of andere kwaadaardige codes bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van software, hardware, telecommunicatie, netwerken, servers of andere apparatuur te onderbreken, te beschadigen of te beperken, Trojaanse paarden of ander materiaal dat is ontworpen om gegevens of persoonlijke informatie van Bumble of anderszins te beschadigen, te verstoren, verkeerd te onderscheppen of te onteigenen; of
 • op een andere manier in schending is met onze Richtlijnen voor de community.

Je content

Je gaat ermee akkoord dat je content moet voldoen aan onze Richtlijnen voor de community, die van tijd tot tijd bijgewerkt worden. Omdat je content uniek is, ben jij verantwoordelijk en aansprakelijk voor je content en vrijwaar je ons, verdedig je ons en stel je ons schadeloos tegen eventuele vorderingen die voortvloeien uit je content. Dat zijn een hele hoop moeilijke woorden. Kortom: je bent wat je deelt!

Je dient geen persoonlijke contactgegevens of bankgegevens op je profielpagina te plaatsen, ongeacht of het Jouw gegevens betreft, of die van iemand anders (bijvoorbeeld adressen, postcodes, telefoonnummers, e‑mailadressen, URL's, creditcard- of bankpasinformatie of andere bankgegevens). Als je ervoor kiest om per e‑mail of op een andere manier persoonlijke informatie over jezelf te delen, dan is dat op eigen risico. We adviseren je voorzichtig te zijn met het verstrekken van Jouw gegevens of die van derden, net zoals je dat in andere situaties ook zou doen.

Aangezien Bumble een openbare community is, zal je Content direct zichtbaar zijn voor andere gebruikers die wereldwijd de App gebruiken. Denk dus goed na of je je Content echt met iedereen wil delen voordat je deze plaatst. Zodoende ga je ermee akkoord dat je Content door andere gebruikers, of iedere ander persoon die de App bezoekt, de App gebruikt of een link ontvangt van de App (bijvoorbeeld personen die een link naar het profiel van een gebruiker of gedeelde content van andere Bumble-gebruikers ontvangen), gezien kan worden. Het plaatsen of versturen van Content op Bumble betekent dat jij het recht hebt om dit te doen en ons automatisch een niet-exclusieve, rechtenvrije, blijvende, wereldwijde licentie geeft om deze Content op welke manier dan ook te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bewerken, kopiëren, aanpassen, vertalen, opnieuw opmaken, creëren van afgeleide werken, opnemen in andere werken, voor reclame gebruiken, distribueren van en het publiek maken van dergelijke Content, zowel in zijn geheel als gedeeltelijk, op de huidig beschikbare media en op media die in de toekomst zullen worden ontwikkeld).

We mogen deze licentie overdragen en/of de sublicentie verlenen aan onze partners en opvolgers, zonder jou daar toestemming voor te vragen.

We zijn niet verplicht om Jouw Content op te slaan. Als het belangrijk is, bewaar dan een kopie.

Om te voorkomen dat andere leden of derden buiten Bumble jouw Content zonder jouw toestemming gebruiken, kun je ons toestemming geven om namens jou op te treden tegen dergelijke inbreuk of ongeautoriseerd gebruik. Hieronder valt uitdrukkelijk de bevoegdheid, maar niet de verplichting om namens jou kennisgevingen te versturen op grond van 17 U.S.C. § 512(c)(3) (dit zijn DMCA Takedown Notices) als jouw Content door derden buiten Bumble wordt overgenomen en gebruikt.

Ledencontent

Andere gebruikers van Bumble zullen ook content via de App delen. Ledencontent behoort toe aan de gebruiker die deze geplaatst heeft en wordt opgeslagen op onze servers en getoond via de App in opdracht van de gebruiker die Ledencontent geplaatst heeft.

Je hebt geen recht met betrekking tot de Ledencontent van andere gebruikers en je mag alleen de persoonlijke informatie van andere Bumble-gebruikers gebruiken in zoverre het gebruik ervan overeenkomt met de bedoeling van Bumble betreffende het ontmoeten van anderen. Je mag de gegevens van anderen niet gebruiken voor commerciële doeleinden, spammen, lastigvallen of onwettelijke bedreigingen. Wij behouden het recht om je Profiel op te heffen als je de gegevens van anderen misbruikt.

Ledencontent is onderworpen aan de voorwaarden van artikel 512(c) en/of 512(d) van de Digital Millennium Copyright Act 1998. Als je een klacht hebt over Ledencontent, raadpleeg dan het gedeelte over de Digital Millennium Copyright Act hieronder voor meer informatie.

Onze Content

Je vraagt je misschien af wat er met de rest van de Content op Bumble gebeurt. Nou, die is van ons! Alle tekst, content, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, handelsmerken, logo’s, geluiden en artwork op Bumble zijn eigendom van ons, net als de software en database(s) van Bumble, en worden beheerd of gelicenseerd door ons en worden door auteursrechten, wetten inzake handelsmerken, gegevens, databaserechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op Onze Content blijven te allen tijde bij ons.

We geven jou het niet-exclusieve, beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare en herroepbare recht om Onze Content te raadplegen en te gebruiken, zonder het recht op sublicentiëring en onder de volgende voorwaarden:

 1. Je zult Onze Content niet gebruiken, verkopen, aanpassen of distribueren, behalve zoals de functionaliteit van de App toestaat.
 2. Je zult onze naam niet gebruiken in metatags, trefwoorden en/of in verborgen tekst.
 3. Je zult geen afgeleide werken van Onze Content creëren en Onze Content op geen enkele manier, volledig of in gedeelten, commercieel exploiteren.
 4. Je zult Onze Content alleen voor wetmatige doeleinden gebruiken.

We behouden ons alle andere rechten voor

Geen verplichting om content te screenen

We nemen aan dat het niet nodig is om je content of de content van andere leden vooraf te screenen, maar af en toe kan het voor de veiligheid van onze leden nodig zijn dat we ingrijpen. We behouden het recht voor je content en content van andere leden te beoordelen, vooraf te screenen, te weigeren en/of te verwijderen, inclusief content die leden via directe berichten uitwisselen.

Gebruik van recommender-systemen

We hebben matching-algoritmes ontwikkeld om te voorspellen hoe goed je bij andere gebruikers past. Zo kunnen we je mensen laten zien waarvan we denken dat ze een goede match voor je zijn. Je kunt meer informatie vinden over onze recommender-systemen en de belangrijkste parameters die we hiervoor gebruiken in ons Privacybeleid.

3. BEPERKINGEN OP DE APP

Je stemt ermee in om:

 • alle toepasselijke wetten na te leven, inclusief maar niet beperkt tot, privacywetten, wetten betreffende intellectueel eigendom, antispam-wetgeving, wetgeving inzake gelijke kansen en wettelijke voorschriften;
 • je echte naam en leeftijd te gebruiken in je profiel en bij het maken van je Bumble-account;
 • de services op een veilige, inclusieve en respectvolle manier te gebruiken en je te allen tijde te houden aan onze Richtlijnen voor de community.

Je stemt ermee in om niet:

 • te handelen op een onwettelijke of respectloze manier door oneerlijk, beledigend of discriminerend te zijn;
 • jezelf als iemand anders of van een andere leeftijd voor te doen of je huidige of vorige functies, kwalificaties of contacten met een persoon of entiteit anders voor te doen;
 • informatie te delen waarvoor je geen toestemming hebt om deze openbaar te maken;
 • andere gebruikers van de app te stalken of lastig te vallen; of
 • de app op een misleidende, niet-authentieke of manipulatieve manier te gebruiken, waaronder door gedrag te vertonen dat of content te verspreiden die gerelateerd is aan oplichting, spam, niet-authentieke profielen of commerciële en promotionele activiteiten;
 • onterecht beroep te doen of meldingen/klachten in te dienen die niet gegrond zijn; of
 • software, apparaten, scripts, robots of andere typen mobiele code te ontwikkelen, ondersteunen of gebruiken of andere middelen of procedures (waaronder crawlers, browser-plug-ins en add-ons of andere technologie) om gegevens van Bumble of haar services te verzamelen of filtreren, of op een andere manier profielen en andere gegevens van de services te kopiëren.

We houden er niet van als leden van de Bumble-community zich misdragen. Je kunt het gedrag of de Ledencontent van gebruikers bij ons melden met een beschrijving van het gedrag of de klacht. Je kunt een gebruiker direct vanuit de chat of vanuit diens profiel melden door op de link 'Blokkeren en melden' te klikken. Wij behouden ons het recht voor mogelijke overtredingen van deze Voorwaarden, de gebruikersrechten van Bumble-gebruikers of rechten van derde partijen te onderzoeken en we mogen gebruikers onmiddellijk, naar ons eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving het recht ontzeggen de App te gebruiken zoals hierboven beschreven in artikel 1. Daarnaast kunnen we elk ongepast, inbreukmakend of anderzijds niet-geautoriseerde Ledencontent verwijderen die wordt gebruikt op de App.

We hebben geen controle over het gedrag van onze gebruikers, dus je bent zelf volledig verantwoordelijk voor je contact met andere gebruikers van de App.

IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN, ZOALS ALS REACTIE OP DOOR LEDEN GEGENEREERDE PERSBERICHTEN OF PERSBERICHTEN OVER VERMOEDELIJK WANGEDRAG, KAN BUMBLE GROUP NAGAAN OF EEN LID EEN STRAFBLAD HEEFT, WAT, AFHANKELIJK VAN DE OMSTANDIGHEDEN, HET DOORZOEKEN VAN REGISTERS VAN ZEDENDELINQUENTEN OF ANDERE OPENBARE GEGEVENS KAN INHOUDEN. ALS DERGELIJKE ONDERZOEKEN EEN PERSOON MET EEN STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING IDENTIFICEREN, KAN BUMBLE GROUP BESCHIKBARE INFORMATIE GEBRUIKEN OM TE BEPALEN OF DE PERSOON DIE IN HET ONDERZOEK IS GEÏDENTIFICEERD DEZELFDE PERSOON IS ALS DEGENE NAAR WIE HET ONDERZOEK WERD UITGEVOERD. NA EEN DERGELIJK ONDERZOEK, MET BETREKKING TOT EEN LID WAARVAN BUMBLE GROUP REDELIJKERWIJS DENKT DAT DEZE VEROORDEELD IS VOOR EEN ZEDENDELICT (ZOALS AANRANDING OF SEKSUELE INTIMIDATIE, EN MET INBEGRIP VAN ALLE GEREGISTREERDE ZEDENDELINQUENTEN), OF EEN VEROORDELING VOOR MENSENHANDEL, STALKING, ONTVOERING, KINDERMISHANDELING, HUISELIJK GEWELD, MOORD, HAATMISDRIJVEN OF TERRORISME OF GEWELDDADIG EXTREMISME, KAN BUMBLE GROUP STAPPEN ONDERNEMEN OM DE PERSOON TE BLOKKEREN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN DE COMMUNICATIE MET ANDERE LEDEN OP HET PLATFORM. BUMBLE GROUP BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM LEDEN TE BLOKKEREN OP BASIS VAN ANDERE OVERTREDINGEN, VOOR ANDERE SCHENDINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN OF OM ANDERE REDENEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN. STRAFBLADONDERZOEKEN, INDIEN UITGEVOERD, WORDEN MEESTAL NIET DOOR BUMBLE GROUP BIJGEWERKT. DAARNAAST ZIJN ZE, HOEWEL ONDERZOEK NAAR DE CRIMINELE ACHTERGROND VAN SOMMIGE LEDEN KAN WORDEN UITGEVOERD, NIET WATERDICHT EN DE MEESTE LEDEN WORDEN NAAR VERWACHTING NIET ONDERWORPEN AAN EEN CONTROLE NAAR DE CRIMINELE ACHTERGROND. ONDERZOEK NAAR IEMANDS CRIMINELE ACHTERGROND KAN LEDEN EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID GEVEN. DE CONTROLES DIE BUMBLE GROUP MOGELIJK UITVOERT ZIJN ECHTER GEEN VOLLEDIGE VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN. CRIMINELEN KUNNEN ZELFS DE MEEST GEAVANCEERDE ZOEKTECHNOLOGIEËN OMZEILEN. NIET ALLE STRAFBLADEN ZIJN OPENBAAR TOEGANKELIJK EN NIET ALLE DATABASES ZIJN UP-TO-DATE. ALLEEN OPENBARE VEROORDELINGEN WORDEN IN DE CONTROLES MEEGENOMEN EN CONTROLES HEBBEN GEEN BETREKKING OP ANDERE SOORTEN VEROORDELINGEN OF ARRESTATIES OF VEROORDELINGEN UIT HET BUITENLAND.

Je belooft Bumble Group en haar rechtsopvolgers te vrijwaren tegen alle claims, eisen, verliezen, schade, rechten en vorderingen van welke aard dan ook inclusief persoonlijk letsel, dood en materiële schade die het directe of indirecte gevolg zijn van je interacties met of het gedrag van andere gebruikers van de App. Als je een inwoner van Californië bent, doe je hierbij afstand van paragraaf 1542 van het Californisch Burgerlijk Wetboek, die luidt: “Een algemene vrijwaring geldt niet voor vorderingen waarvan de crediteur of de vrijwarende partij niet weet of kan vermoeden dat ze in diens voordeel zijn op het moment van vrijwaring en dat zijn of haar kennis hiervan de onderhandeling met de debiteur of gevrijwaarde partij wezenlijk zou hebben beïnvloed.” De genoemde vrijwaring geldt niet voor claims, eisen, verliezen, schade, rechten en vorderingen van welke aard dan ook inclusief persoonlijk letsel, dood en materiële schade wegens gewetenloos handelen of fraude, misleiding, valse belofte, verkeerde voorstelling of verhulling, onderdrukking of weglating van enig essentieel feit in verband met de App door Bumble Group.

Het zonder onze toestemming scrapen of kopiëren van enig deel van de App is uitdrukkelijk verboden. Hieronder vallen alle manieren van het (al dan niet geautomatiseerd) verzamelen van gegevens buiten de momenteel gepubliceerde interfaces om, tenzij je hiervoor van ons uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen in een aparte overeenkomst.

4. PRIVACY

Meer informatie over hoe Bumble Group jouw informatie verzamelt, gebruikt en deelt, vind je in ons Privacybeleid.. Door Bumble te gebruiken, stem je ermee in dat wij dergelijke gegevens volgens ons Privacybeleid gebruiken.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

Algemeen

Bumble kan in de App producten en services ('In-appaankopen') aanbieden. Als je een in-appaankoop doet, erken je dat er aanvullende voorwaarden kunnen gelden die tijdens de aanschaf getoond worden en dat deze hier zijn opgenomen door middel van verwijzing.

Je kunt in-appaankopen doen met de volgende betaalmethoden ('Betaalmethode') door: (a) een aankoop te doen vanuit via het platform van een partner zoals de Apple App Store, Google Play ('Winkel van een Derde Partij') of (b) een betaling te doen via je creditcard of PayPal-account die wordt verwerkt door een derde partij. Zodra je in-app een Aankoop hebt gedaan, geef je ons toestemming de kosten in rekening te brengen op de door jou gekozen Betaalmethode. Als de betaling niet door ons ontvangen is via gekozen Betaalmethode, dan stem je ermee dat je alle verschuldigde bedragen op korte termijn betaalt wanneer wij jou daarom verzoeken.

Abonnementen en automatische verlenging: Sommige services die Bumle aanbiedt hebben een week-, maand-, of driemaandelijks abonnement dat zich automatisch verlengt ('Premiumservices'). ALS JE EEN DOORLOPEND ABONNEMENT AFSLUIT, WORDT DIT AAN HET EINDE VAN DE ABONNEMENTSPERIODE AUTOMATISCH VERLENGD TEGEN HET ACTUELE TARIEF, TENZIJ JE HET OPZEGT. Als je wilt voorkomen dat je voor een nieuwe abonnementsperiode betaalt, dien je voor het einde van de huidige periode op te zeggen zoals hieronder beschreven. Je abonnement wordt niet opgezegd door het verwijderen van je profiel of het verwijderen van de App van je toestel. Als de prijs van een van je Premiumservices wijzigt, laten we dat tijdig weten en krijg je de gelegenheid om op te zeggen. Als Bumble de prijzen wijzigt en je zegt je abonnement niet op, dan ga je akkoord met het nieuwe abonnementstarief.

Abonnementen opzeggen. Als je je abonnement direct bij Bumble hebt aangeschaft, kun je het opzeggen of je betaalmethode wijzigen via de betaalinstellingen in je profiel. Als je een abonnement hebt afgesloten via de Winkel van een Derde, zoals de Apple App Store of de Google Play Store, dien je de instructies in het betreffende account van de Winkel van een Derde te volgen om je abonnement te wijzigen of op te zeggen. Als je je abonnement hebt opgezegd, kun je het tot het einde van de betaalde periode blijven gebruiken, maar (i) heb je geen recht op een pro rata terugbetaling (behalve zoals omschreven in de paragraaf genaamd 'Terugbetalingen' hieronder), (ii) wordt je abonnement aan het einde van de betaalde periode niet verlengd en (iii) heb je geen toegang meer tot de premiumfuncties of in-appaankopen die je dankzij het abonnement had.

Als je je abonnement opzegt, betekent dat niet automatisch dat je profiel van onze Services wordt verwijderd. Dit komt doordat je onze Services ook zonder abonnement kunt gebruiken. Als je je account volledig wilt verwijderen, moet je het opzeggen zoals beschreven staat in paragraaf 15.

De Bumble Group is wereldwijd operationeel en onze tarieven zijn afhankelijk van een aantal factoren. We bieden vaak promotionele tarieven aan op basis van regio, abonnementsduur, bundelgrootte en meer. We testen ook regelmatig nieuwe functies en betalingsmogelijkheden. De Bumble Group behoudt zich het recht voor, waaronder zonder voorafgaande kennisgeving, om de beschikbare hoeveelheid van bepaalde producten, functies, services of ander aanbod te beperken of niet langer aan te bieden; om voorwaarden in te stellen voor het gebruik van coupons, kortingen, aanbieden of andere promoties; om betalingsbeperkingen in te stellen voor gebruikers; en om gebruikers producten, services of ander aanbod te weigeren of aan bepaalde aanbiedingen te voldoen.

Gratis proefperioden. Als je je aanmeldt voor een gratis proefperiode en niet opzegt, kan deze worden omgezet in een betaald abonnement en wordt het geldende tarief voor de dienst in rekening gebracht via je betaalmethode. Nadat je gratis proefperiode is omgezet naar een betaald abonnement, wordt het aan het einde van iedere abonnementsperiode automatisch verlengd en worden de kosten in rekening gebracht via je Betaalmethode totdat je opzegt. Om kosten voor een nieuwe abonnementsperiode te voorkomen, moet je vóór het einde van de lopende abonnementsperiode of gratis proefperiode opzeggen zoals hierboven omschreven. Je proefabonnement wordt niet opgezegd door het verwijderen van je profiel of het verwijderen van de app van je toestel. Als je je eerder hebt aangemeld voor de gratis proefperiode van Bumble via de Apple Store of de Google Play Store, kom je niet in aanmerking voor nog een gratis proefperiode. Je wordt dan automatisch aangemeld voor een abonnement en de kosten zoals beschreven in deze paragraaf worden in rekening gebracht.

Terugbetalingen. In het algemeen zijn de kosten van aankopen niet terugbetaalbaar en wordt er geen vergoeding of tegoed gegeven voor ongebruikte delen van perioden.

Voor leden die in Arizona, Californië, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island en Wisconsin wonen, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

JIJ, DE KOPER, KUNT JE ABONNEMENT ZONDER KOSTEN OF VERPLICHTINGEN ANNULEREN OP ELK MOMENT VÓÓR MIDDERNACHT OP DE DERDE WERKDAG NA DE DATUM DAT JE JE ABONNEMENT HEBT AFGESLOTEN (MET UITZONDERING VAN ZON- EN FEESTDAGEN). IN HET GEVAL DAT JE KOMT TE OVERLIJDEN VOOR HET EINDE VAN DE ABONNEMENTSPERIODE, WORDT EEN TERUGBETALING VAN HET GEDEELTE VAN DE BETALING DIE JE HEBT GEDAAN VOOR JE ABONNEMENT VOOR DE PERIODE NA HET OVERLIJDEN TERUGBETAALD AAN DE NAGELATEN. IN HET GEVAL DAT JE VÓÓR HET EINDE VAN DE ABONNEMENTSPERIODE INVALIDE RAAKT (OP ZO'N MANIER DAT JE BUMBLE NIET MEER KUNT GEBRUIKEN), HEB JE RECHT OP EEN TERUGBETALING VAN HET GEDEELTE VAN DE BETALING DIE JE HEBT GEDAAN VOOR JE ABONNEMENT VOOR DE PERIODE NADAT JE INVALIDE BENT GERAAKT DOOR HET BEDRIJF IN KENNIS TE STELLEN OP DEZELFDE MANIER DAT JE EEN TERUGBETALING AANVRAAGT, ZOALS HIERONDER BESCHREVEN.

Een terugbetaling vragen:

Een terugbetaling aanvragen: Om een terugbetaling te ontvangen, dien je niet alleen je abonnement op te zeggen, maar dien je de terugbetaling ook aan te vragen. Als je je hebt aangemeld met je Apple ID, wordt de terugbetaling niet door Bumble verwerkt, maar door Apple. Een terugbetaling aanvragen gaat als volgt: Ga naar iTunes, klik op je Apple ID, kies 'Aankoopgeschiedenis', zoek de transactie en tik op 'Probleem melden'. Je kunt ook een verzoek indienen op Apple Support.

Voor alle aankopen: Neem contact op met ons supportteam onder vermelding van je ordernummer (je vindt je ordernummer in je orderbevestigingsmail of in je Google Wallet als je je aankoop in de Google Play Store hebt gedaan). Je kunt ook een ondertekende kennisgeving sturen of afleveren waarin jij, de koper, deze overeenkomst opzegt, of dit op vergelijkbare manier duidelijk maakt. Vermeld ook je ordernummer en het e‑mailadres of mobiele telefoonnummer van je profiel. Deze kennisgeving moet worden gestuurd naar: Bumble, Attn.: Cancellations, P.O. Box 300940, Austin, Texas, 78703.

Belasting

De in Artikel 5 genoemde betalingen zijn exclusief omzetbelasting die mogelijk betaald moet worden in verband met de Premiumservices die onder deze Voorwaarden geleverd worden. Als Bumble vaststelt dat het de wettelijke verplichting heeft om op je aankoop omzetbelasting te heffen in verband met deze Voorwaarden, zal Bumble dergelijke belasting innen in aanvulling op de volgens Artikel 5 vereiste betalingen. Als er volgens deze Voorwaarden op enige Premiumservices of betalingen voor Premiumservices in enige jurisdictie omzetbelasting geheven moet worden en je hebt de van toepassing zijnde omzetbelasting nog niet aan Bumble voldaan, dan ben verantwoordelijk voor de betaling aan de relevante belastingsautoriteit van deze omzetbelasting en enige boetes of rente die daaraan verbonden zijn. De hier genoemde 'Omzetbelasting' betekent omzetbelasting, consumptiebelasting of enige andere belasting geheven op verkoopopbrengst die het functionele equivalent is van omzetbelasting waar de van toepassing zijnde belastingjurisdictie geen andere verkoopbelasting of consumptiebelasting oplegt.

6. VIRTUELE ARTIKELEN

Soms heb je de mogelijkheid om van Bumble een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepelijk gebruiksrecht te kopen voor toegang tot speciale functies, die we hier 'Virtuele artikelen' noemen. Je kunt deze virtuele artikelen alleen bij Bumble of de partners van Bumble aanschaffen. Virtuele artikelen koop je met een beperkt gebruiksrecht waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, maar je hebt, voor zover niet uitgesloten door toepasselijke wetgeving, geen recht of titel in of met betrekking tot de Virtuele artikelen die we aan je overdragen of waartoe we je toegang geven. Deze Overeenkomst en je aanschaf van Virtuele artikelen kan niet worden aangemerkt als de verkoop van enige rechten op Virtuele artikelen.

Een tegoed aan Virtuele artikelen getoond in je profiel kan niet worden beschouwd als een saldo in de 'echte wereld' en geeft geen opgeslagen waarde aan, maar geeft de mate aan waarin je je licentie voor Virtuele artikelen kunt gebruiken. Aan het niet gebruiken van Virtuele artikelen zijn geen kosten verbonden. Je licentie om Virtuele artikelen te gebruiken vervalt op het moment dat je profiel wordt verwijderd of gesloten of het moment dat Bumble ophoudt met het aanbieden van deze dienst als dat eerder is. Van tijd tot tijd kan Bumble ook als bonus Virtuele artikelen aanbieden of als onderdeel van haar betaalde abonnementsservices. Jouw mogelijkheid om de Virtuele artikelen te gebruiken waartoe je op deze manier toegang hebt, kan eindigen aan het einde van een abonnementsperiode en je toegang tot Virtuele artikelen kan niet worden 'doorgeschoven' of accumuleren tijdens opeenvolgende abonnementsperioden. Je kunt je toegang tot Virtuele artikelen verliezen als je je abonnement opzegt.

Bumble behoudt naar eigen goeddunken het recht voor kosten in rekening te brengen voor toegang of gebruik van Virtuele artikelen en kan Virtuele artikelen kosteloos verstrekken. Bumble kan Virtuele artikelen op ieder moment beheren, reguleren, wijzigen of verwijderen en maatregelen nemen die de waargenomen waarde of, indien van toepassing, de aankoopwaarde van Virtuele artikelen kunnen beïnvloeden en Bumble zal hiervoor niet aansprakelijk zijn tegenover jou. Je zult geen Virtuele artikelen inwisselen of anderszins overdragen aan een andere persoon of rechtspersoon. Virtuele artikelen kunnen alleen worden ingewisseld via onze Diensten.

ALLE AANKOPEN EN INWISSELINGEN VAN VIRTUELE ARTIKELEN VIA ONZE SERVICE ZIJN DEFINITIEF EN NIET-TERUGBETAALBAAR. JE ERKENT DAT BUMBLE NIET VERPLICHT IS OM OM WELKE REDEN DAN OOK GELD TERUG TE BETALEN, EN DAT JE GEEN GELD OF VERGOEDING ZULT ONTVANGEN VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE ARTIKELEN BIJ VRIJWILLIGE OF NIET-VRIJWILLIGE VERWIJDERING VAN JE PROFIEL.

7. PUSHBERICHTEN; LOCATIEGEBASEERDE SERVICES

We mogen je e-mails, sms-berichten, pushberichten, alerts en andere berichten gerelateerd aan de App en/of Bumble-services sturen over o.a. verbeteringen, aanbiedingen, producten, evenementen en andere promoties. Na het downloaden van de App zul je gevraagd worden pushberichten te accepteren of te weigeren. Als je deze weigert, zul je geen pushberichten ontvangen. Als je ze accepteert, zul je automatisch pushberichten ontvangen. Als je niet langer pushberichten van de App wenst te ontvangen, kun je de meldingsinstellingen op je mobiele toestel wijzigen. Met betrekking tot andere vormen van berichten of communicatie, zoals e-mails, sms-berichten etc, kun je je afmelden door de instructies te volgen die je in de betreffende berichten vindt of door ons een e-mail met je verzoek te sturen op feedback@team.bumble.com.

De App biedt mogelijk specifieke content of producten aan gebaseerd op je locatie. Om dit mogelijk te maken zal de App je locatie bepalen op basis van één of meer referentiepunten, zoals GPS, Bluetooth en/of software in je mobiele toestel. Als je je mobiele toestel zo hebt ingesteld dat GPS, Bluetooth of andere locatiebepalende software uit staat, of de App geen toegang tot je locatiegegevens geeft, dan zul je geen toegang hebben tot dergelijke locatie-specifieke content, producten, services en materiaal. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe de App je gegevens gebruikt en opslaat.

8. VRIJWARINGSVERKLARING

DE APP, SITE, ONZE CONTENT EN DE LEDENCONTENT WORDEN ALLEMAAL OP EEN 'AS IS'- EN 'AS AVAILABLE'-BASIS GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE HETZIJ IMPLICIET OF EXPLICIET, MET INBEGRIP VAN EN NIET BEPERKT TOT GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAAK OF NIET-INBREUK. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, GEVEN WE GEEN GARANTIE VOOR DE GESCHIKTHEID VAN ENIGE MATCHES.

MOCHT HET TOEPASSELIJKE RECHT DE GENOEMDE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOESTAAN, DAN KENNEN WIJ DE MINIMALE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES TOE DIE VERPLICHT ZIJN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT. GEEN ADVIES NOCH INFORMATIE HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, ZAL LEIDEN TOT ENIGE WAARBORG, VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE DIE NIET EXPLICIET IN DEZE SECTIE IS VERMELD.

VERDER GEVEN WIJ OOK GEEN GARANTIE DAT DE APP OF SITE ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTVRIJ IS OF DAT JOUW GEBRUIK VAN DE APP OF SITE AAN JOUW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, OF DAT DE APP, SITE, ONZE CONTENT, LEDENCONTENT, OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN, JUIST, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR IS. JOUW GEBRUIK VAN DE APP OF SITE IS OP EIGEN RISICO. ALLEEN JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS. BUMBLE GROUP IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET HANDELEN VAN GEBRUIKERS. BUMBLE DOET GEEN ONDERZOEK NAAR DE STRAFRECHTELIJKE ACHTERGROND VAN HAAR LEDEN.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

NOCH WIJ NOCH ENIGE EIGENAAR ZAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, BIJKOMEND, SPECIAAL OF PUNITIEF, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, HET VERLIES VAN DATA, INKOMEN, WINST OF GOODWILL, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JOUW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE APP, SITE, ONZE CONTENT, ENIGE LEDENCONTENT, HOE DIT OOK VEROORZAAKT IS; ONGEACHT OF DIT EEN CONTRACTBREUK, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF IETS ANDERS BETREFT.

HET VOORAFGAANDE ZAL VAN TOEPASSING ZIJN, ZELFS ALS WIJ WERDEN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS JE OM WELKE REDEN DAN OOK ONTEVREDEN BENT MET DE APP OF SITE, DAN IS JOUW ENIGE REMEDIE DAT JE STOPT MET HET GEBRUIK VAN DE APP EN SITE.

JE ZIET HIERBIJ AF VAN ENIGE EN ALLE CLAIMS DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK VAN DE APP OF SITE. DAAR SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE VORMEN VAN SCHADE NIET TOESTAAN, ZULLEN DEZE PROVISIES MOGELIJK NIET VOOR JOU VAN TOEPASSING ZIJN. ALS ENIG ONDERDEEL VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN, OM WELKE REDEN DAN OOK, ONGELDIG OF ONUITVOERBAAR BLIJKT, ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NIET MEER DAN HONDERD DOLLAR ($ 100) ZIJN.

DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID HIERIN UITEENGEZET IS EEN FUNDAMENTEEL ONDERDEEL VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST EN WEERSPIEGELT EEN BILLIJKE RISICOVERDELING. DE APP EN SITE ZOUDEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN NIET MOGELIJK ZIJN EN JE ERKENT DAT DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN -UITSLUITINGEN, DISCLAIMERS EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN, ZOALS HIER BESCHREVEN VAN TOEPASSING BLIJVEN, OOK ALS HUN OORSPRONKELIJKE BEDOELING GEEN WERKING TOEKOMT. HET VOORGAANDE IS NIET VAN TOEPASSING OP AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT FRAUDE OF FRAUDULEUZE VOORSTELLING OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN BEPERKT ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

10. SCHADELOOSSTELLING

Alles wat je doet en plaatst op Bumble blijft jouw verantwoordelijkheid. Om die reden stem je toe ons, onze partners, licentiehouders, filialen, aannemers, functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor claims van derden, directe schade en gevolgschade, rechtsmaatregelen, vorderingen, procedures, verliezen, verplichtingen, kosten en uitgaven (waaronder redelijke juridische kosten) die voortkomen uit of verbonden zijn met:

 1. enige nalatigheid, omissies of opzettelijk wangedrag van jouw kant;
 2. jouw toegang tot en gebruik van de App;
 3. het door jou uploaden of plaatsen van Content op de App;
 4. het door jou schenden van deze Voorwaarden; en/of
 5. jouw schending van de wet of enige rechten van derden.

Wij behouden het exclusieve recht om alle claims of vorderingen die tegen ons ingesteld worden zonder jouw toestemming af te wikkelen, te schikken of te betalen. Als wij daarom vragen, zul jij volledig en redelijkerwijs meewerken zoals dat door ons vereist is voor het verdedigen tegen iedere aanklacht die van toepassing is.

Volgens de voorgaande bepaling hoef je Bumble Group niet schadeloos te stellen wegens gewetenloos handelen of fraude, misleiding, valse belofte, verkeerde voorstelling of verhulling, onderdrukking of weglating van enig essentieel feit in verband met de App.

New

11. PROCEDURE VOOR CLAIMS MET BETREKKING TOT SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN

Als je denkt dat bepaalde content van Bumble je auteursrecht schendt, dien dan een melding in voor deze schending (DMCA Takedown Notice) bij de Vertegenwoordiger van Auteursrechten van Bumble Group. De Takedown Notice dient het volgende te omvatten:

 1. Een schriftelijke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is door de eigenaar van het geschonden exclusieve recht.
 2. Identificatie van het werk waarvan wordt beweerd dat de auteursrechten zijn geschonden, of als de melding meerdere door auteursrechten beschermde werken op een enkele online site betreft, een representatieve lijst van deze werken.
 3. Identificatie van het inbreukmakend materiaal of het materiaal dat de inbreukmakende activiteiten betreft en dat verwijderd dient te worden of waartoe de toegang moet worden vermeden en iedere andere informatie die de dienstverlener redelijkerwijs nodig kan hebben voor het lokaliseren van het materiaal.
 4. Informatie die de dienstverlener nodig zal hebben om contact met jou op te kunnen nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien mogelijk, een e‑mailadres.
 5. Een verklaring dat je in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het materiaal dat je in je klacht meldt niet is toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten, diens vertegenwoordiger of de wet.
 6. Een verklaring dat, op straffe van meineed, de informatie in het bericht nauwkeurig is, en dat je bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarvan beweerd wordt dat het is geschonden.

Verwijderingsverzoeken moeten worden gestuurd naar de Vertegenwoordiger van Auteursrechten van Bumble Group, via copyright@team.bumble.com. Als je op een andere manier contact wil opnemen met de Vertegenwoordiger van Auteursrechten van Bumble Group kun je schrijven naar Bumble, t.a.v. Bumble Group's Copyright Agent, P.O. Box 300940, Austin, Texas, 78703, The U.S.A, of bellen naar +1 512 696 1409.

12. APP STORES VAN DERDEN

De volgende bijkomende voorwaarden zijn van toepassing als je de App downloadt in een Winkel van een Derde Partij. Voor zover de andere voorwaarden minder beperkend zijn dan deze Voorwaarden of in strijd zijn met de voorwaarden in dit Artikel, zullen de meer beperkende of tegenstrijdige voorwaarden in deze Sectie van toepassing zijn, maar alleen met betrekking tot de App of de Winkel van een Derde Partij. Je erkent en accepteert het volgende:

 1. Deze Voorwaarden worden alleen tussen jou Bumble Group gesloten en en niet met de Winkel van een Derde Partij. Bumble Group (en niet de Winkel van een Derde Partij) is verantwoordelijk voor de App en de content ervan. Voor zover de gebruiksregels van de App minder beperkend zijn of in strijd zijn met de servicevoorwaarden van de Winkel van een Derde Partij waar je de App hebt gedownload, zullen de meer beperkende of tegenstrijdige voorwaarden van de Winkel van een Derde Partij voorrang hebben en van toepassing zijn.
 2. De Winkel van een Derde Partij heeft geen enkele verplichting om enig onderhoud of ondersteuningsservices aan te bieden met betrekking tot de App. Bumble Group is de enige verantwoordelijke voor enige productgaranties, ongeacht of deze wettelijk bepaald zijn of geïmpliceerd worden door de wet, in de zin dat we er geen afstand van doen. De Winkel van een Derde Partij zal geen enkele garantieplicht hebben en enige andere claims, verliezen, schulden, schade, kosten of uitgaven die toegeschreven kunnen worden aan het niet voldoen van enige verplichting zullen volledig de verantwoordelijkheid zijn van Bumble Group.
 3. Bumble Group, en niet de Winkel van een Derde Partij, is verantwoordelijk voor het afhandelen van enige claims die jij of enige derde partij mogelijk heeft met betrekking tot de App of jouw bezit en/of gebruik van de App, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) claims met betrekking tot productaansprakelijkheid; (ii) enige claim dat de App niet voldoet aan enige wettelijke of regulerende verplichting die van toepassing is; (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; en/of (iv) claims betreffende inbreuk op intellectueel eigendom.
 4. De Winkel van een Derde Partij en haar dochterondernemingen zijn derde begunstigden van deze Overeenkomst en, als je deze Voorwaarden accepteert, zal de Winkel van een Derde Partij waar je de App hebt gedownload het recht hebben (en geacht worden het recht te accepteren) deze Voorwaarden tegen jou als derde begunstigde af te dwingen.

In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van een Winkel van de derde partij of mobiele provider en deze Voorwaarden, zullen de voorwaarden van een Winkel van een derde partij of mobiele provider bepalend zijn. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor producten of diensten van derden die je via een Winkel van een derde partij of mobiele provider aanschaft. We adviseren je om alle maatregelen te nemen die je noodzakelijk acht voordat je onlineaankopen doet bij deze derde partijen.

13. GESCHILLENBESLECHTING

Lees de arbitrageovereenkomst in dit Artikel ('Arbitrageovereenkomst') zorgvuldig. Tenzij je afziet van arbitrage zoals beschreven in paragraaf 13(10) hieronder, verplicht deze overeenkomst je geschillen met Bumble Group door arbitrage te beslechten en worden de manieren waarop je schadevergoeding kunt eisen beperkt.

1. Wanneer is deze arbitrageovereenkomst van toepassing? Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing bij een geschil of claim van elke soort (of het gaat om iets contractueels, een onrecht, statuut, regulatie, verordening, fraude, verkeerde voorstelling of andere juridische of billijke theorie) tussen jou en Bumble Group die ontstaat op basis van of gerelateerd is aan de Voorwaarden, eerdere versies van de Voorwaarden, je gebruik van de App of elk ander aspect van de relatie die je hebt met Bumble, waaronder claims of geschillen die ontstaan (maar niet in arbitrage zijn gedocumenteerd) voor de ingangsdatum van deze Voorwaarden. Het is een vereiste, en door deze Voorwaarden aan te gaan, gaan jij en Bumble Group hiermee akkoord, dat zulke geschillen of claims worden opgelost door een bindende arbitrage in plaats van via een rechtszaak, behalve dat (i) jij of Bumble individuele claims kan laten gelden in een lokale rechtbank, als de claims daarvoor in aanmerking komen; en (ii) jij of Bumble een rechtelijke maatregel wil laten gelden voor schending of misbruik van intellectuele eigendomsrechten.

2. Kennisgeving van geschillen en informele beslechting Voordat het arbitrageproces van start gaat, gaan jij en Bumble Group ermee akkoord om de ander ten minste 60 dagen voordat een arbitrage wordt gestart schriftelijk kennis te geven van het geschil. Kennisgeving aan Bumble Group moet per brief worden verstuurd aan onze geregistreerde agent: CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, en moet je naam, huidige e-mailadres, adres en telefoonnummer bevatten, naast de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van je Bumble-account (als dat anders is dan de huidige gegevens). Daarnaast moeten in de kennisgeving de aard van de claim en de gewenste oplossing worden beschreven.

Jij en Bumble gaan ermee akkoord met een afspraak om te overleggen, via teleconferentie of videoconferentie, om in een poging van goed vertrouwen te proberen claims of geschillen op een informele manier op te lossen via deze arbitrageovereenkomst. Als de partijen vertegenwoordigd worden door een raadsman, mag deze raadsman deelnemen aan de bijeenkomst voor een informele geschiloplossing. Tijdens dit proces kun je een voorstel worden gedaan volgens bepaalde voorwaarden, met vervolgens de opgebouwde kosten. Als het voorstel waarmee degene die dit wordt gedaan uiteindelijk niet gunstiger is dan het ongeaccepteerde voorstel, moet degene die het voorstel wordt gedaan de kosten betalen die zijn gemaakt nadat het voorstel is gedaan.

Alle voorstellen, beloftes, handelingen en statements die in het proces van de informele geschiloplossing worden gedaan door partijen, agenten, werknemers en juristen zijn vertrouwelijk en kunnen niet worden gebruikt voor welk doel dan ook in volgende procedures, ervan uitgaande dat bewijs dat anderzijds kan worden gebruikt of ontdek niet als ongeldig of niet-detecteerbaar kan worden beschouwd als resultaat van het gebruik in het proces van de informele geschiloplossing.

De bijeenkomst voor de informele geschiloplossing moet plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving die hierboven wordt beschreven, tenzij er wederzijds akkoord is gegaan met een verlenging. Als beide partijen na deelname aan de bijeenkomst niet tot een oplossing voor het geschil kunnen komen, kan de eiser een arbitrage starten overeenkomstig met deze overeenkomst. Het is een voorwaarde voorafgaand aan een verzoek voor arbitrage om deze informele geschiloplossing te voltooien. Als dit niet gebeurt, is dat een schending van deze overeenkomst en is een verzoek voor arbitrage niet geldig totdat een schriftelijke kennisgeving is verstrekt en de gesprekken in goed vertrouwen zijn gevoerd.

Eventuele verjaringstermijnen worden gestopt in de periode dat beide partijen betrokken zijn bij de informele geschiloplossing zoals beschreven in deze paragraaf.

3. Hoe wordt het arbitrageproces gestart? Als jij en Bumble Group het geschil niet binnen 60 dagen kunnen oplossen, kan elke partij een claim indienen voor arbitrage. Om het arbitrageproces te starten, moet jij of Bumble Group kennisgeving indienen van de claim per aangetekende post met een geïndividualiseerd arbitrageverzoek. Het verzoek het volgende bevatten om geldig te zijn: de naam van de claimende partij (jij of Bumble Group), het e-mailadres van jou of Bumble Group, het e-mailadres of telefoonnummer dat is gekoppeld aan je Bumble-account (indien van toepassing) en een gedetailleerde beschrijving van het geschil en de gewenste oplossing. Kennisgeving aan Bumble Group moet worden ingediend bij onze geregistreerde agent: CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801.

4. Wat zijn de regels van arbitrage? Deze arbitrageovereenkomst valt onder de Federal Arbitration Act ('FAA') en is van toepassing op de invulling en naleving van deze arbitrageovereenkomst. Als de FAA niet van toepassing is op een probleem omtrent de invulling of naleving van deze arbitrageovereenkomst, zal dat probleem worden bepaald op basis van de Texaanse wet, ongeacht de principes van strijdige wetgeving, onderhevig aan paragraaf 17 van de Voorwaarden. De betreffende arbitrageaanbieder is afhankelijk van waar je woont. Als je in Californië woont wordt de arbitrage uitgevoerd door ADR Services, Inc. volgens de huidige arbitrageregels en -procedures, beschikbaar via https://www.adrservices.com/services-2/arbitration-rules/. Als je buiten Californië woont wordt de arbitrage uitgevoerd door National Arbitration and Mediation volgens de huidige uitgebreide geschiloplossingsregels en -procedures, beschikbaar via https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms of volgens de huidige aanvullende regels voor massa-arbitrages, zoals van toepassing, beschikbaar via https://www.namadr.com/content/uploads/2021/12/SupplementalRules12.22.21.pdf. Als de betreffende arbitrageaanbieder niet beschikbaar is voor arbitrage, bijvoorbeeld omdat de arbitrage(s) niet volgens de regelgeving, procedures en voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst kan/kunnen worden uitgevoerd, waaronder deze zoals beschreven in paragraaf 13(8) (massa-indieningen), kiezen de partijen een ander arbitraal forum. Als de partijen het niet eens kunnen worden over een geschikte alternatieve arbitrageaanbieder, moeten de partijen een bevoegde rechter om volgens 9 U.S.C. $ 5 een arbiter toe te wijzen die de arbitrage kan uitvoeren volgens de regels, procedures en voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst. Deze arbitrageovereenkomst is leidend als deze tegenstrijdig is met de regels van de arbitrageaanbieder.

De initiërende partij moet alle indieningstaksen voor de arbitrage betalen. De verantwoordelijkheid van jou en Bumble Group om andere administratieve en arbitragekosten te betalen wordt uiteengezet in de toepasselijke regels van de arbitrageaanbieder, tenzij de arbiter bepaalt dat de claims te lichtzinnig zijn. Als een claim wordt beschouwd als te lichtzinnig, is degene die de claim indient verantwoordelijk voor terugbetaling aan de gedaagde voor zijn deel aan administratieve, hoorzittings- en/of andere kosten die ontstaan door de lichtzinnige claim.

Je kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van bepaalde arbitragekosten volgens de regels van de arbitrageaanbieder of andere toepasselijke wetgeving. Als je voldoet aan de standaard voor een armenprocedure in de federale rechtbank, de staatsrechtbank van Texas of een rechtbank in je woonland, maar je geen kwijtschelding kunt krijgen van de arbitrageaanbieder voor indieningstaksen die je moet betalen en de arbitrageaanbieder de arbitrage niet wil uitvoeren zonder je betaling van genoemde kosten, dan betaalt Bumble Group deze kosten voor je.

5. Wat kan de arbitor beslissen? De arbitor heeft de exclusieve bevoegdheid om beslissingen te nemen omtrent alle drempelkwesties rondom arbitrage, waaronder of deze arbitrageovereenkomst van toepassing, afdwingbaar of onredelijk is. De rechtbank heeft echter de exclusieve bevoegdheid om te beslissen of (i) bepalingen in deze arbitrageovereenkomst verbroken mogen worden en of er gevolgen zijn aan deze verbreking, (ii) enige of alle van de massa-arbitrageprocedures die in paragraaf 13(8) zijn uiteengezet afdwingbaar zijn, (iii) je voldoet aan de voorwaarden voorafgaand aan de arbitrage en (iv) of een arbitrageaanbieder beschikbaar is voor gehoor van de arbitrage volgens paragraaf 13(4). De arbitor heeft de bevoegdheid om te beslissen of een motie dispositief is voor de gehele of een gedeelte van de claim. De arbitor heeft de bevoegdheid om schadevergoedingen toe te kennen en te beslissen over niet-monetaire oplossingen zoals beschikbaar voor een individu onder de toepasselijke wetgeving, de regels van het abritrageforum en de Voorwaarden (waaronder de arbitrageovereenkomst). De arbitor verstrekt een schriftelijke toekenning en statement van de beslissing waari de belangrijkste bevindingen en conclusies staan waarop de toekenning is gebaseerd, waaronder de berekening van toegekende vergoedingen. De arbitor heeft dezelfde bevoegdheid om vergoedingen toe te kennen als een rechter in de rechtbank. De toekenning van de arbitor is definitief en binden voor zowel jou als wij.

Overeenkomstig en in overeenstemming met paragraaf 17 van de Voorwaarden, moet elke oorspronkelijke actie om arbitrage af te dwingen volgens paragraaf 4 van de FAA (of vergelijkbare wetgeving) worden voorgebracht in een staats- of federale rechtbank in Travis County, Texas.

6. Geen rechtszaken met jury: Door akkoord te gaan met arbitrage, ZIEN JIJ EN BUMBLE GROUP BEIDEN AF HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK. In plaats daarvan kiezen jij en Bumble Group ervoor om alle vorderingen en geschillen door arbitrage te laten oplossen onder deze Arbitrageovereenkomst, behalve zoals beschreven in Artikel 13(1) hierboven. Een arbiter kan op individuele basis dezelfde schadevergoeding toekennen als een rechtbank en moet deze Overeenkomst volgen net als een rechtbank dat zou doen. Bij arbitrage is er echter geen rechter of jury, en gerechtelijke toetsing van arbitrage is van zeer beperkte aard.

7. Een tegelijk: Alle claims en geschillen binnen het bereik van deze arbitrageovereenkomst MOETEN WORDEN GEARBRITEERD OP EEN INVIDIDUELE BASIS EN NIET OP EEN GEZAMENLIJKE OF COLLECTIEVE BASIS, EN JIJ EN BUMBLE GROUP GEVEN JE RECHTEN OP OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GEZAMENLIJKE ACTIEF OF ANDERE GEZAMENLIJKE PROCEDURE. Dit sluit echter het gebruik van arbitrages van klokkenluiders, wereldwijde mediation of batcharbitrages niet uit, zoals beschreven in paragraaf 13(8) hieronder, noch de toepassing van de kosten van de arbitrageaanbieder voor massa-arbitrages zoals van toepassing. Alleen vergoedingen die in een individuele rechtszaak toegestaan zouden zijn, zijn beschikbaar en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet worden gearbitreerd of geconsolideerd met die van andere klanten of gebruikers, tenzij zoals beschreven in paragraaf 13(8) hieronder, noch zal deze toepassing van de kosten van de arbitrageaanbieder voor massa-abitrages uitsluiten, zoals van toepassing. Het arbitrageproces wordt niet geconsolideerd met andere zaken of gebruikt worden bij andere zaken of partijen, tenzij zoals beschreven in paragraaf 13(8) hieronder, noch zal deze toepassing van de kosten van de arbitrageaanbieder uitsluiten voor massa-arbitrages, zoals van toepassing.

Voor massa-arbitrages voor ADR Services, Inc., gaan jij en Bumble Group akkoord dat zijn kosten voor massa-arbitrages van toepassing zijn, beschikbaar via https://www.adrservices.com/wp-content/uploads/2022/10/ADR-Mass-Consumer-Non-Employment-Fee-Schedule-Eff-11-5-21.pdf. Voor massa-arbitrages voor National Arbitration and Mediation gaan jij en Bumble Group akkoord dat zijn kosten voor massa-arbitrages van toepassing zijn, beschikbaar via https://www.namadr.com/content/uploads/2023/07/Consumer-Fees-as-of-7.1.2023-updated-as-of-7.1.2023.pdf. Voor massa-arbitrages voor elke andere arbitrageaanbieder, ga je akkoord dat zijn kosten voor massa-arbitrage van toepassing zijn. Als de abitor geen kostenschema heeft voor massaclaims, moeten de claims worden voortgezet in de rechtbank.

Als een besluit is genomen waarbij toepasselijke wetgeving afdwinging van de beperkingen uit deze subparagraaf uitsluit voor een bepaalde schadevergoeding, moet de claim los van de arbitrage voor de staats- of federale rechtbank komen in Travis County, Texas. Alle andere claims worden gearbitreerd. Deze subparagraaf voorkomt niet dat jij of Bumble niet hoeft deel te nemen aan een procesafwikkeling van claims.

8. Massa-indieningen: Indien er 30 of meer vergelijkbare verzoeken voor arbitrage tegenover Bumble of gerelateerde partijen worden ingediend door dezelfde of samenwerkende raadsheren of entiteiten, of als Bumble Group 30 of meer vergelijkbare verzoeken voor arbitrage of tegenvorderingen tegen partijen in een vergelijkbare situatie indient binnen een periode van 60 dagen of in een anderzijds nabije tijdsperiode ('massa-indiening'), zijn de aanvullende protocollen zoals hieronder beschreven van toepassing:

 • Bevestiging van protocollen voor massa-indiening Als jij of Bumble Group, of jouw of onze raadsheer, een verzoek indient voor arbitrage dat past binnen de definitie van massa-indiening zoals hierboven beschreven, gaan jij en wij beide akkoord dat het arbitrageverzoek onderhevig is aan de aanvullende protocollen zoals in deze subparagraaf over massa-indiening wordt beschreven. Als de partijen het niet eens zijn over of een reeks indieningen voldoet aan de definitie van massa-indiening zoals hierboven beschreven, levert de arbitrageaanbieder een oplossing voor deze onenigheid. Jij en wij bevestigen eveneens dat de berechting van het geschil vertraagd kan raken en toepasselijke verjaringstermijnen worden gestopt vanaf het moment dat het arbitrageverzoek wordt ingediend en de oplossing van het klokkenluidersproces in verwerking is.
 • Klokkenluidersarbitrages Klokkenluidersprocedures hebben de voorkeur van de rechtbank en arbitragebeheerders als er meerdere geschillen lopen met vergelijkbare claims tegen dezelfde of gerelateerde partijen. De partijen kiezen dan tien individuele arbitrageclaims voor de arbitrage (ieder vijf), die de 'Initiële testzaken' worden genoemd. Alleen de initiële testzaken worden ingediend bij de arbiter. Alle andere claims worden opgeschort. Dit betekent dat alleen de indieningskosten van de intiële testzaken worden betaald. Voor alle andere arbitrageverzoeken in een massa-indiening worden de indieningskosten (samen met arbitrageoverwegingen van de andere verzoeken) opgeschort en noch jij noch Bumble hoeft deze indieningskosten te betalen. Jij en Bumble Group gaan er ook mee akkoord dat noch jij, noch wij van schending van deze arbitrageovereenkomst worden beschuldigd door deze indieningskosten niet te hebben betaald en dat noch jij, noch wij recht hebben op een contractuele of wettelijke schadevergoeding of straf voor het niet betalen van deze indieningskosten. Als een van de partijen, in overeenkomst met deze subparagraaf, een niet-klokkenluidersarbitrage indient bij de arbitrageaanbieder, gaan de partijen ermee akkoord dat de arbitrageaanbieder deze verzoeken opschort en er niet naar verwijst tijdens het arbitrageproces van de initiële testzaken. Tenzij de claims van tevoren worden opgelost of de procedure wordt verlengd, geven de arbiters binnen 120 dagen van de initiële bijeenkomst vóór verhoor een uiteindelijke vergoeding uit.
 • Globale mediation Volgend op de afwikkeling van de initiële testzaken gaan de partijen akkoord met deelname aan een globale mediation van alle resterende individuele arbitrageclaims uit de massa-indiening ('globale mediation'), waarbij alle indieningskosten gerelateerd aan de niet-initiële testzaken worden uitgesteld totdat de initiële testzaken en bijbehorende globale mediation zijn afgesloten. Nadat de uiteindelijke vergoedingen aan de mediator zijn aangeboden in de initiële testzaken, hebben de mediator en de partijen 90 dagen om tot een akkoord te komen met een inhoudelijke methode en een aanbod te doen om de openstaande zaken op te lossen. Als de partijen tijdens de globale mediation niet tot een oplossing kunnen komen voor de openstaande claims, kunnen de partijen ervoor kiezen om af te zien van het arbitrageproces en de procedure met de resterende claims te vervolgen in de rechtbank. Kennisgeving van de terugtrekking moet schriftelijk worden ingediend binnen 60 dagen na het sluiten van de globale mediation. Als er geen kennisgeving wordt gedaan kunnen de arbitrages worden ingediend en verwerkt door de arbitrageaanbieder overeenkomstig de procedure voor batch-arbitrage zoals hieronder beschreven in deze overeenkomst en de kostenraming voor massa-indieningen zoals hierboven beschreven in subparagraaf 13(7), tenzij de partijen onderling anderzijds schriftelijk overeenkomen. Jij en wij bevestigen ook dat toepasselijke verjaringstermijnen worden gestopt tijdens de afwikkeling van de globale mediation-procedure.
 • Batch-arbitrage Om de effectiviteit van de administratie en afwikkeling van arbitrages te verhogen, gaan jij en Bumble Group ermee akkoord dat het volgende van toepassing is in het geval dat een massa-indiening niet kan worden afgewikkeld via de procedures voor klokkenluidersarbitrages en wereldwijde mediation, zoals hierboven beschreven: De arbitrageaanbieder zal (1) de resterende arbitrageverzoeken verwerken in batches van 100 verzoeken per batch; (2) één arbiter toewijzen voor elke batch; en (3) zorgen voor de afwikkeling van elke batch als een afzonderlijke arbitrage met enkele indienings- en administratieve kosten per partij per batch, één procedureplanning, één hoorzitting (indien van toepassing) op een plek die door de arbiter wordt bepaald en één uiteindelijke vergoeding ('batch-arbitrage'). Als de arbitrageaanbieder de batch-arbitrage niet verwerkt met enkele indienings- en administratieve kosten per partij per batch, dan gelden de massa-arbitragetarieven van de arbitrageaanbieder.
 • Uitvoering van de subparagraaf Een rechtbank met bevoegde rechtsmacht op een locatie die volgens paragraaf 17 van de Algemene voorwaarden is toegestaan, heeft de macht om deze subparagraaf uit te voeren.

9. Beoordelingsaanbod: Ten minste 14 dagen vóór de bepaalde datum van de arbitragehoorzitting mag elke partij een schriftelijk aanbod doen aan de andere partij om volgens gespecificeerde termen tot een beoordeling te komen. Als het aanbod dat wordt gedaan door de ene partij niet wordt geaccepteerd door de andere partij, en de andere partij er niet in slaagt om tot een gewenste vergoeding te komen, krijgt de andere partij geen terugbetaling van de kosten die ontstaan na het aanbod waarop zij anderzijds recht zouden hebben en dient deze partij de kosten van de aanbiedende partij vanaf het moment van het aanbod.

10. Terugtrekking: Updates aan de Voorwaarden van Bumble vormen geen nieuwe mogelijkheid om af te zien van arbitrage als je eerder akkoord bent gegaan met een vorige versie van de Voorwaarden van Bumble met een arbitragebepaling en je niet op een geldige manier hebt teruggetrokken van arbitrage.

 • Eerdere of bestaande gebruikers Gebruikers die eerder akkoord zijn gegaan met arbitrage kunnen afzien van deze bijgewerkte arbitrageovereenkomst door de terugtrekkingsmethode hieronder te volgen, maar deze gebruikers zijn nog steeds gebonden aan de meest recente vorige versie van de arbitrageovereenkomst en zijn anderszins gebonden aan deze Voorwaarden. Eerdere of bestaande gebruikers die niet afzien van deze bijgewerkte arbitrageovereenkomst zijn gebonden aan deze arbitrageovereenkomst en deze is van toepassing op alle geschillen tussen deze gebruikers en Bumble, waaronder geschillen die ontstaan (maar niet daadwerkelijk worden ingediend in arbitrage) vóór de ingangsdatum van deze Voorwaarden. Arbitrageverzoeken die al vóór de ingangsdatum van deze arbitrageovereenkomst daadwerkelijk zijn ingediend bij een arbitrageaanbieder en in overeenstemming zijn met een vorige versie van deze arbitrageovereenkomst zijn onderhevig aan de voorwaarden van de vorige versie.
 • Nieuwe gebruikers Gebruikers die op of na 24 juli 2023 voor de eerste keer een account aanmaken op Bumble kunnen afzien van deze arbitrageovereenkomst.
 • Terugtrekking: manieren en impact Behoudens bovenstaande kun je afzien van deze arbitrageovereenkomst door binnen 31 dagen nadat je voor het eerst onderheving bent aan deze arbitrageovereenkomst een schriftelijke kennisgeving in te dienen van je beslissing om je terug te trekken via bumbleoptout@bumble.com. Deze kennisgeving moet de volgende gegevens bevatten: je naam, je Bumble-gebruikersnaam (indien van toepassing), het e-mailadres en/of telefoonnummer dat je hebt gebruikt om je Bumble-account aan te maken (als je dit hebt) en een duidelijk statement dat je wilt afzien van arbitrageovereenkomst. Als je afziet van deze arbitrageovereenkomst, blijven alle andere onderdelen van deze Voorwaarden en andere overeenkomsten tussen jou en Bumble van toepassing. Afzien van deze arbitrageovereenkomst heeft geen invloed op andere arbitrageovereenkomsten die mogelijk momenteel of in de toekomst met ons lopen.

11. Scheidbaarheid Tenzij zoals omschreven in subparagraaf 13(7) kunnen alle onderdelen van deze arbitrageovereenkomst onderhevig aan de wet ongeldig of onuitvoerbaar te worden verklaard. In dat geval heeft het specifieke onderdeel geen kracht of effect en wordt ervan afgezien. Alle overige onderdelen van de arbitrageovereenkomst blijven geldig en effectief. Als een rechtbank beslist dat een van de bepalingen zoals hierboven beschreven niet geldig of onuitvoerbaar is vanwege het uitvoeren van het recht op een kwijtschelding om een openbare dwangmaatregel, dan moeten alle geschillen met het recht op zo'n vergoeding (en alleen die vergoeding) worden afgesplitst van arbitrage en geprocedeerd worden in de rechtbank. Alle andere geschillen die onderhevig zijn aan arbitrage volgens de voorwaarden van de arbitrageovereenkomst worden gearbitreerd volgens de voorwaarden.

12. Overleving van de Overeenkomst: De voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst zullen van kracht blijven, zelfs nadat je je relatie met Bumble hebt verbroken.

14. GEBRUIK VAN INTEGRATIES VAN DERDEN

Als je de functie Snap Lenses gebruikt die in onze app wordt aangeboden, of andere AR-functies die worden aangeboden door Snap (vergelijkbaar met Snap Lenses), ga je akkoord met de Servicevoorwaarden van Snap Inc. Hier is een arbitrageclausule in opgenomen waarin Snap Inc. Afstand doet van elk recht op participatie in een groepsgeding of principiële arbitrage. Als je niet akkoord wil gaan met de Servicevoorwaarden van Snap Inc., gebruik dan de door Snap aangeboden AR-camerafuncties in onze app niet.

15. ONTBINDING EN RECHTSMIDDELEN

Deze Voorwaarden worden van kracht op de datum dat je ze accepteert (zoals beschreven in de preambule) en blijven van kracht tot ontbinding volgens het bepaalde in deze Voorwaarden.

Je kunt je Account op elk gewenst moment verwijderen door in te loggen in de App, naar 'Instellingen' te gaan (het tandwielpictogram) en de stappen te volgen om je account te beëindigen. Houd er rekening mee dat je abonnement doorloopt tot het einde van de abonnementsperiode als je je Account verwijdert, waarvoor je de toepasselijke kosten hebt betaald, en je geen recht hebt op een terugbetaling tenzij het gaat om een uitzondering zoals beschreven in paragraaf 5. Naast het verwijderen van je account dien je ook abonnementen met automatische verlenging te annuleren/beheren die je hebt gekocht via een derde (bijv. iTunes, Google Play) om extra kosten te voorkomen.

In het geval dat Bumble Group naar eigen goeddunken vaststelt dat je enig deel van deze Voorwaarden hebt overtreden, misbruik hebt gemaakt van de App of je in andere zin gedrag hebt getoond in of buiten de App dat Bumble Group als ongepast of ongeoorloofd beschouwt, behoudt Bumble Group zich het recht voor: (a) je per e‑mail (enig e‑mailadres dat je aan Bumble Group hebt verstrekt) te waarschuwen dat je de Voorwaarden hebt overtreden; (b) je Ledencontent te verwijderen; (c) je Profiel te verwijderen; (d) je abonnement(en) zonder terugbetaling op te zeggen; (e) wetshandhavingsinstanties op de hoogte te stellen en/of hen jouw Ledencontent te verstrekken om volledig mee te werken met de bevoegde wetshandhavingsinstanties om verdere actie te ondernemen; en/of (f) enige andere actie te ondernemen die Bumble Group passend acht. Je gaat ermee akkoord dat alle beperkingen worden gedaan naar het eigen goeddunken van Bumble Groep en dat jij of een andere derde partij Bumble Groep niet aansprakelijk kan stellen voor beëindiging van je Account.

Ontbinding van deze Voorwaarden of verwijdering van je Profiel betekent ook verwijdering van toegang tot je profiel en alle gegevens en content in je profiel en die daaraan zijn verbonden.

Als je account om welke reden dan ook wordt beëindigd door jou of door de Bumble Group, blijven alle van nature blijvend geldende bepalingen in deze Voorwaarden gelden na de beëindiging van deze Voorwaarden, waaronder, zonder beperkingen, de arbitrageovereenkomst, eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers en beperking van aansprakelijkheid. Je gegevens worden bewaard en verwijderd volgens ons Privacybeleid.

16. DIVERSEN

We willen je nog een paar dingen laten weten voordat je Bumble kunt gaan gebruiken.

Deze Voorwaarden, die we van tijd tot tijd kunnen aanpassen, vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Bumble Group. De Voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten, verklaringen en afspraken (mondeling of schriftelijk) tussen ons, met uitzondering van het Privacybeleid. Niets in deze clausule zal enige aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor frauduleuze voorstelling van zaken.

Bumble Group heeft redelijke stappen ondernomen om te zorgen voor de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op Bumble en biedt deze op een 'as is' en 'as available' basis aan. Bumble Group geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de informatie die op Bumble te vinden is, ongeacht of deze expliciet of impliciet is. Gebruik Bumble en de beschikbare gegevens op eigen risico. Bumble Group kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enig verlies ten gevolge van de transmissie, het datagebruik of onnauwkeurige Ledencontent.

Het is jouw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle materialen die je via Bumble zou kunnen bemachtigen geen virussen of andere kwaadaardige componenten bevatten. Je accepteert dat Bumble niet zonder onderbreking of foutvrij beschikbaar wordt gesteld, dat fouten niet gecorrigeerd zouden kunnen worden, dat Bumble Group of de dienst die het beschikbaar stelt niet vrij is van virussen, bugs, spyware, Trojaanse paarden of enige andere kwaadaardige software. Bumble Group is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de hardware of software van je computer of andere apparatuur of technologie, inclusief maar niet beperkt tot schade door enige veiligheidsinbreuk of enig soort virus, bug, manipulatie, fraude, fout, nalatigheid, interruptie, gebrek, vertraging in werking of transmissie, computerlijn- of netwerkstoring of enig ander technisch of ander mankement.

De communicatie tussen jou en Bumble Group kan langs elektronische weg plaatsvinden, of je nu de App gebruikt, Bumble Group e‑mails stuurt, of dat Bumble Group je in de App berichten stuurt of met jou per e‑mail communiceert. Voor contractuele doeleinden ga je akkoord met (a) het ontvangen van berichten van Bumble Group in elektronische vorm; en (b) het in elektronische vorm ontvangen van alle algemene voorwaarden, overeenkomsten, bekendmakingen en andere communicatie van Bumble Group alsof deze in schriftelijke vorm waren ontvangen. Het voorgaande heeft geen invloed op je wettelijke rechten, inclusief maar niet beperkt tot de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act gecodificeerd als 15 U.S.C. Sec. 7001 e.v.

We weten dat onze Voorwaarden te gek zijn, maar soms moeten we ze toch aanpassen

Naarmate Bumble groeit, kan het nodig zijn dat we deze Voorwaarden aanpassen. Daarom behouden we te allen tijde het recht de Voorwaarden aan te passen of te wijzigen (een 'Wijziging'). Als wij dat doen, worden de Wijzigingen op deze pagina geplaatst en zullen we de Ingangsdatum van de updates onderaan de Voorwaarden vermelden. In sommige situaties is het mogelijk dat wij je een e-mail sturen om je te informeren over een Wijziging. We kunnen je ook vragen om onze Wijzigingen te accepteren. In dat geval hoor je van ons. Je dient deze pagina ook regelmatig te checken op Wijzigingen. We houden onze gebruikers graag zo goed mogelijk op de hoogte.

Door na een Wijziging gebruik te blijven maken van Bumble, ga je akkoord met en ben je wettelijk gebonden aan de gewijzigde Voorwaarden. Als je een Wijziging van de Voorwaarden niet accepteert, stop dan direct met het gebruik van Bumble (oei, dat valt niet mee!).

Aanvullende bepalingen:

Indien, om wat voor reden dan ook, een van de Voorwaarden als onwettig, ongeldig, of op enig andere manier door een rechtbank in een bevoegde jurisdictie als onuitvoerbaar wordt bevonden, dan zal die voorwaarde, inzover deze onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, geschrapt en verwijderd worden uit de Voorwaarden en de resterende Voorwaarden zullen blijven voortbestaan en onverminderd van toepassing, bindend en uitvoerbaar blijven.

Een onvermogen tot uitoefening of een vertraging van de uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, volmacht of privilege door ons zal op geen manier dienen als een vrijstelling van dit recht of als het aanvaarden van enige variatie van de Voorwaarden en noch zal een eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel, volmacht of privilege de verdere uitoefening van dat recht of van enig ander recht, macht of voorrecht in de weg staan.

Je verklaart en garandeert dat:

 1. je je niet in een land bevindt dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangeduid als een land dat 'terrorisme ondersteunt'; en dat
 2. je niet voorkomt op enige door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

Door de App te gebruiken accepteer je dat Bumble een wereldwijde app is die ondersteund wordt door servers die zich in landen over de hele wereld bevinden, onder andere in de Verenigde Staten. Als je in een land woont met gegevensbeschermingswetgeving, is het mogelijk dat de opslag van je persoonsgegevens niet dezelfde bescherming zal krijgen als in het land waarin je woont. Door je persoonsgegevens in te dienen, ervoor te kiezen de services die je gebruikt te upgraden of door gebruik te maken van de applicaties die op Bumble beschikbaar zijn, geef je toestemming voor het overdragen, opslaan en verwerken van je persoonsgegevens in dergelijke landen.

Het is mogelijk dat de App links naar websites of middelen van derden bevat. In deze gevallen accepteer je dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor:

 1. de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke websites of media; of
 2. de inhoud, producten of services op of beschikbaar via dergelijke websites of media.

Links naar dergelijke websites of media betekenen niet dat we deze ondersteunen of goedkeuren. Je erkent dat jij alleen verantwoordelijk bent voor alle risico's die voortvloeien uit jouw gebruik van dergelijke websites of media en deze accepteert. Framing, in-line linking of andere methodes van associatie met de App zijn uitdrukkelijk verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze Voorwaarden en enige rechten of licenties die hierbij gegeven zijn, mogen niet door jou overgedragen of toegekend worden, maar ze mogen door ons wel zonder beperking worden toegekend.

Als er een verschil is tussen het vertaalde versie en de versie in de Engelse taal van deze Voorwaarden zal de Engelse versie doorslaggevend zijn.

Als je vragen, klachten of vorderingen hebt met betrekking tot de App, neem dan contact met ons op via feedback@team.bumble.com.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

Volgens artikel 13(3) vallen je toegang tot de App, Onze Content, alle Ledencontent en alle vorderingen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan je relatie met Bumble Group en deze Voorwaarden onder en worden deze geïnterpreteerd door de wetten van de staat Texas. Alle vorderingen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze Voorwaarden en/of je relatie met Bumble Group die om welke reden dan ook niet worden onderworpen aan arbitrage en alle vorderingen of rechtszaken die de uitvoerbaarheid of toepasselijkheid van de arbitragebepalingen hierin betwisten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbank van Travis County. Je accepteert dat dergelijke rechtbanken een in persona bevoegdheid en rechtsgebied hebben en ziet af van enig bezwaar op basis van een minder geschikt forum. Je gaat ermee akkoord dat je geen klacht zult indienen of zult deelnemen in een collectief proces tegen ons.

18. DE BUMBLE GROUP

Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou als gebruiker ('jij' of 'jou') en Bumble Group ('wij' of 'ons'). Bumble Group bestaat onder meer uit Bumble Holding Limited (een Engels bedrijf) Bumble Trading LLC (een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Delaware), Bumble Inc. (een onderneming in Delaware), Social Online Payments Limited (een bedrijf geregistreerd in Ierland) en Social Online Payments L.L.C. (een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Delaware).

Ingangsdatum

De Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 25 april 2024.