Bumble Algemene Gebruiksvoorwaarden

Hallo allemaal! Welkom bij de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bumble ("Voorwaarden"). Onze juristen stonden erop dat wij regels instellen ter bescherming van ons harde werk. Dit is een contract tussen jou en Bumble Trading Inc, en we zouden je willen informeren over jouw rechten, en de onze, voordat je de Bumble-applicatie ("App") gebruikt. Neem een paar minuten de tijd deze Voorwaarden door te lezen, voordat je gebruik gaat maken de App, want zodra je de App betreedt, bekijkt of gebruikt zul je wettelijk gebonden zijn aan deze Voorwaarden (dus het beste is ze eerst even te lezen!).

1. DE REGELS OP BUMBLE

Voordat je onze te gekke App kunt gebruiken, zul je eerst een account ("Account") aan moeten maken. Om een account aan te kunnen maken moet je:

 1. ten minste 18 jaar oud zijn; en
 2. wettelijk toestemming hebben om de App te gebruiken, zoals voorgeschreven in thuisland.

Je kunt een Account aanmaken via de handmatige registratie, of door je Facebook-inloggegevens te gebruiken. Als je een Account met je Facebook-inloggegevens aanmaakt, dan geef je ons toestemming om bepaalde informatie van je Facebook-account (bijvoorbeeld profielfoto's, relatiestatus, locatie en informatie over Facebook-vrienden) te betreden, te tonen en te gebruiken. Neem een kijkje naar ons Privacybeleid. voor meer informatie over welke informatie we gebruiken en hoe we het gebruiken.

Helaas kunnen we je niet toestaan om zonder toestemming het Account van iemand anders te gebruiken; dat zou niet fair zijn!

Je zult veel plezier op Bumble hebben, maar als je het gevoel hebt dat je je af moet melden, dan kun je te allen tijde jouw Account verwijderen door, als je bent ingelogd, naar de 'Instellingen'-pagina te gaan en op de 'Profiel verwijderen'-knop te klikken. Je Account zal dan direct verwijderd worden, maar het kan een tijdje duren voordat je Content volledig van de App verwijderd is. We zullen je profielinformatie opslaan voor het geval je ons mist en je je Account wilt herstellen (dat kun je tot 30 dagen na het deactiveren van je Account doen). Bumble Trading Inc behoudt het recht om, naar ons goeddunken, enig Account te beëindigen of te schorsen, of gebruik te maken van elke operationele, technische, legale manier, of op enige andere manier, om onze Voorwaarden te handhaven (inclusief en zonder beperking het blokkeren van specifieke IP-adressen), en dit op enig moment zonder aansprakelijkheid, of het hoeven geven van enige voorafgaande kennisgeving.

Je zult geen toegang hebben tot de niet-openbare onderdelen van de App of onze systemen, en zult er ook niet mee knoeien of het gebruiken. Sommige onderdelen van de App zijn mogelijk niet toegankelijk als je je niet geregistreerd hebt voor een Account.

2. CONTENTSOORTEN

Er zijn drie soorten content die je zult kunnen gebruiken op de App:

 1. content die jij hebt geupload en uitgegeven ("Jouw Content");
 2. content dat andere leden uitgeven ("Ledencontent"); and
 3. content dat Bumble Trading Inc uitgeeft ("Onze Content").

Bepaalde content kunnen wij niet toestaan op Bumble

Wij willen dat onze gebruikers zichzelf zo breed mogelijk kunnen uiten en dat ze alle soorten dingen kunnen plaatsen op Bumble. Echter, we hebben wel wat beperkingen op moeten leggen op content dat:

 • krachttermen, taalgebruik of afbeeldingen bevat die beledigend zijn, of waarschijnlijk iemand anders lastig valt, kwetst, vernedert, alarmeert of irriteert;
 • obsceen, pornografisch, gewelddadig of mogelijk mensonwaardig is;
 • beledigend, kwetsend, bedreigend of discriminerend is, of aanzet tot racisme, haat, seksisme of schijnheiligheid;
 • illegale activiteiten omvat, met inbegrip van maar niet beperkt tot terrorisme, raciale haat of onderwerping, hetgeen in zichzelf al een misdaad is;
 • degengrerend is;
 • verbonden is aan commerciële doeleinden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoop, competities en advertenties, links aan andere websites of 0900 telefoonnummers);
 • het verspreiden van “junkmail” of “spam” inhoudt;
 • enig spyware, adware, virussen, corrupte bestanden, wormprogramma’s of ander kwaadaardige code bevat dat ontworpen is om de functionaliteit van Hot or Not of enig andere software, hardware, telecommunicatiesysteem, netwerk, server of andere apparatuur te onderbreken, te beschadigen of te beperken. Ook Trojan horses, of enig ander materiaal dat ontworpen is om elke soort gegeven of persoonlijke informatie van Bumble te beschadigen, te onteigenen, te onderscheppen, of te verstoren, is ook niet toegestaan; of
 • de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) schendt;
 • een andere persoon toont zonder de toestemming van die persoon

Bumble handhaaft een ‘zero tolerance’-beleid als het op deze soorten content aankomt.

Je Content

Daar Jouw Content uniek is, ben jij verantwoordelijk en aansprakelijk voor Jouw Content en stelt ons schadeloos, verdedigt, verlost en acht ons onschuldig voor enige claims die gemaakt worden in connectie met Jouw Content. Sorry voor de mond vol, maar jij bent wat je plaatst.

Je dient geen persoonlijke contactgegevens of bankgegevens op je profielpagina plaatsen, ongeacht of het jouw gegevens betreft, of die van iemand anders (bijvoorbeeld adres of postcode, telefoonnummers, e-mailadressen, URLs, creditcard- of bankpasinformatie of andere bankgegevens). Als je ervoor kiest om enige persoonlijke informatie over jezelf, per e-mail of op een andere manier, besluit te delen, dan is dat op eigen risico. We moedigen je aan om voorzichtig te zijn met het verstrekken van jouw gegevens of die van derden, net zoals je dat in andere situaties ook zou doen.

Sinds Bumble een publieke gemeenschap is, zal Jouw Content direct zichtbaar zijn voor andere gebruikers die wereldwijd de App gebruiken - zorg er dus voor dat je je op je gemak voelt met Jouw Content voordat je deze plaatst. Zodoende stem je ermee in dat Jouw Content door andere gebruikers, of ieder ander persoon die de App bezoekt, meedoet met de App of een link verzonden krijgt van de App (bijvoorbeeld individuen die de link van het profiel van een gebruiker of gedeelde content van andere Bumble-Gebruikers ontvangen), gezien kan worden. Het plaatsen of versturen van Content op Bumble betekent dat jij het recht hebt om dit te doen, en ons automatisch een niet-exclusieve, royalty-vrije, voortdurende, wereldwijde licentie geeft om deze Content op welke manier dan ook te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bewerken, kopiëren, aanpassen, adapteren, vertalen, opnieuw opmaken, creëren van afgeleide werken, opnemen in andere werken, voor reclame te gebruiken, distribueren van en het publiek maken van dergelijk Content, zowel in zijn geheel als gedeeltelijk, op de huidig beschikbare media en die in de toekomst zullen worden ontwikkeld).

We mogen deze licentie overdragen en/of de sublicentie verlenen aan onze dochterondernemingen en opvolgers, zonder jou daar toestemming voor de vragen.

We hebben het recht de toegang tot Jouw Content te allen tijde te verwijderen, te bewerken, te beperken of te blokkeren, en we hebben geen verplichting Jouw Content te tonen of te beoordelen.

Ledencontent

Andere gebruikers van Bumble zullen ook content via de App delen. Ledencontent behoort de gebruiker toe die dit plaatste en is opgeslagen op onze servers en getoond via de App bij de gebruiker die de Ledencontent plaatst.

Je hebt geen recht met betrekking tot de Ledencontent van andere gebruikers en je mag alleen de persoonlijke informatie van andere Bumble-gebruikers gebruiken in zoverre als het gebruik ervan overeen komt met de bedoeling van Bumble betreffende het ontmoeten van anderen. Je mag de gegevens van anderen niet voor commerciële doeleinden gebruiken of om te spammen, te lastig te vallen, of om andere onwettelijke bedreigingen te maken. Wij behouden het recht om je Account op te heffen als je de gegevens van anderen misbruikt.

Ledencontent is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de artikelen 512 (c) en / of 512 (d) van de Digital Millennium Copyright Act 1998. Als je een klacht hebt over Ledencontent, gelieve dan voor meer informatie de Digital Millennium Copyright Act sectie hieronder te bekijken.

Onze Content

Je vraagt je misschien af wat er met de rest van de Content op Bumble gebeurt. Nou, die is van ons! Alle tekst, content, afbeeldingen, gebruikinterfaces, handelsmerken, logo’s, geluiden en artwork op Bumble zijn eigendom van ons en worden ook gecontroleerd door of gelicenseerd door ons, en worden door auteursrechten, wetten inzake handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op Onze Content te allen tijde bij ons blijven.

We eigenen jou een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare en herroepbare toegang tot Onze Content, zonder het recht op onderlicensering en onder de volgende voorwaarden:

 1. je zult Onze Content niet gebruiken, verkopen, aanpassen of distribueren, behalve zoals dit is toegestaan door de functionaliteit van de App;
 2. je zult onze naam niet gebruiken in metatags, als sleutelwoorden en/of in verborgen tekst;
 3. je zult geen afgeleide werken van Onze Content creëren en Onze Content op geen enkele manier, volledig of gedeelde, commercieel exploiteren; en
 4. je zult Onze Content alleen voor wetmatige doeleinden gebruiken.

Wij behouden alle andere rechten.

3. BEPERKINGEN OP DE APP

Je stemt ermee in om:

 • te voldoen aan alle rechten van toepassing, inclusief maar niet beperkt tot, privacyrechten, intellectuele eigendomsrechten, antispam-wetten, gelijke verantwoordelijkheidswetten en wettelijke eisen;
 • je echte naam op je profiel te gebruiken;
 • de diensten op een professionele manier te gebruiken.

Je stemt ermee in om niet/geen:

 • te handelen op een onwettelijke of onprofessionele manier door oneerlijk, grof of discriminerend te zijn;
 • jezelf als iemand anders voor te doen, of je huidige of vorige posities, je kwalificaties of connecties met een persoon of entiteit anders te doen voorstellen;
 • informatie te delen waarvoor je geen toestemming hebt deze te openbaren;
 • piramidestructuren, fraude of andere relateerde praktijken te creëren of te beheren.

We houden er niet van als onze gebruikers zich op de Bumble community misdragen; gebruikers dienen anderen geen slechte dingen aan te doen. Daarom kun je alle misdragingen of klachten over Ledencontent aan ons melden door contact met ons op te nemen, en een beschrijving van de klacht en/of het misbruik toe te voegen. Je kunt gebruikers ook direct vanaf hun profiel of in de chat rapporteren door op de 'Blokkeren & Melden"-link te drukken.

We houden er ook niet van als gebruikers slechte dingen op Bumble doen; we hebben hard aan deze creatie gewerkt, dus het gebruiken of repliceren van enig deel van de App is zonder onze voorafgaande toestemming uitdrukkelijk verboden. Dit is inclusief alle (geautomatiseerde of anders) andere eerder gepubliceerde interfaces; tenzij je daar specifiek toestemming voor hebt gekregen in een aparte overeenkomst met ons.

4. PRIVACY

Voor meer informatie over hoe Bumble Trading Inc jouw informatie verzamelt, gebruikt en deelt, check alsjeblieft ons Privacybeleid.. Dit is belangrijk om te weten en is uitstekende avondliteratuur! Door Bumble te gebruiken, stem je ermee in dat wij dergelijke informatie conform ons Privacybeleid kunnen gebruiken.

5. STORES VAN DERDE PARTIJEN; PREMIUMDIENSTEN; IN-APP AANKOPEN

De App is afhankelijk van en/of is interoperabel met de platformen en diensten die door derde partijen bezit en/of beheerd worden, zoals bijvoorbeeld, Apple (iTunes, etc.), Google, Facebook, Twitter, etc. (ieder een "Platform van een Derde Partij") en het is mogelijk dat je een geregistreerd lid van een Platform van een Derde Partij moet zijn, alsook enige accountreferenties en andere informatie moet verstrekken, om toegang te krijgen tot de App. Door de App te gebruiken stem je in om te voldoen met enige voorwaarden of verplichtingen die van toepassing zijn en afgekondigd worden door het Platform van een Derde Partij (bijvoorbeeld de Gebruiksvoorwaarden van Facebook, de Gebruiksvoorwaarden van de iTunes Store, etc.).

We maken mogelijk bepaalde producten en/of diensten beschikbaar voor de gebruikers van de App die abonnementskosten of andere kosten ("Premiumdiensten") met zich meedragen, inclusief de mogelijkheid om producten, diensten en verbeteringen te kopen, zoals het verlengen van je matches ("In-App Producten"). Als je ervoor kiest Premiumdiensten of In-App Producten te gebruiken, dan stem je in en accepteer je de verdere voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van, de toegang tot en aanschaf van dergelijke Premiumdiensten en In-App Producten; en naar deze voorwaarden wordt hier gerefereerd. Je kunt Premiumdiensten en In-App Producten met de volgende betalingsmethoden (iedere een "Premium Betalingsmethode") aanschaffen: (a) een aankoop doen vanaf de Apple App Store ®, Google Play of een ander mobiel- of webapplicatieplatform of winkel dat door ons gemachtigd wordt (ieder een "Store van een Derde Partij"), (b) door via je creditcard, bankkaart of PayPal-account te betalen, dat verwerkt wordt door een derde partij of (c) door kosten toe te heffen op de rekening van je mobiele provider dor direct voor de provider wordt geïnd. Zodra je de Premiumdienst of het In-App Product hebt aangevraagd geef je ons toestemming de door jouw gekozen Premium Betalingsmethode aan te rekenen, en de betaling is niet restitueerbaar. Als de betaling niet door ons ontvangen is via je gekozen Premium Betalingsmethode, dan stem je ermee in om alle bedragen op korte termijn te betalen als dit door ons verzocht wordt. Als je je Premium Betalingsmethode op enig moment wilt veranderen of annuleren, dan kan dit ofwel via de betalingsinstellingen op je profiel of door contact op te nemen met je mobiele service-provider. Als de door jouw gekozen Premium Betalingsmethode je mobiele service-provider is, neem dan alsjeblieft een kijkje naar hu betaalvoorwaarden, gezien hun betaalvoorwaarden bepalen door Bumble Trading Inc betalingen gemaakt worden en hoe dergelijke betalingen aangerekend en geannuleerd kunnen worden. Je abonnement door de Premiumdiensten van Bumble Trading Inc zullen automatisch vernieuwd worden totdat je deze besluit, in overeenstemming met onze voorwaarden, te annuleren; behalve in geval van BumbleCoins waar er geen automatische vernieuwing bestaat. In het geval tot er een conflict tussen de Store van de Derde Partij en deze Voorwaarden ontstaat, dan zullen de algemene voorwaarden van de Store van de Derde Partij of serviceprovider bepalend zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid voor de producten of diensten die je via de Store van de Derde Partij, onze derde partij serviceproviders of andere websites of webpagina's aanschaft. We moedigen je aan elk onderzoek te doen dat je nodig acht voordat je verder gaat met een online transactie via één van deze derde partijen.

Als je ervoor kiest om een In-App Aankoop te doen, dan zul je gevraagd worden je accountgegevens in te voeren bij de Derde Partij Winkel die je gebruikt (bijvoorbeeld Android, Apple, etc) ("je Mobiele Platform Account"), en je Mobiele Platform Account zal; in overeenstemming met de voorwaarden die je werden voorgelegd tijdens de aankoop, alsook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij alle Premiumdiensten en/of In-App Producten die via je Mobiele Platform Account (bijvoorbeeld Android, Apple, etc) gemaakt worden; je voor de In-App Product aan te rekenen. De Premiumdiensten en In-App Producten kunnen éénmalige aankopen of maandelijkse abonnementen (bijvoorbeeld een één-, drie-, zes-maandelijks abonnement, etc) zijn voor het krijgen van extra features op je account. Aan het einde van de gratis proefperiode (indien van toepassing), zul je met de prijs van het abonnement aangerekend worden, en dit zal doorgaan totdat je besluit je abonnement te annuleren; behalve in geval van BumbleCoins waar er geen automatische vernieuwing bestaat. Houd er rekening mee dat Premiumdiensten en In-App Producten die op abonnementsbasis zijn, je abonnement automatisch met hetzelfde termijn vernieuwd worden als de initiële aankoop die je deed (als je bijvoorbeeld een In-App Product deed voor een zes-maandelijks abonnement, dan zal je abonnement automatisch voor een periode van zes maanden vernieuwd worden). Om enige kosten voor extra perioden te vermijden, zul je voor het einde van het proeftermijn of abonnementsperiode of -vernieuwing, welke van toepassing is, moeten annuleren, zoals in overeenstemming met de algemene voorwaarden van je Mobiele Platform Account. Houd er rekening mee dat je constant aangerekend zult worden voor het abonnement, totdat je deze annuleert, in overeenstemming met de voorwaarden van je Mobiele Platform Account en de algemene voorwaarden van de Derde Partij Winkel in kwestie. De prijzen kunnen om een aantal redenen mogelijk variëren, door bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) promotionele aanbiedingen, loyaliteitsbonussen of andere kortingen die op basis van je leeftijd worden gegeven.

Houd er rekening mee dat Premiumdiensten en In-App Producten voor het abonnement of diensten aangerekend blijven worden totdat je besluit deze te annuleren, in overeenstemming met het Account van je Mobiele Platform of de voorwaarden van je Premium Betalingsmethode. In geen van de gevallen zijn wij verantwoordelijk, en hebben wij geen aansprakelijkheid voor fouten in het verwerken van de betaling (inclusief kaartverwerking, identiteitsverificatie en -analyse en de naleving van regelgevingen) of betalingen of andere dienstgerelateerde problemen, inclusief die problemen die het gevolg zijn van onjuiste accountinformatie, of producten of diensten die je via je Mobiele Platformaccount of de Stores van Derde Partijen deed. Verder garandeert Bumble Trading Inc niet dat onze productbeschrijvingen of andere content en producten beschikbaar, nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of probleemvrij zijn. Beschrijvingen, afbeeldingen van en verwijzingen naar producten of diensten (inclusief Premiumdiensten of In-App Producten) betekenen niet dat onze, of enige van onze affiliates deze producten of diensten steunen. Verder behouden Bumble Trading Inc en haar operationele derde partij serviceproviders het recht, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, om productbeschrijvingen, afbeeldingen en verwijzingen te wijzigen; de beschikbare hoeveelheid van een product te beperken, enige voucher of vouchercode, promotiecode of andere soortgelijke promoties, na te komen of beperkingen op te leggen; de uitvoering van één of alle transactie van een gebruiker te voorkomen; en/of een gebruiker een dienst te weigeren. Als wij je gebruiker van of registratie op de App beëindigen, omdat je deze Voorwaarden hebt geschonden, dan zul je geen recht hebben om een terugbetaling van enig deel van enige kosten, betalingen of andere overwegingen. We moedigen je aan om de algemene voorwaarden van de betalingsverwerker van een derde partij, Store van Derde Partij of Mobiele Platformaccount in kwestie op te slaan voordat je een In-App Product of Premiumdienst aankoop doet.

6. PUSH-MELDINGEN; OP LOCATIEGEBASEERDE FEATURES

We mogen je e-mails, SMS-berichten, push-meldingen, alerts of andere berichten gerelateerd aan de App en/of Bumble-diensten, zoals verbeteringen, aanbiedingen, producten, evenementen en andere promoties, aanbieden. Na het downloaden van de App zul je gevraagd worden push-meldingen te accepteren of te weigeren. Als je deze weigert, dan zul je geen push-meldingen ontvangen. Als je ze accepteert, dan zullen push-meldingen automatisch naar je verzonden worden. Als je niet langer push-meldingen van de App wenst te ontvangen, dan kun je de meldingsinstellingen op je mobiele apparaat wijzigen. Met betrekking tot andere vormen van berichten of communicatie, zoals e-mails, SMS-berichten etc, zul je je af kunnen melden door de instructies te volgen die in dergelijke communicaties te vinden zijn, of ons een e-mail met je verzoek naar feedback@team.bumble.com

te sturen.

De App geeft je mogelijk toegang tot, of geeft je de mogelijkheid voor, het zien van bepaalde content en het ontvangen van andere producten, diensten en/of ander materiaal dat gebaseerd is op je locatie. Om deze mogelijkheden voor je mogelijk te maken zal de App je locatie bepalen op basis van één of meer referentiepunten, zoals GPS, Bluetooth en/of software in je mobiele apparaat. Als je je mobiele apparaat zo hebt ingesteld dat GPS, Bluetooth of andere locatiebepalende software uit staat, of de App geen toegang tot je locatiegegevens geeft, dan zul je geen toegang hebben tot dergelijke locatie-specifieke content, producten, diensten en materiaal. Voor meer informatie over hoe de App je informatie gebruikt en behoudt, gelieve ons Privacybeleid te lezen.

7. VERKLARING VAN VRIJWARING, "DISCLAIMER"

Houd je vast, dit ziet er misschien overweldigend uit, maar is wel heel belangrijk!

DE APP, SITE, ONZE CONTENT EN DE LEDENCONTENT WORDEN ALLEMAAL OP EEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBARE" BASIS GELEVERD, ZONDER ENIGERLEI GARANTIE HETZIJ IMPLICIET HETZIJ UITDRUKKELIJK, MET INBEGRIP VAN EN NIET UITSLUITEND BEPERKT TOT GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAKEN OF NIET-INBREUK.

MOCHT HET TOEPASSELIJKE RECHT DE GENOEMDE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOESTAAN, DAN KENNEN WIJ DE MINIMALE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES TOE DIE VERPLICHT ZIJN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT. GEEN ADVIES NOCH INFORMATIE, ZOWEL MONDELING OF SCHRIFTELIJK, ZAL ENIGE WAARBORG, VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE BETEKENEN DIE NIET EXPLICIET IN DEZE SECTIE IS VERMELD.

VERDER GEVEN WIJ OOK GEEN GARANTIE DAT DE APP OF SITE ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTVRIJ IS OF DAT JOUW GEBRUIK VAN DE APP OF SITE AAN JOUW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, OF DAT DE APP, SITE, ONZE CONTENT, LEDENCONTENT, OF ENIGE ONDERDEEL DAARVAN, JUIST, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR IS. JOUW GEBRUIK VAN DE APP OF SITE IS OP EIGEN RISICO. ALLEEN JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS. BUMBLE TRADING INC IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET HANDELEN VAN ENIG GEBRUIKER. BUMBLE DOET GEEN CRIMINELE ACHTERGROND CHECKS OP HUN LEDEN.

NOCH WIJ NOCH ENIGE EIGENAAR ZAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, BIJKOMEND, SPECIAAL OF STRAFFEND, INCLUSIEF EN ZONDER LIMITATIE, HET VERLIES VAN DATA, WINST OF GOODWILL, VERLIES OF SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JOUW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE APP, SITE, ONZE CONTENT, ENIGE LEDENCONTENT, HOE DIT OOK VEROORZAAKT IS; ONGEACHT OF DIT EEN CONTRACTSBREUK, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), EIGENDOMSRECHTEN INBREUK OF PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID OF IETS ANDERS WAS.

HET VOORAFGAANDE ZAL VAN TOEPASSING ZIJN, ZELFS ALS WIJ GEADVISEERDE WERDEN OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN DERGELIJKE SCHADEN. ALS JE OP WELKE MANIER DAN OOK ONTEVREDEN GERAAKT MET DE APP OF SITE, DAN IS JOUW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE DAT JE STOPT MET HET GEBRUIK VAN DE APP AND SITE.

JE ZIET HIERBIJ AF VAN ENIGE EN ALLE KLACHTEN TEGEN HET GEBRUIK VAN DE APP OF SITE. DAAR SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SCHADES NIET TOESTAAN, ZULLEN DEZE PROVISIES MOGELIJK NIET VOOR JOU VAN TOEPASSING ZIJN. ALS ENIGE ONDERDEEL VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN, OM WELKE REDEN DAN OOK, ONGELDIG OF ONUITVOERBAAAR BLIJKEN, DAN ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NIET MEER DAN HONDERD DOLLAR ($100) ZIJN.

DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN LIGT IS EEN FUNDAMENTEEL ONDERDEEL VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST EN WEERSPIEGELT EEN BILLIJKE VERDELING VAN RISICO. DE APP EN SITE ZOUDEN NIET MOGELIJK GEMAAKT WORDEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN EN JE STEMT TOE DAT DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN -UITSLUITINGEN, DISCLAIMERS EN EXCLUSIEVE OPLOSSINGEN, ZOALS HIER GESPECIFICEERD VAN TOEPASSING BLIJVEN, OOK ALS ZE IN HUN VOORNAAMSTE BEDOELING MISLUKTEN.

8. SCHADELOOSSTELLING

Alle behandelingen die jij verricht en informatie die je op Bumble plaatst zullen jouw verantwoordelijkheid blijven. Om die reden stem je toe onze functionarissen, directeuren, werknemers, tussenpersonen, vertegenwoordigers en licentiegevers volledig schadeloos te stellen, van en tegen alle claims, schade (eigenlijke en/of eruit volgend), verliezen, handelingen, procedures, eisen, verliezen, verplichtingen, kosten en uitgaven ( waaronder juridische kosten) die voortkomen uit of verbonden zijn met,

 1. enige door jou nalatige behandelingen, omissies of opzettelijk wangedrag;
 2. je toegang tot en gebruik van de App;
 3. het door jou uploaden of plaatsen van Content op de App;
 4. het door jou schenden van deze Voorwaarden; en/of
 5. jouw schending van de wet of enigerlei rechten van derden.

Wij behouden het exclusieve recht om alle claims of acties die tegen ons ingesteld worden, zonder jouw toestemming af te wikkelen, te schikken of te betalen. Als wij het zouden vragen, dan zul jij volledig en redelijkerwijs meewerken zoals dat door ons vereist is voor het verdedigen van iedere aanklacht die van toepassing is.

9. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Bumble Trading Inc heeft het volgende beleid aangenomen tegen de overtreding van de auteursrechten, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (the "DMCA"). Als jij denkt dat enige Ledencontent of Onze Content jouw intellectuele eigendomsrechten overtreedt, gelieve dan een verzoek in te dienen bewerende dat een dergelijke overtreden ("DMCA Takedown Notice"), inclusief het volgende:

 1. Een fysieke of electronische handtekingen van een persoon die gematchigd is namens de eigenaar van wie het exclusieve recht beweerd is te zijn overtreden;
 2. Identificatie van de werken van welke de auteursrechten geclaimd worden te zijn geschonden, of in geval er meerdere werken van auteursrechten op een enkele online site door een enkele notificatie gedekt worden, dan een representatieve lijst van dergelijke werken;
 3. Identificatie van het materiaal dat geclaimd wordt overtreden te worden of dat het onderwerp is van de overtredende activiteiten en dat verwijderd dient te worden of waarvan de toegang uitgeschakeld dient te worden en elke andere informatie dat redelijkerwijs nodig zal zijn voor de dienstverlener om het materiaal te lokaliseren;
 4. Informatie dat redelijkerwijs nodig zal zijn voor de dienstverlener om jou te kunnen contacteren, zoals een adres, telefoonnummer, en indien mogeijk, een electronisch mailadres;
 5. Een verklaring dat je in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarop de klacht meldt niet is toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten, diens agent of de wet.
 6. Een verklaring dat de informatie in het bericht accuraat is, en op straffe van meineed, dat je bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van diens exclusieve recht dat beweerd wordt te zijn geschonden.

Alle DMCA Takedown Notices dienen te worden verstuurd naar: feedback@team.bumble.com

10. DERDE PARTIJ APPWINKEL

De volgende bijkomende voorwaarden zijn van toepassing als je de App downloadt vanaf een Derde Partij Winkel. In zoverre als andere voorwaarden minder beperkend zijn als deze Voorwaarden, of tegenstrijdig zijn met de voorwaarden in deze Sectie, zullen de meer beperkende of tegenstrijdige voorwaarden in deze Sectie van toepassing zijn, maar alleen met betrekking tot de App of de Derde Partij Store. Je erkent en gaat ermee akkoord dat:

 1. Deze Voorwaarden zijn alleen met jou en Bumble Trading Inc. afgesloten worden, en niet met de aanbieders van de Derde Partij Winkel, en Bumble Trading Inc. (en niet de aanbieders van de Derde Partij Winkel) is verantwoordelijk voor de App en de content ervan. In de mate dat de gebruiksregels van de App minder beperkend of tegenstrijdig zijn met de servicevoorwaarden van de Derde Partij Winkel in kwestie waar je de App vandaan haalde, zullen de meer beperkende of tegenstrijdige voorwaarden van de Derde Partij Winkel leidend zijn en van toepassing zijn.
 2. De aanbieder van de Derde Partij Winkel heeft geen enkele verplichting om enig onderhoud of ondersteuningsdiensten aan te bieden met betrekking tot de App. Bumble Trading Inc. is de enige verantwoordelijke voor enige productgaranties, ongeacht of deze wettelijk bepaald zijn of geïmpliceerd worden door de wet, in de mate dat er geen afstand van gedaan is. De aanbieder van de Derde Partij Winkel zal geen enkele garantieplicht hebben, of enige andere claims, verliezen, schulden, schade, kosten of uitgaven die toegeschreven worden tot het mislukken van het voldoen aan enige garantie zal volledig de verantwoordelijkheid zijn van Bumble Trading Inc.
 3. Bumble Trading Inc., en niet de aanbieder van de Derde Partij Winkel, is verantwoordelijk voor het aankaarten van enige claims die jij of enige derde partij mogelijk heeft met betrekking tot de App of jouw bezit en/of gebruik van de App, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) claims tot productaansprakelijkheid; (ii) enige claim dat de App niet voldoet aan enige wettelijke of regulerende verplichting die van toepassing is; (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; en/of (iv) claims betreffende inbreuk op intellectueel eigendom.
 4. De aanbieder van de Derde Partij Winkel en haar dochterondernemingen zijn derde partij begunstigden van deze Overeenkomst, en, als je deze Voorwaarden accepteert, dan zal de aanbieder van de Derde Partij waarvandaan je de App behaalde het recht hebben (en zullen geacht worden het recht te accepteren) deze Voorwaarden tegen jou als derde partij begunstigde af te dwingen.

11. OVERIGEN

Er zijn nog een paar dingen die we je willen laten weten voordat je Bumble kunt gaan gebruiken. Nog wat geduld ajb, we zijn er bijna!

Ten eerste zijn er een paar standaard clausules die je aan het einde van de meeste contacten vindt (saai, dat weten we)

Deze Voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen veranderen, behelsen het hele contract tussen jou en Bumble Trading Inc. De Voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten, verklaringen en besluiten (mondeling of schriftelijk) tussen ons. Niets in dit contract zal enige aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor fraude of een frauduleuze valse verklaring.

Bumble Trading Inc heeft redelijke stappen ondernomen om de actualiteit, beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie zoals deze op Bumble te vinden is te verzekeren, en biedt deze informatie op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis aan. Bumble Trading Inc geeft geen enkele garantie of vertegenwoordiging van de informatie zoals op Bumble te vinden is, ongeacht of het direct of indirect geïmpliceerd is. Gebruik Bumble en de beschikbare gegevens op eigen risico. Bumble Trading Inc kan niet verantwoordelijk gehouden worden van enig verlies ten gevolge van de transmissie, het datagebruik, of onnauwkeurige Content die door gebruikers geplaatst is.

Jij bent verantwoordelijk voor het nemen van alle benodigde voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alle materialen die je via Bumble zou kunnen bemachtigen geen virussen of andere kwaadaardige componenten bevatten. Je accepteert dat Bumble niet interruptievrij of foutvrij geleverd wordt, dat fouten niet gecorrigeerd zouden kunnen worden, dat Bumble Trading Inc, of de dienst die het beschikbaar stelt, vrij is van virussen of bugs, spyware, Trojan horses enige andere kwaadaardige software. Bumble Trading Inc is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de hardware of software van je computer, of andere apparatuur of technologie, inclusief maar niet beperkt tot schade van enige veiligheidsbreuk, of een enige soort virus, bug, manipulatie, fraude, fout, nalatigheid, interruptie, gebrek, vertraging in werking of transmissie, computerlijn- of netwerkstoring of enige andere technische of andere mankement.

We weten dat onze Voorwaarden te gek zijn, maar het is mogelijk dat ze van tijd tot tijd veranderd dienen te worden

Als Bumble groeiende is, dan zou het mogelijk zijn dat deze Voorwaarden veranderen; daarom behouden we te allen tijde het recht de Voorwaarden aan te passen of te veranderen (een “Aanpassing”). Als wij dat zouden doen, dan worden de Aanpassingen op deze pagina geplaatst en zullen we de ingangsdatum van de updates onderaan de Voorwaarden vermelden. In sommige situaties is het mogelijk dat wij je een e-mail sturen om je te informeren over een Aanpassing; we houden onze gebruikers graag zo goed mogelijk geïnformeerd.

Door na enige Aanpassing gebruik te blijven maken van Bumble houdt in dat je de Aanpassing accepteert en dat je wettelijk gebonden bent aan de geüpdate Voorwaarden. Als je een Aanpassing van de Voorwaarden niet accepteert, dan je zul je direct het gebruik van Bumble moeten stoppen (oei oei, dat zal lastig zijn!)

Nog wat wettelijke abracadabra

Indien, om wat voor reden dan ook, een van de Voorwaarden als onwettig, of ongeldig, of op enig andere manier door een rechtbank in een bevoegde jurisdictie als onuitvoerbaar worden bevonden, dan zal die voorwaarde, inzover als deze onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, geschrapt en verwijderd worden van de Voorwaarden, en de resterende Voorwaarden zullen blijven voortbestaan, onverminderd van toepassing blijvend en bindend en uitvoerbaar blijvend.

Een onvermogen tot uitoefening en een vertraging van de uitoefening van enig recht, rechtsmiddel,volmacht of privilege door ons zal op geen manier dienen als een vrijstelling van dit recht of als het aanvaarden van enige variatie van de Voorwaarden en noch zal een eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel, volmacht of privilege de verdere uitoefening van dat of van enig ander recht, rechtsmiddel, volmacht of privilege in de weg staan.

Je verklaart en staat ervoor in dat:

 1. je je niet in een land bevindt dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangeduid als een land dat “terrorisme ondersteunt”;
 2. en dat je niet voorkomt op enige door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

Door de App te gebruiken stem je toe en erken je dat Bumble een mondiale app is dat met servers werkt die zich in verschillende landen in de wereld bevinden, onder andere ook in de Verenigde Staten. Als je in een land woont met databeschermingswetgeving dan is het mogelijk dat de opslag van je persoonsgegevens niet dezelfde bescherming zal krijgen als in het land waar je woont. Door je persoonsgegevens in te dienen of ervoor te kiezen de diensten die je gebruikt te upgraden, of door gebruik te maken van de applicaties die op Bumble beschikbaar zijn, stem je toe je persoonsgegevens over te dragen, en op te laten slaan in dergelijke landen en bestemmingen.

Het is mogelijk dat de App links naar websites of middelen van derden bevat. In deze gevallen erken je en stem je ermee in dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor:

 1. de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke websites of middelen; of
 2. de content, producten, of diensten op of beschikbaar van dergelijke website of middelen.

Links naar dergelijke websites of middelen betekenen geen ondersteuning of goedkeuring. Je erkent dat jij alleen verantwoordelijk bent voor alle risico's die voortvloeiend uit jouw gebruik van dergelijke websites of middelen, en deze accepteert. Framing, in-line linking of andere methodes van associatie met de App zijn uitdrukkelijk verboden zonder eerst onze schriftelijke toestemming te krijgen.

Deze Voorwaarden en enige rechten of licenties die hierbij gegeven zijn, mogen niet door jou overgedragen of toegekend worden, maar ze mogen door ons zonder beperking toegekend worden.

12. OVER ONS

Jouw toegang tot de App, Onze Content, en enige Ledencontent, alsook deze Voorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd door de wetten van de Staat New York; andere dan die wetten, regels, voorschriften en jurisprudentie die zou leiden tot de toepassing van de wetten van een andere jurisdictie dan de Staat New York. Door de App te gebruiken stem je toe dat de exclusieve jurdictie bij de rechtbanken van de Verenigde States en van de Staat New York. Je accepteert dat dergelijke rechtbanken een in personam bevoegdheid en rechtsgebied hebben en neemt afstand van enig bezwaar op basis van een minder geschikt forum. Je accepteert dat je geen klacht in zal dienen of deel zult nemen in een collectief proces tegen ons. Voor zover een eventuele vertaalde versie van deze overeenkomst tegenstrijdig is met de Engelse versie, is de Engelse versie bindend.

Bumble Trading Inc staat geregistreerd in de Verenigde Staten met ondernemingsnummer 5600774. Ons geregistreerde adres is 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801.

Bumble Trading Inc werkt van tijd tot tijd samen met groepsvennootschap Social Online Payments Limited (een bedrijf geregistreerd in Ierland met ondernemingsnummer 496494), Social Online Payments, Inc (een bedrijf geregistreerd in Delaware met ondernemingsnummer 5214252) om in de aflevering van content te voorzien en betalingen op te halen.

Ingangsdatum

De Voorwaarden werden voor het laatst aangepast op: 29 maart 2018.