Bumble Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij de Gebruiksvoorwaarden van Bumble (de 'Voorwaarden'). Dit is een contract tussen jou en Bumble Group (zoals hieronder omschreven) en we willen graag dat je op de hoogte bent van jouw en onze rechten voordat je de Bumble-applicatie ('Bumble' of de 'App') gebruikt. Neem een paar minuten de tijd om deze Voorwaarden door te lezen, voordat je gebruik gaat maken van de App, want zodra je de App betreedt, bekijkt of gebruikt, zul je wettelijk gebonden zijn aan deze Voorwaarden. Beter dus dat je ze eerst even doorleest!

Let op: Als je een abonnement neemt met een periode (de 'Eerste periode'), wordt je abonnement telkens automatisch verlengd met dezelfde periode als de Eerste periode tegen het actuele tarief van Bumble voor de betreffende dienst, tenzij je de dienst opzegt volgens de voorwaarden van Sectie 5 hieronder.

Het is belangrijk om te weten dat artikel 13 van deze Voorwaarden bepalingen bevat die bepalen hoe geschillen tussen jou en Bumble Group worden opgelost. In het bijzonder bevat het een arbitrageovereenkomst die, met beperkte uitzonderingen, bepaalt dat geschillen tussen ons worden opgelost door bindende en definitieve arbitrage. Als je een bestaande gebruiker bent of een nieuwe gebruiker die zich vóór 18 januari 2021 bij Bumble heeft geregistreerd, heb je het recht om af te zien van de arbitrageovereenkomst overeenkomstig met artikel 13 hieronder. Als je van de arbitrageovereenkomst afziet in overeenstemming met artikel 13, of als je je na 18 januari 2021 op Bumble registreert, (1) heb je alleen de mogelijkheid om op individuele basis claims in te dienen of schadevergoeding te eisen en (2) zie je af van je recht om een claim in te dienen via een rechtbank waarbij een jury zal beslissen.

Voor leden die in Californië wonen geldt het volgende: Je mag je abonnement opzeggen en een terugbetaling aanvragen op ieder moment tot middernacht op de derde werkdag na de dag van aanmelding. Als je je met je Apple ID hebt aangemeld, worden terugstortingen door Apple en niet door Bumble verwerkt. Ga naar https://getsupport.apple.com om een terugstorting aan te vragen. Als je je via je Google Play Store-account of via Bumble hebt aangemeld, neem dan contact op met ons Supportteam.

1. DE REGELS OP BUMBLE

Voordat je onze App kunt gebruiken, zul je eerst een profiel ('Profiel') aan moeten maken. Om een profiel aan te kunnen maken moet je:

 1. minimaal 18 jaar oud zijn of voldoen aan de gemachtigde leeftijd om legaal een contract aan te gaan volgens de wetgeving van je thuisland; en
 2. volgens de wetgeving van je thuisland toestemming hebben om de App te gebruiken.

Je kunt een Profiel aanmaken via de handmatige registratie of door je Facebook-inloggegevens te gebruiken. Als je met je Facebook-inloggegevens een Profiel aanmaakt, geef je ons toestemming om bepaalde informatie van je Facebook-account (bijvoorbeeld profielfoto's, relatiestatus, locatie en informatie over Facebook-vrienden) te raadplegen, te tonen en te gebruiken. Lees ook ons Privacybeleid voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we daarmee omgaan. Door onze App te gebruiken, stem je ermee in dat wij je gegevens volgens ons Privacybeleid verzamelen en gebruiken.

Helaas kunnen we zonder onze toestemming het gebruik van een Profiel van een ander of het delen van je profiel met iemand anders niet toestaan.

Je kunt je eindeloos vermaken op Bumble, maar als je er op een gegeven moment toch genoeg van hebt, kun je te allen tijde je Profiel verwijderen door, als je bent ingelogd, naar de 'Instellingen'-pagina te gaan en op de 'Profiel verwijderen'-knop te klikken. Je Profiel zal dan direct verwijderd worden, maar het kan een tijdje duren voordat je Content (hieronder gedefinieerd) volledig van de App verwijderd is. We zullen je profielgegevens verwerken volgens ons Privacybeleid. Als je je Profiel verwijdert en een nieuw Profiel aanmaakt, voordat je Content is verwijderd, zullen we je profiel voor je heractiveren.

Bij het screenen van profielen en berichten op content die mogelijk in strijd is met deze Voorwaarden gebruiken we een combinatie van automatische systemen en moderatoren. We behouden het recht voor profielen naar ons eigen goeddunken te verwijderen of op te schorten, de toegang tot de app te beperken of enig operationeel, technologisch, juridisch of ander middel te gebruiken om de naleving van de Voorwaarden te handhaven (inclusief, maar niet beperkt tot het blokkeren van specifieke IP-addressen), op ieder moment en zonder enige aansprakelijkheid of de noodzaak voor voorafgaande kennisgeving (1) wegens het overtreden van deze voorwaarden, (2) wegens je gedrag op de App of tegenover andere gebruikers van de App (inclusief 'gedrag offline'), als we, naar ons eigen goeddunken, vaststellen dat je gedrag ongepast was, (3) als wij of onze partners naar ons of hun goeddunken, vaststellen dat je gedrag op andere apps beheerd door onze partners ongepast was, of (4) we om welke reden dan ook naar ons eigen goeddunken besluiten dat verwijdering of opschorting geoorloofd is. Je accepteert dat je geen terugbetaling zult ontvangen voor enige betaalde dienst of functie die al in rekening is gebracht.

Je mag de niet-publieke gedeelten van de App en onze niet systemen niet bezoeken, gebruiken of manipuleren. Bepaalde delen van de App zullen niet toegankelijk zijn als je geen Profiel hebt aangemaakt.

2. SOORTEN CONTENT

Er zijn drie soorten content die je zult kunnen gebruiken in de App:

 1. content die jij hebt geüpload en gepubliceerd ('Jouw Content');
 2. content die andere leden publiceren ('Ledencontent'); en
 3. content die Bumble Group aanbiedt ('Onze Content').

Bepaalde content kunnen wij niet toestaan op Bumble

Wij willen dat onze gebruikers zichzelf zo breed mogelijk kunnen uiten en dat ze alle soorten dingen kunnen plaatsen op Bumble. We moeten echter wel grenzen stellen wat betreft content die:

 • krachttermen, taalgebruik of afbeeldingen bevat die beledigend zijn, of waarschijnlijk iemand anders lastigvallen, kwetsen, vernederen, alarmeren of irriteren, waaronder alle vormen van discriminerende taal op grond van, maar niet beperkt tot, ras, huidskleur, etnische afkomst, nationale herkomst, godsdienst, lichamelijke beperking, genderidentiteit, seksuele geaardheid of uiterlijk;
 • obsceen, pornografisch, gewelddadig of mogelijk mensonwaardig zijn waaronder alle vormen van discriminerende taal op grond van, maar niet beperkt tot, ras, huidskleur, etnische afkomst, nationale herkomst, godsdienst, lichamelijke beperking, genderidentiteit, seksuele geaardheid of uiterlijk;
 • beledigend, kwetsend, bedreigend of discriminerend zijn of aanzetten tot racisme, haat, seksisme of onverdraagzaamheid waaronder alle vormen van discriminerende taal op grond van, maar niet beperkt tot, ras, huidskleur, etnische afkomst, nationale herkomst, godsdienst, lichamelijke beperking, genderidentiteit, seksuele geaardheid of uiterlijk;
 • aanzetten tot illegale activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot terrorisme, rassenhaat of onderwerping, hetgeen op zichzelf al misdaden zijn;
 • lasterlijk zijn;
 • gerelateerd zijn aan commerciële doeleinden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoop, prijsvragen en advertenties en links naar andere websites of 0900‑telefoonnummers);
 • het verspreiden van 'junkmail' of 'spam' inhouden;
 • spyware, adware, virussen, corrupte bestanden, wormprogramma's of andere kwaadaardige code bevatten die ontworpen is om de functionaliteit van Bumble of enige andere software, hardware, telecommunicatiesysteem, netwerk, server of andere apparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken. Ook trojans, of enig ander materiaal dat ontworpen is om elke soort gegevens of persoonlijke informatie van Bumble te beschadigen, te onteigenen, te onderscheppen of te verstoren, is niet toegestaan.
 • de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) schenden;
 • een andere persoon tonen zonder de toestemming van die persoon;
 • schadelijk zijn voor minderjarigen; of
 • het mogelijk maken om zich voor te doen als een ander inclusief het opgeven van een valse naam.

Bumble Group hanteert een zerotolerancebeleid met betrekking tot dit soort content.

Jouw Content

Je stemt ermee in dat Jouw Content moet voldoen aan onze Richtlijnen op https://bumble.com/en/guidelines die van tijd tot tijd bijgewerkt worden. Omdat Jouw Content uniek is, ben jij verantwoordelijk en aansprakelijk voor Jouw Content en vrijwaar je ons, verdedig je ons en stel je ons schadeloos tegen eventuele vorderingen die voortvloeien uit Jouw Content. Sorry voor de mondvol, maar je bent wat je plaatst!

Je dient geen persoonlijke contactgegevens of bankgegevens op je profielpagina te plaatsen, ongeacht of het Jouw gegevens betreft, of die van iemand anders (bijvoorbeeld adressen, postcodes, telefoonnummers, e‑mailadressen, URLs, creditcard- of bankpasinformatie of andere bankgegevens). Als je ervoor kiest om per e‑mail of op een andere manier enige persoonlijke informatie over jezelf te delen, dan is dat op eigen risico. We adviseren je voorzichtig te zijn met het verstrekken van Jouw gegevens of die van derden, net zoals je dat in andere situaties ook zou doen.

Aangezien Bumble een openbare community is, zal Jouw Content direct zichtbaar zijn voor andere gebruikers die wereldwijd de App gebruiken. Denk dus goed na of je Jouw Content echt met iedereen wil delen voordat je deze plaatst. Zodoende stem je ermee in dat Jouw Content door andere gebruikers, of iedere ander persoon die de App bezoekt, meedoet met de App of een link ontvangt van de App (bijvoorbeeld personen die een link naar het profiel van een gebruiker of gedeelde content van andere Bumble-Gebruikers ontvangen), gezien kan worden. Het plaatsen of versturen van Content op Bumble betekent dat jij het recht hebt om dit te doen en ons automatisch een niet-exclusieve, rechtenvrije, voortdurende, wereldwijde licentie geeft om deze Content op welke manier dan ook te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bewerken, kopiëren, aanpassen, vertalen, opnieuw opmaken, creëren van afgeleide werken, opnemen in andere werken, voor reclame gebruiken, distribueren van en het publiek maken van dergelijke Content, zowel in zijn geheel als gedeeltelijk, op de huidig beschikbare media en op media die in de toekomst zullen worden ontwikkeld).

We mogen deze licentie overdragen en/of de sublicentie verlenen aan onze partners en opvolgers, zonder jou daar toestemming voor te vragen.

We zijn niet verplicht om Jouw Content op te slaan. Als het belangrijk is, bewaar dan een kopie.

Ledencontent

Andere gebruikers van Bumble zullen ook content via de App delen. Ledencontent behoort toe aan de gebruiker die deze geplaatst heeft en wordt opgeslagen op onze servers en getoond via de App in opdracht van de gebruiker die Ledencontent geplaatst heeft.

Je hebt geen recht met betrekking tot de Ledencontent van andere gebruikers en je mag alleen de persoonlijke informatie van andere Bumble-gebruikers gebruiken in zoverre het gebruik ervan overeenkomt met de bedoeling van Bumble betreffende het ontmoeten van anderen. Je mag de gegevens van anderen niet gebruiken voor commerciële doeleinden, spammen, lastigvallen of onwettelijke bedreigingen. Wij behouden het recht om je Profiel op te heffen als je de gegevens van anderen misbruikt.

Ledencontent is onderworpen aan de voorwaarden van artikel 512(c) en/of 512(d) van de Digital Millennium Copyright Act 1998. Als je een klacht hebt over Ledencontent, raadpleeg dan het gedeelte over de Digital Millennium Copyright Act hieronder voor meer informatie.

Onze Content

Je vraagt je misschien af wat er met de rest van de Content op Bumble gebeurt. Nou, die is van ons! Alle tekst, content, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, handelsmerken, logo’s, geluiden en artwork op Bumble zijn eigendom van ons en worden ook beheerd of gelicenseerd door ons en worden door auteursrechten, wetten inzake handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op Onze Content blijven te allen tijde bij ons.

We geven jou het niet-exclusieve, beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare en herroepbare recht om Onze Content te raadplegen en te gebruiken, zonder het recht op sublicentiëring en onder de volgende voorwaarden:

 1. Je zult Onze Content niet gebruiken, verkopen, aanpassen of distribueren, behalve zoals de functionaliteit van de App toestaat.
 2. Je zult onze naam niet gebruiken in metatags, trefwoorden en/of in verborgen tekst;
 3. Je zult geen afgeleide werken van Onze Content creëren en Onze Content op geen enkele manier, volledig of in gedeelten, commercieel exploiteren.
 4. Je zult Onze Content alleen voor wetmatige doeleinden gebruiken.

We behouden ons alle andere rechten voor

Geen verplichting om content te screenen.

Omdat Bumble een echte community is, proberen we ons zo veel mogelijk buiten de gesprekken te houden. We nemen geen verantwoordelijkheid voor het screenen van Jouw Content of Content van Leden. Af en toe kan het echter nodig zijn dat we ingrijpen en we behouden het recht voor Jouw Content en Content van Leden te beoordelen, te screenen, te weigeren en/of te verwijderen, inclusief content die leden via directe berichten uitwisselen.

3. BEPERKINGEN OP DE APP

Je stemt ermee in om:

 • alle toepasselijke wetten na te leven, inclusief maar niet beperkt tot, privacywetten, wetten betreffende intellectueel eigendom, antispam-wetgeving, wetgeving inzake gelijke kansen en wettelijke voorschriften;
 • je echte naam en leeftijd te gebruiken in je profiel en bij het maken van je Bumble-account;
 • de diensten op een professionele manier te gebruiken.

Je stemt ermee in om niet:

 • te handelen op een onwettelijke of onprofessionele manier door oneerlijk, beledigend of discriminerend te zijn;
 • jezelf als iemand anders of van een andere leeftijd voor te doen of je huidige of vorige posities, kwalificaties of connecties met een persoon of entiteit anders voor te doen;
 • informatie te delen waarvoor je geen toestemming hebt om deze te openbaren;
 • andere gebruikers van de app te stalken of lastig te vallen; of
 • piramidestructuren, fraude of andere relateerde praktijken te creëren of te beheren.

We houden er niet van als leden van de Bumble community zich misdragen. Je kunt het gedrag of de Ledencontent van gebruikers bij ons melden met een beschrijving van het gedrag of de klacht. Je kunt een gebruiker direct vanuit de chat of vanuit diens profiel melden door op de link 'Blokkeren en melden' te klikken. Wij behouden ons het recht voor mogelijke overtredingen van deze Voorwaarden te onderzoeken en we mogen gebruikers onmiddellijk, naar ons eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving het recht ontzeggen de App te gebruiken zoals hierboven beschreven in artikel 1.

We hebben geen controle over het gedrag van onze gebruikers, dus je bent zelf volledig verantwoordelijk voor je contact met andere gebruikers van de App.

JE BEGRIJPT DAT BUMBLE GROUP MOMENTEEL NIET NAGAAT OF LEDEN EEN CRIMINELE ACHTERGROND HEBBEN. BUMBLE GROUP DOET OOK GEEN ONDERZOEK NAAR DE ACHTERGROND VAN HAAR LEDEN EN CONTROLEERT NIET OF WAT ZIJ SCHRIJVEN EN ZEGGEN WAAR IS. BUMBLE GROUP GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS EN LEDEN EN DE MATE WAARIN ZIJ GESCHIKTE PARTNERS ZIJN VOOR HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS. BUMBLE GROUP BEHOUDT ZICHT HET RECHT VOOR OM OP IEDER MOMENT NA TE GAAN OF LEDEN EEN CRIMINELE ACHTERGROND HEBBEN EN ANDERE CHECKS TE DOEN (ZOALS CONTROLE OP ZEDENDELICTEN) EN VOOR ENIG DOEL BESCHIKBARE PUBLIEKE GEGEVENS TE GEBRUIKEN.

Je belooft Bumble Group en haar rechtsopvolgers te vrijwaren tegen alle claims, eisen, verliezen, schade, rechten en vorderingen van welke aard dan ook inclusief persoonlijk letsel, dood en materiële schade die het directe of indirecte gevolg zijn van je interacties met of het gedrag van andere gebruikers van de App. Als je een inwoner van Californië bent, doe je hierbij afstand van paragraaf 1542 van het Californisch Burgerlijk Wetboek, die luidt: “Een algemene vrijwaring geldt niet voor vorderingen waarvan de crediteur of de vrijwarende partij niet weet of kan vermoeden dat ze in diens voordeel zijn op het moment van vrijwaring en dat zijn of haar kennis hiervan de onderhandeling met de debiteur of gevrijwaarde partij wezenlijk zou hebben beïnvloed.” De genoemde vrijwaring geldt niet voor claims, eisen, verliezen, schade, rechten en vorderingen van welke aard dan ook inclusief persoonlijk letsel, dood en materiële schade wegens gewetenloos handelen of fraude, misleiding, valse belofte, verkeerde voorstelling of verhulling, onderdrukking of weglating van enig essentieel feit in verband met de App door Bumble Group.

Het zonder onze toestemming scrapen of kopiëren van enig deel van de App is uitdrukkelijk verboden. Hieronder vallen alle manieren van het (al dan niet geautomatiseerd) verzamelen van gegevens buiten de momenteel gepubliceerde interfaces om, tenzij je hiervoor van ons uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen in een aparte overeenkomst.

4. PRIVACY

Meer informatie over hoe Bumble Group jouw informatie verzamelt, gebruikt en deelt, vind je in ons Privacybeleid.. Door Bumble te gebruiken, stem je ermee in dat wij dergelijke gegevens volgens ons Privacybeleid gebruiken.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

Algemeen.

Bumble kan in de App producten en diensten ('In-app aankopen') aanbieden. Als je een In-app aankoop doet, erken je dat er aanvullende voorwaarden kunnen gelden die tijdens de aanschaf getoond worden en dat deze hier zijn opgenomen door middel van verwijzing.

Je kunt In-App Aankopen doen met de volgende betaalmethoden ('Betaalmethode') door: (a) een aankoop te doen vanuit via het platform van een partner zoals de Apple App Store, Google Play ('Winkel van een Derde Partij') of (b) een betaling te doen via je creditcard of PayPal-account die wordt verwerkt door een derde partij. Zodra je In-App een Aankoop hebt gedaan, geef je ons toestemming de kosten in rekening te brengen op de door jou gekozen Betaalmethode. Als de betaling niet door ons ontvangen is via gekozen Betaalmethode, dan stem je ermee dat je alle verschuldigde bedragen op korte termijn betaalt wanneer wij jou daarom verzoeken.

Abonnementen en automatische verlenging: Sommige diensten die Bumle aanbiedt hebben een week-, maand-, of driemaandelijks abonnement dat zich automatisch verlengt ('Premiumdiensten'). ALS JE EEN DOORLOPEND ABONNEMENT AFSLUIT, WORDT DIT AAN HET EINDE VAN DE ABONNEMENTSPERIODE AUTOMATISCH VERLENGD TEGEN HET ACTUELE TARIEF, TENZIJ JE HET OPZEGT. Als je wilt voorkomen dat je voor een nieuwe abonnementsperiode betaalt, dien je voor het einde van de huidige periode op te zeggen zoals hieronder beschreven. Je abonnement wordt niet opgezegd door het verwijderen van je profiel of het verwijderen van de App van je toestel. Als de prijs van een van je Premiumdiensten wijzigt, laten we dat tijdig weten en krijg je de gelegenheid om op te zeggen. Als Bumble de prijzen wijzigt en je zegt je abonnement niet op, dan ga je akkoord met het nieuwe abonnementstarief.

Abonnementen opzeggen. Als je je abonnement direct bij Bumble hebt aangeschaft, kun je het opzeggen of je betaalmethode wijzigen via de betaalinstellingen in je profiel. Als je een abonnement hebt afgesloten via de Winkel van een Derde, zoals de Apple App Store of de Google Play Store, dien je de instructies in het betreffende account van de Winkel van een Derde te volgen om je abonnement te wijzigen of op te zeggen. Als je je abonnement hebt opgezegd, kun je het tot het einde van de betaalde periode blijven gebruiken, maar (i) heb je geen recht op een pro rata terugbetaling (behalve zoals omschreven in de paragraaf genaamd 'Terugbetalingen' hieronder), (ii) wordt je abonnement aan het einde van de betaalde periode niet verlengd en (iii) heb je geen toegang meer tot de premiumfuncties of in-appaankopen die je dankzij het abonnement had.

Gratis proefperioden. Als je aanmeldt voor een gratis proefperiode en niet opzegt, kan deze worden omgezet in een betaald abonnement en wordt het geldende tarief voor de dienst in rekening gebracht op je Betaalmethode. Nadat je gratis proefperiode is omgezet in een betaald abonnement, wordt dit aan het einde van iedere abonnementsperiode automatisch verlengd en worden de kosten in rekening gebracht op je Betaalmethode totdat je opzegt. Om kosten voor een nieuwe abonnementsperiode te vermijden, moet je vóór het einde van de lopende abonnementsperiode of gratis proefperiode opzeggen zoals hierboven omschreven. Je proefabonnement wordt niet opgezegd door het verwijderen van je profiel of het verwijderen van de app van je toestel.

Terugbetalingen. In het algemeen zijn de kosten van aankopen niet terugbetaalbaar en wordt er geen vergoeding of tegoed gegeven voor ongebruikte delen van perioden.

Voor leden die in Arizona, Californië, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island en Wisconsin wonen, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

Je kunt je abonnement zonder boete of verplichting op ieder moment vóór middernacht op de derde werkdag na de datum van aanmelding opzeggen. Als je vóór het einde van de abonnementsperiode komt te overlijden, heeft je nalatenschap recht op een terugbetaling van het gedeelte van enige betaling voor je abonnement dat verbonden is met een periode na je overlijden. In het geval dat je gehandicapt raakt (in de zin dat je Bumble niet meer kunt gebruiken) vóór het einde van je abonnementsperiode, heb je recht op een terugbetaling van het gedeelte van enige betaling voor je abonnement dat verbonden is met een periode nadat je gehandicapt raakte mits je dit op dezelfde wijze aan de onderneming meldt als je zou hebben gedaan bij een hieronder omschreven verzoek om terugbetaling.

Een terugbetaling vragen

Om een terugbetaling te ontvangen, dien je niet alleen op te zeggen, maar dien je deze ook aan te vragen. Als je je hebt aangemeld met je Apple ID, wordt de terugbetaling niet door Bumble verwerkt, maar door Apple. Een terugbetaling aanvragen gaat als volgt: Ga naar iTunes, klik op je Apple ID, kies 'Aankoopgeschiedenis', zoek de transactie en tik op 'Probleem melden'. Je kunt ook een verzoek indienen op https://getsupport.apple.com.

Voor alle aankopen: Neem contact op met ons Supportteam onder vermelding van je ordernummer (je vindt je ordernummer in je orderbevestigingse‑mail of in je Google Wallet als je je aankoop in de Google Play Store hebt gedaan). Je kunt ook een ondertekende kennisgeving sturen of afleveren waarin jij, de koper, deze overeenkomst opzegt, of dit op vergelijkbare manier duidelijk maakt. Vermeld ook je ordernummer en het e‑mailadres of mobiele telefoonnummer van je profiel. Deze kennisgeving moet worden gestuurd naar: Bumble, Attn.: Cancellations, P.O. Box 300940, Austin, Texas, 78703. Leden die in Californië of Ohio wonen, kunnen ook een fax sturen naar 512-696-1545).

Belasting.

De in Artikel 5 genoemde betalingen zijn exclusief omzetbelasting die mogelijk betaald moet worden in verband met de Premiumdiensten die onder deze Voorwaarden geleverd worden. Als Bumble vaststelt dat het de wettelijke verplichting heeft om op je aankoop omzetbelasting te heffen in verband met deze Voorwaarden, zal Bumble dergelijke belasting innen in aanvulling op de volgens Artikel 5 vereiste betalingen. Als er volgens deze Voorwaarden op enige Premiumdiensten of betalingen voor Premiumdiensten in enige jurisdictie omzetbelasting geheven moet worden en je hebt de van toepassing zijnde omzetbelasting nog niet aan Bumble voldaan, dan ben verantwoordelijk voor de betaling aan de relevante belastingsautoriteit van deze omzetbelasting en enige boetes of rente die daaraan verbonden zijn. De hier genoemde 'Omzetbelasting' betekent omzetbelasting, consumptiebelasting of enige andere belasting geheven op verkoopopbrengst die het functionele equivalent is van omzetbelasting waar de van toepassing zijnde belastingjurisdictie geen andere verkoopbelasting of consumptiebelasting oplegt.

6. VIRTUELE ARTIKELEN

Soms heb je de mogelijkheid om van Bumble een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepelijk gebruiksrecht te kopen voor toegang tot speciale functies, die we hier 'Virtuele artikelen' noemen. Je kunt deze virtuele artikelen alleen bij Bumble of de partners van Bumble aanschaffen. Virtuele artikelen koop je met een beperkt gebruiksrecht waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, maar je hebt, voor zover niet uitgesloten door toepasselijke wetgeving, geen recht of titel in of met betrekking tot de Virtuele artikelen die we aan je overdragen of waartoe we je toegang geven. Deze Overeenkomst en je aanschaf van Virtuele artikelen kan niet worden aangemerkt als de verkoop van enige rechten op Virtuele artikelen.

Een tegoed aan Virtuele artikelen getoond in je profiel kan niet worden beschouwd als een saldo in de 'echte wereld' en geeft geen opgeslagen waarde aan, maar geeft de mate aan waarin je je licentie voor Virtuele artikelen kunt gebruiken. Aan het niet gebruiken van Virtuele artikelen zijn geen kosten verbonden. Je licentie om Virtuele artikelen te gebruiken vervalt op het moment dat je profiel wordt verwijderd of gesloten of het moment dat Bumble ophoudt met het aanbieden van deze dienst als dat eerder is. Van tijd tot tijd kan Bumble ook als bonus Virtuele artikelen aanbieden of als onderdeel van haar betaalde abonnementsdiensten. Jouw mogelijkheid om de Virtuele artikelen te gebruiken waartoe je op deze manier toegang hebt, kan eindigen aan het einde van een abonnementsperiode en je toegang tot Virtuele artikelen kan niet worden 'doorgeschoven' of accumuleren tijdens opeenvolgende abonnementsperioden. Je kunt je toegang tot Virtuele artikelen verliezen als je je abonnement opzegt.

Bumble behoudt naar eigen goeddunken het recht voor kosten in rekening te brengen voor toegang of gebruik van Virtuele artikelen en kan Virtuele artikelen kosteloos verstrekken. Bumble kan Virtuele artikelen op ieder moment beheren, reguleren, wijzigen of verwijderen en maatregelen nemen die de waargenomen waarde of, indien van toepassing, de aankoopwaarde van Virtuele artikelen kunnen beïnvloeden en Bumble zal hiervoor niet aansprakelijk zijn tegenover jou. Je zult geen Virtuele artikelen inwisselen of anderszins overdragen aan een andere persoon of rechtspersoon. Virtuele artikelen kunnen alleen worden ingewisseld via onze Diensten.

ALLE AANKOPEN EN INWISSELINGEN VAN VIRTUELE ARTIKELEN VIA ONZE SERVICE ZIJN DEFINITIEF EN NIET-TERUGBETAALBAAR. JE ERKENT DAT BUMBLE NIET VERPLICHT IS OM OM WELKE REDEN DAN OOK GELD TERUG TE BETALEN, EN DAT JE GEEN GELD OF VERGOEDING ZULT ONTVANGEN VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE ARTIKELEN BIJ VRIJWILLIGE OF NIET-VRIJWILLIGE VERWIJDERING VAN JE PROFIEL.

7. PUSHBERICHTEN; LOCATIEGEBASEERDE DIENSTEN

We mogen je e-mails, sms-berichten, pushberichten, alerts en andere berichten gerelateerd aan de App en/of Bumble-diensten sturen over o.a. verbeteringen, aanbiedingen, producten, evenementen en andere promoties. Na het downloaden van de App zul je gevraagd worden pushberichten te accepteren of te weigeren. Als je deze weigert, zul je geen pushberichten ontvangen. Als je ze accepteert, zul je automatisch pushberichten ontvangen. Als je niet langer pushberichten van de App wenst te ontvangen, kun je de meldingsinstellingen op je mobiele toestel wijzigen. Met betrekking tot andere vormen van berichten of communicatie, zoals e-mails, sms-berichten etc, kun je je afmelden door de instructies te volgen die je in de betreffende berichten vindt of door ons een e-mail met je verzoek te sturen op feedback@team.bumble.com.

De App biedt mogelijk specifieke content of producten aan gebaseerd op je locatie. Om dit mogelijk te maken zal de App je locatie bepalen op basis van één of meer referentiepunten, zoals GPS, Bluetooth en/of software in je mobiele toestel. Als je je mobiele toestel zo hebt ingesteld dat GPS, Bluetooth of andere locatiebepalende software uit staat, of de App geen toegang tot je locatiegegevens geeft, dan zul je geen toegang hebben tot dergelijke locatie-specifieke content, producten, diensten en materiaal. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe de App je gegevens gebruikt en opslaat.

8. VRIJWARINGSVERKLARING

DE APP, SITE, ONZE CONTENT EN DE LEDENCONTENT WORDEN ALLEMAAL OP EEN 'AS IS'- EN 'AS AVAILABLE'-BASIS GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE HETZIJ IMPLICIET OF EXPLICIET, MET INBEGRIP VAN EN NIET BEPERKT TOT GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAAK OF NIET-INBREUK. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, GEVEN WE GEEN GARANTIE VOOR DE GESCHIKTHEID VAN ENIGE MATCHES.

MOCHT HET TOEPASSELIJKE RECHT DE GENOEMDE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOESTAAN, DAN KENNEN WIJ DE MINIMALE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES TOE DIE VERPLICHT ZIJN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT. GEEN ADVIES NOCH INFORMATIE HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, ZAL LEIDEN TOT ENIGE WAARBORG, VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE DIE NIET EXPLICIET IN DEZE SECTIE IS VERMELD.

VERDER GEVEN WIJ OOK GEEN GARANTIE DAT DE APP OF SITE ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTVRIJ IS OF DAT JOUW GEBRUIK VAN DE APP OF SITE AAN JOUW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, OF DAT DE APP, SITE, ONZE CONTENT, LEDENCONTENT, OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN, JUIST, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR IS. JOUW GEBRUIK VAN DE APP OF SITE IS OP EIGEN RISICO. ALLEEN JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS. BUMBLE GROUP IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET HANDELEN VAN GEBRUIKERS. BUMBLE DOET GEEN ONDERZOEK NAAR DE STRAFRECHTELIJKE ACHTERGROND VAN HAAR LEDEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

NOCH WIJ NOCH ENIGE EIGENAAR ZAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, BIJKOMEND, SPECIAAL OF PUNITIEF, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, HET VERLIES VAN DATA, INKOMEN, WINST OF GOODWILL, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JOUW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE APP, SITE, ONZE CONTENT, ENIGE LEDENCONTENT, HOE DIT OOK VEROORZAAKT IS; ONGEACHT OF DIT EEN CONTRACTBREUK, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF IETS ANDERS BETREFT.

HET VOORAFGAANDE ZAL VAN TOEPASSING ZIJN, ZELFS ALS WIJ WERDEN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS JE OM WELKE REDEN DAN OOK ONTEVREDEN BENT MET DE APP OF SITE, DAN IS JOUW ENIGE REMEDIE DAT JE STOPT MET HET GEBRUIK VAN DE APP EN SITE.

JE ZIET HIERBIJ AF VAN ENIGE EN ALLE CLAIMS DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK VAN DE APP OF SITE. DAAR SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE VORMEN VAN SCHADE NIET TOESTAAN, ZULLEN DEZE PROVISIES MOGELIJK NIET VOOR JOU VAN TOEPASSING ZIJN. ALS ENIG ONDERDEEL VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN, OM WELKE REDEN DAN OOK, ONGELDIG OF ONUITVOERBAAR BLIJKT, ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NIET MEER DAN HONDERD DOLLAR ($ 100) ZIJN.

DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID HIERIN UITEENGEZET IS EEN FUNDAMENTEEL ONDERDEEL VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST EN WEERSPIEGELT EEN BILLIJKE RISICOVERDELING. DE APP EN SITE ZOUDEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN NIET MOGELIJK ZIJN EN JE ERKENT DAT DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN -UITSLUITINGEN, DISCLAIMERS EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN, ZOALS HIER BESCHREVEN VAN TOEPASSING BLIJVEN, OOK ALS HUN OORSPRONKELIJKE BEDOELING GEEN WERKING TOEKOMT. HET VOORGAANDE IS NIET VAN TOEPASSING OP AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT FRAUDE OF FRAUDULEUZE VOORSTELLING OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN BEPERKT ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

10. SCHADELOOSSTELLING

Alles wat je doet en plaatst op Bumble blijft jouw verantwoordelijkheid. Om die reden stem je toe ons, onze partners, licentiehouders, filialen, aannemers, functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor claims van derden, directe schade en gevolgschade, rechtsmaatregelen, vorderingen, procedures, verliezen, verplichtingen, kosten en uitgaven (waaronder redelijke juridische kosten) die voortkomen uit of verbonden zijn met:

 1. enige nalatigheid, omissies of opzettelijk wangedrag van jouw kant;
 2. jouw toegang tot en gebruik van de App;
 3. het door jou uploaden of plaatsen van Content op de App;
 4. het door jou schenden van deze Voorwaarden; en/of
 5. jouw schending van de wet of enige rechten van derden.

Wij behouden het exclusieve recht om alle claims of vorderingen die tegen ons ingesteld worden zonder jouw toestemming af te wikkelen, te schikken of te betalen. Als wij daarom vragen, zul jij volledig en redelijkerwijs meewerken zoals dat door ons vereist is voor het verdedigen tegen iedere aanklacht die van toepassing is.

Volgens de voorgaande bepaling hoef je Bumble Group niet schadeloos te stellen wegens gewetenloos handelen of fraude, misleiding, valse belofte, verkeerde voorstelling of verhulling, onderdrukking of weglating van enig essentieel feit in verband met de App.

11. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

De Bumble Group hanteert het volgende beleid met betrekking tot schending van het auteursrecht in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (de 'DMCA'). Als je denkt dat er Ledencontent is die inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendomsrechten, stuur de Vertegenwoordiger van Auteursrechten van Bumble Group (contactgegevens hieronder) dan een kennisgeving ('DMCA Takedown Notice') met een beschrijving van de inbreuk inclusief het volgende:

 1. Een schriftelijke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is door de eigenaar van het geschonden exclusieve recht;
 2. Identificatie van het werk waarvan wordt beweerd dat de auteursrechten zijn geschonden, of als de melding meerdere door auteursrechten beschermde werken op een enkele online site betreft, een representatieve lijst van deze werken;
 3. Identificatie van het inbreukmakend materiaal of het materiaal dat de inbreukmakende activiteiten betreft en dat verwijderd dient te worden of waartoe de toegang moet worden vermeden en iedere andere informatie die de dienstverlener redelijkerwijs nodig kan hebben voor het lokaliseren van het materiaal;
 4. Informatie die de dienstverlener nodig zal hebben om contact met jou op te kunnen nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien mogelijk, een e‑mailadres;
 5. Een verklaring dat je in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het materiaal dat je in je klacht meldt niet is toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten, diens vertegenwoordiger of de wet.
 6. Een verklaring dat, op straffe van meineed, de informatie in het bericht nauwkeurig is, en dat je bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarvan beweerd wordt dat het is geschonden.

Eventuele DMCA-verwijderingsverzoeken moeten naar de Vertegenwoordiger van Auteursrechten van Bumble Group worden gestuurd via: feedback@team.bumble.com

12. APP STORES VAN DERDEN

De volgende bijkomende voorwaarden zijn van toepassing als je de App downloadt in een Winkel van een Derde Partij. Voor zover de andere voorwaarden minder beperkend zijn dan deze Voorwaarden of in strijd zijn met de voorwaarden in dit Artikel, zullen de meer beperkende of tegenstrijdige voorwaarden in deze Sectie van toepassing zijn, maar alleen met betrekking tot de App of de Winkel van een Derde Partij. Je erkent en accepteert het volgende:

 1. Deze Voorwaarden worden alleen tussen jou Bumble Group gesloten en en niet met de Winkel van een Derde Partij. Bumble Group (en niet de Winkel van een Derde Partij) is verantwoordelijk voor de App en de content ervan. Voor zover de gebruiksregels van de App minder beperkend zijn of in strijd zijn met de servicevoorwaarden van de Winkel van een Derde Partij waar je de App hebt gedownload, zullen de meer beperkende of tegenstrijdige voorwaarden van de Winkel van een Derde Partij voorrang hebben en van toepassing zijn.
 2. De Winkel van een Derde Partij heeft geen enkele verplichting om enig onderhoud of ondersteuningsdiensten aan te bieden met betrekking tot de App. Bumble Group is de enige verantwoordelijke voor enige productgaranties, ongeacht of deze wettelijk bepaald zijn of geïmpliceerd worden door de wet, in de zin dat we er geen afstand van doen. De Winkel van een Derde Partij zal geen enkele garantieplicht hebben en enige andere claims, verliezen, schulden, schade, kosten of uitgaven die toegeschreven kunnen worden aan het niet voldoen van enige verplichting zullen volledig de verantwoordelijkheid zijn van Bumble Group.
 3. Bumble Group, en niet de Winkel van een Derde Partij, is verantwoordelijk voor het afhandelen van enige claims die jij of enige derde partij mogelijk heeft met betrekking tot de App of jouw bezit en/of gebruik van de App, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) claims met betrekking tot productaansprakelijkheid; (ii) enige claim dat de App niet voldoet aan enige wettelijke of regulerende verplichting die van toepassing is; (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; en/of (iv) claims betreffende inbreuk op intellectueel eigendom.
 4. De Winkel van een Derde Partij en haar dochterondernemingen zijn derde begunstigden van deze Overeenkomst en, als je deze Voorwaarden accepteert, zal de Winkel van een Derde Partij waar je de App hebt gedownload het recht hebben (en geacht worden het recht te accepteren) deze Voorwaarden tegen jou als derde begunstigde af te dwingen.

In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van een Winkel van de derde partij of mobiele provider en deze Voorwaarden, zullen de voorwaarden van een Winkel van een derde partij of mobiele provider bepalend zijn. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor producten of diensten van derden die je via een Winkel van een derde partij of mobiele provider aanschaft. We adviseren je om alle maatregelen te nemen die je noodzakelijk acht voordat je onlineaankopen doet bij deze derde partijen.

13. GESCHILLENBESLECHTING.

Lees de arbitrageovereenkomst in dit Artikel ('Arbitrageovereenkomst') zorgvuldig. Tenzij je afziet van arbitrage op de wijze beschreven in paragraaf 7 hieronder, verplicht deze overeenkomst je geschillen met Bumble Group door arbitrage te beslechten en worden de manieren waarop je schadevergoeding kunt eisen beperkt.

1. Wanneer is deze Arbitrageovereenkomst van toepassing? Deze Arbitrageovereenkomst is van toepassing op alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit jouw gebruik van onze App of enig aspect van jouw relatie met Bumble Group. Volgens deze Overeenkomst, en door het accepteren van deze Voorwaarden stem je daarmee in, moeten dergelijke vorderingen worden opgelost door middel van bindende arbitrage in plaats van rechtszaken met uitzondering van (i) vorderingen die je kunt indienen bij het kantongerecht en (ii) schadeloosstellingen die jij of Bumble Group kunnen eisen wegens inbreuk op of misbruik van intellectueel eigendom.

2. Hoe start je het arbitrageproces? Om het arbitrageproces te kunnen starten, dien je een brief met een beschrijving van je claim te sturen naar onze geregistreerde vertegenwoordiger CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, waarin je om arbitrage vraagt.

3. Wat zijn de regels van arbitrage? De Federal Arbitration Act bepaalt de interpretatie en de tenuitvoerlegging van deze Arbitrageovereenkomst. De arbitrage wordt geregeld door JAMS, een gevestigde geschillenbeslechtingsorganisatie. Geschillen over vorderingen en tegenvorderingen van minder dan $ 250.000 exclusief advocatenkosten en rente zijn onderworpen aan de meest recente versie van de Streamlined Arbitration Rules and Procedures van JAMS die je hier kunt raadplegen: http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/. Alle overige vorderingen zijn onderworpen aan de meest recente versie van de Comprehensive Arbitration Rules and Procedures van JAMS, te raadplegen op: http://www.jamsadr.com/rules-comprehensive-arbitration/. De regels van JAMS zijn ook te lezen op www.jamsadr.com en telefonisch beschikbaar bij JAMS op 800-352-5267. Als JAMS niet beschikbaar is voor arbitrage, zullen de partijen een alternatief arbitraal forum kiezen. Als de arbiter vaststelt dat je de kosten van indiening, administratie, hoorzitting en/of andere kosten niet kunt betalen en je geen ontheffing kunt krijgen van JAMS, zal Bumble Group deze voor je betalen. Verder zal Bumble Group alle kosten van indiening, administratie, hoorzitting en/of andere kosten van JAMS vergoeden tot een totaal van $ 10.000 tenzij de arbiter vaststelt dat het om een absurde vordering gaat.

Je kunt ervoor kiezen om de arbitrage telefonisch, schriftelijk of persoonlijk te laten voeren in het land waarin je woont of op een andere overeengekomen locatie.

4. Waarover kan de arbiter beslissen? De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om (i) de werkingssfeer en de afdwingbaarheid van deze Arbitrageovereenkomst te bepalen en (ii) enig geschil op te lossen in verband met de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Arbitrageovereenkomst, maar niet beperkt tot, enige bewering dat deze Arbitrageovereenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is. De arbiter zal de bevoegdheid hebben om moties toe te wijzen die beslissend kunnen zijn voor het geheel of gedeelte van een claim. De arbiter zal de bevoegdheid hebben om geldelijke of andere schadevergoedingen toe te kennen die een individu kan ontvangen volgens het toepasselijk recht, de regels van het arbitrale forum en de Overeenkomst (inclusief de Arbitrageovereenkomst). De arbiter zal schriftelijk uitspraak doen en een motivering van het besluit geven met de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, inclusief de berekening van enige toegekende schadevergoeding. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis vergoedingen toe te kennen die een rechter bij een rechtbank zou hebben. De uitspraak van de arbiter is voor jou en voor ons bindend en definitief.

5. Geen rechtszaken met jury. Door akkoord te gaan met arbitrage, ZIEN JIJ EN BUMBLE GROUP BEIDEN AF HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK. In plaats daarvan kiezen jij en Bumble Group ervoor om alle vorderingen en geschillen door arbitrage te laten oplossen onder deze Arbitrageovereenkomst, behalve zoals beschreven in Artikel 13(1) hierboven. Een arbiter kan op individuele basis dezelfde schadevergoeding toekennen als een rechtbank en moet deze Overeenkomst volgen net als een rechtbank dat zou doen. Bij arbitrage is er echter geen rechter of jury, en gerechtelijke toetsing van arbitrage is van zeer beperkte aard.

6. Eén tegelijk. Alle geschillen en vorderingen binnen de werkingssfeer van deze Arbitrageovereenkomst MOETEN WORDEN AFGEHANDELD OP EEN INDIVIDUELE EN NIET OP GROEPS- OF COLLECTIEVE BASIS EN JE ZIET HIERBIJ AF VAN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSPROCES OF ANDER COLLECTIEF PROCES. Vergoeding is alleen mogelijk op individuele basis en vorderingen van meer dan één klant kunnen niet worden afgehandeld of samengevoegd met die van een andere klant of gebruiker. Het arbitrageproces wordt niet gecombineerd met andere zaken of partijen. Als de beschikking wordt afgegeven dat het toepasselijk recht handhaving uitsluit van een van de beperkingen in deze paragraaf, met betrekking tot een vordering tot schadevergoeding, dan moet de vordering worden gescheiden van de arbitrage en worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbank van Travis County, Texas. Alle overige vorderingen worden afgehandeld door middel van arbitrage.

7. 31-dagen opt-outrecht. Dit opt-outartikel geldt niet voor leden die zich na 18 januari 2021 hebben geregistreerd. Je hebt het recht om af te zien van de bepalingen van deze Arbitrageovereenkomst door je opt-outverklaring, binnen 31 dagen nadat je wordt onderworpen aan deze Arbitrageovereenkomst, te sturen naar: bumbleoptout@team.bumble.com. Deze verklaring moet het volgende bevatten: je naam, je adres, je Bumble gebruikersnaam (indien van toepassing), het e‑mailadres dat je bij registratie hebt gebruikt (indien van toepassing) en een duidelijke verklaring dat je afziet van deze Arbitrageovereenkomst. Als je afziet van deze Arbitrageovereenkomst, blijven alle andere delen van deze Overeenkomst op jou van toepassing. Jouw opt-out betreffende deze Arbitrageovereenkomst heeft geen invloed op enige andere arbitrageovereenkomsten die je nu of in de toekomst met ons hebt.

8. Scheidbaarheid. Behalve in gevallen als beschreven in paragraaf 13(6), zal, als enig deel van deze Arbitrageovereenkomst volgens de wet ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, dit nietige deel worden gescheiden en zal de rest van deze Arbitrageovereenkomst onverminderd van kracht blijven.

9. Overleving van de Overeenkomst. De voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst zullen van kracht blijven, zelfs nadat je je relatie met Bumble Group hebt verbroken.

14. GEBRUIK VAN INTEGRATIES VAN DERDEN

Als je de functie Snap Lenses gebruikt die in onze app wordt aangeboden, of andere AR-functies die worden aangeboden door Snap (vergelijkbaar met Snap Lenses), ga je akkoord met de Servicevoorwaarden van Snap Inc.. Hier is een arbitrageclausule in opgenomen waarin Snap Inc. Afstand doet van elk recht op participatie in een groepsgeding of principiële arbitrage. Als je niet akkoord wil gaan met de Servicevoorwaarden van Snap Inc., gebruik dan de door Snap aangeboden AR-camerafuncties in onze app niet.

15. ONTBINDING EN RECHTSMIDDELEN

Deze Voorwaarden worden van kracht op de datum dat je ze accepteert (zoals beschreven in de preambule) en blijven van kracht tot ontbinding volgens het bepaalde in deze Voorwaarden.

Als je deze Voorwaarden wilt beëindigen, kun je dit doen door (a) Bumble Group op ieder moment op de hoogte te stellen, en (b) je Profiel te verwijderen. Je bericht moet worden gericht aan het onderstaande adres van Bumble Group. Let erop dat als je deze Voorwaarden beëindigt, je abonnement blijft doorlopen tot het einde van de volledig betaalde abonnementsperiode en dat je geen recht hebt op een terugbetaling, behalve zoals beschreven in Artikel 5.

Bumble Group mag deze Voorwaarden ontbinden en of opschorten en je Profiel verwijderen als je deze Voorwaarden overtreedt of als toepasselijk recht Bumble Group hiertoe verplicht. Je gaat ermee akkoord dat Bumble je profiel naar eigen goeddunken kan verwijderen als zij daar een goede reden voor heeft en dat Bumble Group niet aansprakelijk zal zijn tegenover jou of een derde partij voor het verwijderen van je profiel.

In het geval dat Bumble Group naar eigen goeddunken vaststelt dat je enig deel van deze Voorwaarden hebt overtreden, of je in andere zin ongepast hebt gedragen op de App, behoudt Bumble Group zich het recht voor: (a) je per e‑mail (enig e‑mailadres dat je aan Bumble Group hebt verstrekt) te waarschuwen dat je de Voorwaarden hebt overtreden; (b) je Ledencontent te verwijderen; (c) je Profiel te verwijderen; (d) je abonnement(en) op te zeggen; (e) wetshandhavingsinstanties op de hoogte te stellen en/of hen jouw Ledencontent te verstrekken om volledig mee te werken met de bevoegde wetshandhavingsinstanties om verdere actie te ondernemen; en/of (f) enige andere actie te ondernemen die Bumble Group passend acht.

Ontbinding van deze Voorwaarden of verwijdering van je Profiel betekent ook verwijdering van toegang tot je profiel en alle gegevens en content in je profiel en die daaraan zijn verbonden.

Alle bepalingen van deze Voorwaarden, die door hun aard zouden moeten overleven, zullen ontbinding van deze Voorwaarden overleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze Arbitrageovereenkomst, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garantie en beperking van aansprakelijkheid.

16. DIVERSEN

We willen je nog een paar dingen laten weten voordat je Bumble kunt gaan gebruiken.

Deze Voorwaarden, die we van tijd tot tijd kunnen aanpassen, vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Bumble Group. De Voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten, verklaringen en afspraken (mondeling of schriftelijk) tussen ons, met uitzondering van het Privacybeleid. Niets in deze clausule zal enige aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor frauduleuze voorstelling van zaken.

Bumble Group heeft redelijke stappen ondernomen om te zorgen voor de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op Bumble en biedt deze op een 'as is' en 'as available' basis aan. Bumble Group geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de informatie die op Bumble te vinden is, ongeacht of deze expliciet of impliciet is. Gebruik Bumble en de beschikbare gegevens op eigen risico. Bumble Group kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enig verlies ten gevolge van de transmissie, het datagebruik of onnauwkeurige Ledencontent.

Het is jouw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle materialen die je via Bumble zou kunnen bemachtigen geen virussen of andere kwaadaardige componenten bevatten. Je accepteert dat Bumble niet zonder onderbreking of foutvrij beschikbaar wordt gesteld, dat fouten niet gecorrigeerd zouden kunnen worden, dat Bumble Group of de dienst die het beschikbaar stelt niet vrij is van virussen, bugs, spyware, Trojaanse paarden of enige andere kwaadaardige software. Bumble Group is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de hardware of software van je computer of andere apparatuur of technologie, inclusief maar niet beperkt tot schade door enige veiligheidsinbreuk of enig soort virus, bug, manipulatie, fraude, fout, nalatigheid, interruptie, gebrek, vertraging in werking of transmissie, computerlijn- of netwerkstoring of enig ander technisch of ander mankement.

De communicatie tussen jou en Bumble Group kan langs elektronische weg plaatsvinden, of je nu de App gebruikt, Bumble Group e‑mails stuurt, of dat Bumble Group je in de App berichten stuurt of met jou per e‑mail communiceert. Voor contractuele doeleinden ga je akkoord met (a) het ontvangen van berichten van Bumble Group in elektronische vorm; en (b) het in elektronische vorm ontvangen van alle algemene voorwaarden, overeenkomsten, bekendmakingen en andere communicatie van Bumble Group alsof deze in schriftelijke vorm waren ontvangen. Het voorgaande heeft geen invloed op je wettelijke rechten, inclusief maar niet beperkt tot de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act gecodificeerd als 15 U.S.C. Sec. 7001 e.v.

We weten dat onze Voorwaarden te gek zijn, maar soms moeten we ze toch aanpassen

Naarmate Bumble groeit, kan het nodig zijn dat we deze Voorwaarden aanpassen. Daarom behouden we te allen tijde het recht de Voorwaarden aan te passen of te wijzigen (een 'Wijziging'). Als wij dat doen, worden de Wijzigingen op deze pagina geplaatst en zullen we de Ingangsdatum van de updates onderaan de Voorwaarden vermelden. In sommige situaties is het mogelijk dat wij je een e-mail sturen om je te informeren over een Wijziging. We kunnen je ook vragen om onze Wijzigingen te accepteren. In dat geval hoor je van ons. Je dient deze pagina ook regelmatig te checken op Wijzigingen. We houden onze gebruikers graag zo goed mogelijk op de hoogte.

Door na een Wijziging gebruik te blijven maken van Bumble, ga je akkoord met en ben je wettelijk gebonden aan de gewijzigde Voorwaarden. Als je een Wijziging van de Voorwaarden niet accepteert, stop dan direct met het gebruik van Bumble (oei, dat valt niet mee!).

Aanvullende bepalingen:

Indien, om wat voor reden dan ook, een van de Voorwaarden als onwettig, ongeldig, of op enig andere manier door een rechtbank in een bevoegde jurisdictie als onuitvoerbaar wordt bevonden, dan zal die voorwaarde, inzover deze onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, geschrapt en verwijderd worden uit de Voorwaarden en de resterende Voorwaarden zullen blijven voortbestaan en onverminderd van toepassing, bindend en uitvoerbaar blijven.

Een onvermogen tot uitoefening of een vertraging van de uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, volmacht of privilege door ons zal op geen manier dienen als een vrijstelling van dit recht of als het aanvaarden van enige variatie van de Voorwaarden en noch zal een eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel, volmacht of privilege de verdere uitoefening van dat recht of van enig ander recht, macht of voorrecht in de weg staan.

Je verklaart en garandeert dat:

 1. je je niet in een land bevindt dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangeduid als een land dat 'terrorisme ondersteunt'; en dat
 2. je niet voorkomt op enige door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

Door de App te gebruiken accepteer je dat Bumble een wereldwijde app is die ondersteund wordt door servers die zich in landen over de hele wereld bevinden, onder andere in de Verenigde Staten. Als je in een land woont met gegevensbeschermingswetgeving, is het mogelijk dat de opslag van je persoonsgegevens niet dezelfde bescherming zal krijgen als in het land waarin je woont. Door je persoonsgegevens in te dienen, ervoor te kiezen de diensten die je gebruikt te upgraden of door gebruik te maken van de applicaties die op Bumble beschikbaar zijn, geef je toestemming voor het overdragen, opslaan en verwerken van je persoonsgegevens in dergelijke landen.

Het is mogelijk dat de App links naar websites of middelen van derden bevat. In deze gevallen accepteer je dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor:

 1. de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke websites of media; of
 2. de content, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of media.

Links naar dergelijke websites of media betekenen niet dat we deze ondersteunen of goedkeuren. Je erkent dat jij alleen verantwoordelijk bent voor alle risico's die voortvloeien uit jouw gebruik van dergelijke websites of media en deze accepteert. Framing, in-line linking of andere methodes van associatie met de App zijn uitdrukkelijk verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze Voorwaarden en enige rechten of licenties die hierbij gegeven zijn, mogen niet door jou overgedragen of toegekend worden, maar ze mogen door ons wel zonder beperking worden toegekend.

Als er een verschil is tussen het vertaalde versie en de versie in de Engelse taal van deze Voorwaarden zal de Engelse versie doorslaggevend zijn.

Als je vragen, klachten of vorderingen hebt met betrekking tot de App, neem dan contact met ons op via feedback@team.bumble.com.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM.

Volgens artikel 13(3) vallen jouw toegang tot de App, Onze Content, enige Ledencontent, enige vorderingen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan jouw relatie met Bumble Group en deze Voorwaarden onder en worden deze geïnterpreteerd door de wetten van de staat Texas. Alle vorderingen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze Voorwaarden en/of jouw relatie met Bumble Group die om welke reden dan ook niet worden onderworpen aan arbitrage en alle vorderingen of rechtszaken die de uitvoerbaarheid of toepasselijkheid van de arbitragebepalingen hierin betwisten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbank van Travis County. Je accepteert dat dergelijke rechtbanken een in personam bevoegdheid en rechtsgebied hebben en ziet af van enig bezwaar op basis van een minder geschikt forum. Je accepteert dat je geen klacht in zult dienen of deel zult nemen in een collectief proces tegen ons.

18. DE BUMBLE GROUP

Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou als gebruiker ('jij' of 'jou') en Bumble Group ('wij' of 'ons'). Bumble Group bestaat onder meer uit Bumble Holding Limited (een Engels bedrijf) Bumble Trading LLC (een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Delaware), Bumble Inc. (een onderneming in Delaware), Social Online Payments Limited (een bedrijf geregistreerd in Ierland) en Social Online Payments L.L.C. (een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Delaware).

Ingangsdatum

De Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 11 augustus 2021.