Regulamin

Oszustwa i kradzieże

Bumble surowo zabrania wszelkich oszustw lub kradzieży mających na celu oszukanie członków lub manipulowanie nimi w zakresie zasobów finansowych lub materialnych. Oszustwa definiujemy jako działania członków składających pozornie nieuczciwe lub fałszywe oświadczenia, które mają na celu zmanipulowanie lub oszukanie ofiar w celu uzyskania korzyści finansowych lub spowodowania ich strat.

To obejmuje między innymi:

  • Proszenie innych członków o wsparcie finansowe w postaci pieniędzy, pożyczek, inwestycji lub darowizn
  • Kłamstwo na temat swoich zamiarów w celu osiągnięcia korzyści finansowych
  • Przekazywanie fałszywych informacji lub udawanie romantycznych intencji w celu manipulowania członkami lub oszukiwania ich w zakresie zasobów finansowych lub materialnych
  • Nieprawdziwe przedstawianie lub fałszywe przedstawianie faktów na swój temat (w tym imienia i nazwiska, płci, wieku i stałego miejsca zamieszkania) w celu uzyskania korzyści finansowych (zobacz Nieautentyczne profile i zdjęcia)
  • Fizyczne odbieranie komuś własności lub majątku bez jego wiedzy i pozwolenia

Dowiedz się o naszej filozofii egzekwowania prawa w oparciu o wytyczne na tej stronie. Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd, podejmując działania w sprawie Twojego konta lub treści, zawsze możesz skontaktować się z nami tutaj.