Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Vad är Moves Making Impact?

Med hjälp av Vital Voices, en ideell organisation som arbetar för att ge kvinnor en röst, har vi skapat Moves Making Impact. Initiativet tar hjälp av första kontakten på Bumble för att stärka kvinnor som verkar för förändring världen runt. Med varje första kontakt på Bumble gör vi en donation till en av tre kvinnor som gör ett fantastiskt arbete för mänskliga rättigheter, att utrota svält och främja jämlika löner. Du hittar mer information om initiativet, kvinnorna och deras arbete här.

Följ dessa steg för att ändra vilket ändamål du vill stötta med dina första kontakter:

  1. Välj siluetten i det nedre vänstra hörnet
  2. Välj kugghjulet/inställningarna i det övre vänstra hörnet
  3. Skrolla ner och välj "Moves Making Impact-inställningar"
  4. Välj vilket ändamål du vill stötta (eller välj "läs mer" för mer information)