Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Hvorfor ser jeg sensurerte bilder?

Har du noen gang mottatt et bilde fra noen på Bumble som ser ut som det er sensurert? I så fall er det vår "privatetterforsker" som er på jobb.

Dette fungerer på den måten at kunstig intelligens automatisk oppdager potensielt upassende bilder og sensurerer disse dersom du har fått tilsendt et slikt.  

Du kan klikke på bildet dersom du allikevel ønsker å se det. Men hvis ikke, kan du ignorere det, eller rapportere det dersom du ønsker det. Det er opp til deg!