Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Samtykke på Bumble og i virkeligheten

Samtykke er noe som alltid skal finne sted. Det er forventet at alle som bruker Bumble snakker om og respekterer hva som er akseptabel oppførsel. Dette innebærer også at en aldri antar hva en annen person er komfortabel med.

På Bumble har vi bl.a. nulltoleranse når det kommer til private bilder brukere ikke har samtykket til. Om matchen din ikke har gitt tydelig utrykk for at de ønsker å motta et nakenbilde (eller andre bilder som kan oppfattes om seksuelle), ikke send slikt til dem. Det finnes ingen unntak. Om du mottar et slikt bilde uten din samtykke kan du rapportere det når som helst.

I et sunt forhold er det viktig at man lytter til hverandre og leser hverandres kroppsspråk og andre ikke-verbale signaler. Om din partner ikke virker komfortabel, usikker, eller ikke kan gi samtykke, stopp og ikke fortsett videre. Det er også viktig å huske at en person når som helst kan trekke tilbake eventuell samtykke de allerede har uttrykket.

Om noe skulle skje med deg når du bruker appen, sender tekstmeldinger, eller møter noen i virkeligheten kan vi betrygge med at vi er her for å gi støtte og hjelpe der vi kan. Du kan ta kontakt med oss eller finne et relevant ressurssenter i ditt område å snakke med.