Richtlijnen

Promotie van zelfmoord en zelfverwonding

We vinden de veiligheid van onze leden belangrijk en zijn ons ervan bewust dat sommigen worstelen met mentale gezondheid, zelfverwonding, zelfmoordgedachten, middelengebruik of een eetstoornis. Hoewel we leden toestaan om hun persoonlijke ervaringen met deze problemen op een veilige manier te delen, staan we geen inhoud toe die activiteiten afbeeldt, promoot, verheerlijkt of helpt bij activiteiten die kunnen leiden tot zelfmoord, zelfverwonding of een verstoord eet- of lichaamsbeeld.

Het volgende is niet toegestaan:

  • Zelfmoord of zelfverwonding aanmoedigen, promoten, verheerlijken of er instructies voor geven.
  • Ongeordend eten, diëten of een lichaamsbeeld afbeelden, promoten, normaliseren, verheerlijken of er instructies voor geven.
  • Grafische beelden van zelfverwonding of zelfmoord (zie Gewelddadige of grafische inhoud).
  • Inhoud die respectloos is tegenover slachtoffers, nabestaanden of gezinnen die te maken hebben (gekregen) met zelfmoord, zelfverwonding of eetstoornissen (zie Pesten en beledigend gedrag).
  • Gevaarlijke amateuristische handelingen of 'viral challenges' die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

In reactie op inhoud waarin een suïcidaal of zelfverwondend plan, voornemen of idee wordt beschreven, kunnen we de content verwijderen en het lid plaatselijke ondersteunende bronnen sturen, zoals hotlines voor zelfmoordpreventie. Als we redenen hebben om aan te nemen dat een lid een gevaar voor zichzelf vormt, kunnen we contact opnemen met de plaatselijke hulpdiensten voor interventie, wat kan leiden tot een bezoek van de hulpdiensten.

Lees meer over onze handhavingsfilosofie aan de hand van de richtlijnen op deze pagina. Als je denkt dat we een fout hebben gemaakt bij het nemen van maatregelen met betrekking tot je account of inhoud, kun je altijd contact met ons opnemen.