Regulamin

Przemoc fizyczna i seksualna

Nie tolerujemy żadnych treści ani obrazów, które przedstawiają akty przemocy fizycznej lub seksualnej, ani zachowań dopuszczających się takich aktów, ani też treści, obrazów bądź zachowań, które zawierają wiarygodnie brzmiące groźby zawierające akty przemocy fizycznej lub seksualnej.

Obejmują one między innymi:

 • Grożenie lub wyrządzanie jakiegokolwiek rodzaju fizycznej krzywdy wobec innej osoby
 • Grożenie lub dopuszczanie się jakiegokolwiek rodzaju napaści seksualnej, którą definiujemy jako niechciany kontakt fizyczny lub próbę kontaktu fizycznego o charakterze seksualnym. Zachowania te to między innymi:

  • Dotykanie o charakterze seksualnym lub całowanie dowolnej części ciała lub próby takich działań bez zgody drugiej osoby
  • Usunięcie ubrania innej osoby wbrew jej woli
  • Stealthing (tj. nieuzgodnione usunięcie barierowych środków antykoncepcyjnych)
  • Penetracja seksualna lub jej próby bez zgody drugiej strony, które obejmują między innymi: gwałt, seks oralny bez zgody, akty seksualne, gdy jedna ze stron jest nieprzytomna lub niezdolna do wyrażenia zgody na aktywność seksualną, lub akty seksualne wywołane przymusem lub wskutek zażycia środków odurzających
.
 • Wyrażanie wiarygodnie brzmiących pogróżek zawierających przemoc, której użycie skutkowałoby poważnym uszkodzeniem ciała lub śmiercią
 • Fizyczny stalking (i.e. podglądanie lub pojawianie się w miejscu czyjegoś pobytu w celu zastraszania lub inicjowania niechcianego kontaktu)
 • Używanie platformy do wspierania wyzysku lub handlu ludźmi. Handel ludźmi definiujemy jako „rekrutowanie, transportowanie, transfer, ukrywanie lub pozyskiwanie osób dorosłych przy użyciu siły, oszustwa lub fałszerstwa celem wykorzystania tychże osób do osiągania korzyści.” (Biuro ONZ do spraw Narkotyków i Przestępczości)

Zdecydowanie zachęcamy naszych członków do zgłaszania tego typu zachowania, jeśli zaistniały na platformie, osobiście pomiędzy członkami lub w innym miejscu poza platformą Bumble. Nasz wyspecjalizowany zespół ds. bezpieczeństwa może zapewnić zewnętrzne zasoby wsparcia. Ponieważ takie zachowanie może mieć również charakter przestępczy, rozwiązaniem może być również zgłoszenie go lokalnym organom ścigania. Jeśli dowiemy się o którymkolwiek z powyższych zachowań, możemy podjąć działania przeciwko kontom członków naruszającym zasady, a także współpracowac z organami ścigania we wszelkich dochodzeniach karnych, które wynikną z tej sprawy.

Więcej informacji o tym, jak zachować bezpieczeństwo podczas osobistych spotkań match, można znaleźć na stronie Bumble Centrum pomocy.

Dowiedz się o naszej filozofii egzekwowania prawa w oparciu o wytyczne na tej stronie. Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd, podejmując działania w sprawie Twojego konta lub treści, zawsze możesz skontaktować się z nami tutaj.