Richtlijnen

Fysiek en seksueel geweld

We staan geen inhoud, beelden of gedrag toe dat geloofwaardige daden van fysiek of seksueel geweld bevat of ermee dreigt.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Dreigen met of plegen van elke vorm van fysieke schade aan een andere persoon.
 • Dreigen met of plegen van elke vorm van seksueel geweld, wat we definiëren als elk ongewild fysiek contact of elke poging tot fysiek contact die seksueel van aard is. Dit gedrag kan bestaan uit:

  • Ongewilde seksuele aanrakingen of het kussen van lichaamsdelen of pogingen hiertoe.
  • Het ongewild uittrekken van iemands kleding.
  • Stealthing (d.w.z. het zonder instemming van de ander verwijderen van barrièrecontraceptie).
  • Seksuele penetratie of een poging hiertoe zonder instemming, zoals verkrachting, orale seks zonder instemming, seksuele handelingen waarbij iemand buiten bewustzijn of niet in staat is om in te stemmen met de seksuele handeling of seksuele handelingen onder dwang of onder invloed van middelen.
 • De uiting van geloofwaardige dreigingen die kan resulteren in ernstig lichamelijk letsel of de dood.
 • Fysiek stalken (d.w.z. iemand in de gaten houden of opdagen op de plek waar iemands zich bevindt om deze persoon te intimideren of ongewild contact te leggen).
 • Ons platform gebruiken om uitbuiting of mensenhandel mogelijk te maken. We definiëren mensenhandel als 'het ronselen, vervoeren, verplaatsen, onderdak bieden of ontvangen van volwassenen met geweld of via fraude of misleiding, met het doel hen uit te buiten voor winst' (volgens het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit).

We raden onze leden sterk aan om dit soort gedrag te melden als het voorkomt op het platform, persoonlijk tussen leden of elders buiten het Bumble-platform. Ons gespecialiseerde veiligheidsteam kan externe bronnen voor ondersteuning bieden. Aangezien dit gedrag ook crimineel van aard kan zijn, kan het een optie zijn om aangifte te doen bij een lokale wetshandhavingsinstantie. Als we ons bewust worden van een van de bovenstaande gedragingen, kunnen we actie ondernemen tegen accounts van leden die de overtreding hebben begaan en kunnen we ook samenwerken met wetshandhavingsinstanties in een eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Voor meer informatie over hoe je veilig blijft bij het persoonlijk ontmoeten van een match, kun je het Helpcentrum van Bumble bezoeken.

Lees meer over onze handhavingsfilosofie aan de hand van de richtlijnen op deze pagina. Als je denkt dat we een fout hebben gemaakt bij het nemen van maatregelen met betrekking tot je account of inhoud, kun je contact met ons opnemen.