Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Jak Bumble odpowiada na żądania dostarczenia danych ze strony organów egzekwowania prawa?

W razie potrzeby współpracujemy z zewnętrznymi partnerami do spraw ochrony porządku publicznego w celu raportowania kontroli warunków bytowych, asystowania w dochodzeniach karnych, przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz konsultowania się w zakresie innowacji mających na celu zachowanie bezpieczeństwa w wirtualnym świecie.Współpracujemy w dobrej wierze z organami ochrony porządku publicznego, aby egzekwować wytyczne naszej polityki prywatności i gwarantować naszym użytkownikom i użytkowniczkom bezpieczne środowisko—zarówno w aplikacji jak i w realnym życiu. Współpracując z organami ohrony porządku publicznego stosujemy się do wszystkich przepisów i regulacji dotyczących danych i prywatności. Nie podajemy żadnych tego typu żądań danych lub informacji ani do wiadomości naszych członków, ani do wiadomości publicznej.  

Organy porządku publicznego, które chcą uzyskać dane, mogą przesłać żądanie danych lub zachowania danych, zakładając konto i rejestrując się do naszego bezpiecznego portalu dotyczącego egzekwowania prawa

Należy wziąć pod uwagę, żenie odpowiadamyna żadne żądania przesłane faxem, e-mailem lub zgłoszone telefonicznie ani żadne żądania, które są dokonane przez osoby, które nie są do tego upoważnione. W przypadku wniesienia żądania za pośrednictwem poczty, należy wziąć pod uwagę dłuższy czas oczekiwania na odpowiedź.

Organy porządku publicznegomuszą zgłosić swoje żądania do jednego z naszych biur:

 • Żadania na terenie USA: Bumble Trading LLC, 1105 West 41st Street, Austin, Texas, 78756 
 • Żądania międzynarodowe lub na terenie Wielkiej Brytanii: Bumble Holding Limited, The Broadgate Tower, Third Floor, 20 Primrose Street, London EC2A 2RS, United Kingdom

Jeśli żądanie nie zostanie zgłoszone do odpowiedniego biura, możemy uznać, że zostało ono zgłoszone do biura Bumble Holding Limited’s, w którym to przypadku żądanie zostanie wykonane zgodnie z prawem, jakiemu podlegają żądania w Anglii i Walii. Może to spowodować odrzucenie Twojego wniosku.

Wszystkie żądania egzekwowania prawa są rozpatrywane w świetle prawa obowiązującego w lokalizacji danego biura, do którego wniesione zostało żądanie. Odpowiedzialność za złożenie wniosku żądania do odpowiedniego biura leży po stronie organu egzekwowania prawa. My nie przesyłamy żądań między naszymi biurami.

Wszelkie żądania danych od organów egzekwowania prawa powinny dołączać oficjalnie podpisany dokument na papierze firmowym. W celu zgodności z wymogami oraz zapewnieniem odpowiedniej weryfikacji powinien on zawierać:

 • Nazwisko osoby, której dotyczy żądanie uzyskania informacji oraz co najmniej jedną z następujących informacji:
  • Zarejestrowany adres e-mail
  • Zarejestrowany numer telefonu komórkowego
  • Powiązany numer telefonu komórkowego
  • Unikalny numer ID
 • Powód żądania
 • Żądane informacje
 • Adres e-mail z domeny organu egzekwowania prawa
 • Nazwisko osoby kontaktowej, w tym nazwę kraju, organu egzekwowania prawa, działu, stanowisko/tytuł i numer telefonu kontaktowego. Niedostarczenie tych informacji może oznaczać, że będziemy prawnie zmuszeni odrzucić żądanie.
 • Załącznik ze stosowną procedurą prawną, na przykład przyznanie wzajemnej pomocy prawnej, zlecenie produkcji, wezwaniem do sądu lub nakazem przeszukania. Prosimy upewnić się, że ogran prawny określił w żądaniu właściwe biuro, ponieważ my nie możemy stosować się do żądań prawnych skierowanych do nieodpowiedniego biura.

Więcej informacji można znaleźć w our Wytycznych dotyczących egzekwowania prawa.