Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Alla mina konversationer har försvunnit!

Det finns flera möjliga anledningar till att dina konversationer inte visas. 

Om dina konversationer försvann efter att du loggade tillbaka in på ditt konto är det möjligt att du råkat skapa en dubblettprofil. Testa att logga ut och in igen med samma metod som du använde för att skapa ditt konto. Om en dubblettprofil hade skapats kommer dina konversationer att synas igen så fort du är tillbaka på rätt konto.

Dina konversationer kan också ha försvunnit för att du stängt av Date-läget. När Date-läget stängs av raderas alla matchningar och konversationer från ditt konto. Tyvärr kan konversationer inte återskapas efter att Date-läget stängts av.  Du kan dock börja om på nytt och börja matcha igen om du återaktiverar Date-läget.