Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Jeg har sett en upassende annonse, hvordan kan jeg rapportere den?

Hvis du vil se informasjon om hvordan målrettede annonser fungerer, klikk på AdChoices ved siden av "Annonser"-merket.

Hvis du vil rapportere en annonse som du har sett eller trenger mer hjelp, kontakt oss direkte for å gjøre oss oppmerksom på det.