Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Kan jeg bruke mer enn en Bumble-modus?

Ja, du kan bruke mer enn en Bumble-modus til en hver tid samt holde profilene separat fra hverandre i hver modus.

Følg disse stegene for å bytte mellom moduser:

  1. Gå til dine innstillinger og velg 'Velg modus'
  2. Når du har endret modus kan du søke etter nye mennesker å bli kjent med på vanlig måte.

Uansett hvilken modus du er i vil du alltids se alle dine samtaler og matcher i din match-kø. Bizz- og BFF-matcher vil ha et lite emblem som viser hvilken modus du har matchet med brukeren i.