Improve your experience
You’re using a web browser we don’t support. Try one of this free options to have a better experience on Bumble.com

Hvordan kan jeg forlenge en match?

Vi har utviklet en en funksjon for alle som trenger litt mer tid for å få i gang en samtale. Når du bruker Forleng vil du ha 24 nye timer til å få i gang samtalen når du bruker Date- eller BFF-modus. Alle brukere får en gratis mulighet hver dag til å forlenge matchtiden, og med Bumble Premium og Bumble Boost kan du bruke denne funksjonen så mye du vil.

Kvinner vil kunne forlenge en match før første melding blir sendt, i alle matcher. I matcher med kvinner, vil ikke-binære personer og menn kunne bruke Forleng hvis det første steget ikke er tatt innen 24 timer. I matcher med samme kjønn, i matcher med to ikke-binære, eller i matcher med ikke-binære og menn, kan begge medlemmer bruke Forleng når som helst så lenge noen har tatt første steget.

For å forlenge en match, vennligst følg disse stegene:

1. Trykk på matchen du ønsker å forlenge

2. Trykk på "Forleng" for å legge til 24 ekstra timer (alternativt heter knappen "Daglig forlengelse")