Richtlijnen

Bumble Richtlijnen voor de gemeenschap

Bumble is een ruimte om op een veilige, inclusieve en respectvolle manier vriendschappelijke contacten te leggen. Om gezonde en rechtvaardige relaties te bevorderen, houden we onze leden verantwoordelijk voor de manier waarop ze elkaar behandelen.

Met onze Communityrichtlijnen houden we onze leden veilig. Ze maken duidelijk welke inhoud en welk gedrag niet acceptabel is (op ons platform en daarbuiten).

Profielrichtlijnen

 • Leeftijd. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om lid te worden van Bumble. Het is niet toegestaan om een profiel aan te maken waarbij je je voordoet als jonger dan 18 jaar. We behouden ons het recht voor om naar je identiteitsbewijs te vragen om je leeftijd te verifiëren, en we blokkeren je op het platform als je minderjarig bent.

 • Profielfoto's. We willen dat je profiel je authentieke zelf laat zien! Daarom verplichten we dat ten minste één van je profielfoto's alleen jou afbeeldt en duidelijk je volledige gezicht laat zien. We staan het niet toe:
 • Profielfoto's die sterk vervormd zijn of overdreven of onnatuurlijke digitale effecten bevatten tot het punt waarop niet duidelijk kan worden vastgesteld dat jij de persoon op de foto's bent.
 • Overlappende symbolen, pictogrammen, kaders of stickers die niet van Bumble zijn op je profielfoto's.
 • Memes of foto's met alleen - of voornamelijk - tekst als profielfoto.
 • Profielfoto's van kinderen alleen.
 • Profielfoto's met ongeklede kinderen.

 • Gebruikersnaam. Leden mogen initialen, afkortingen, verkorte versies van hun naam, bijnamen, volledige namen en tussennamen gebruiken. Leden hoeven niet hun wettelijke naam of volledige naam te gebruiken, maar gebruikersnamen moeten een authentieke weergave zijn van de naam die je in het dagelijks leven gebruikt. We staan het volgende niet toe:
 • Woorden of zinnen die in strijd zijn met onze Communityrichtlijnen.
 • De naam van een beroemdheid of fictief personage gebruiken.
 • Woorden of tekens (anders dan een geldige naam) inclusief beschrijvende woorden, symbolen (bijv. $, *, @,), emoji's, cijfers of interpunctie.

Richtlijnen voor inhoud en gedrag

Naaktheid en seksuele activiteit voor volwassenen

We staan geen naakt, expliciet seksueel of vulgair seksueel profielmateriaal toe. We staan ook geen commerciële uitwisseling toe van romantische of seksuele activiteiten, inhoud of diensten, inclusief pogingen om seksuele inhoud voor volwassenen te verkopen, adverteren of kopen. Lees meer.

Pesten en beledigend gedrag

Onze community is bedoeld om vriendschappelijke contacten te leggen. We staan geen inhoud of gedrag toe waardoor een individu of groep zich lastiggevallen, gepest of doelwit voelt. Dit omvat kleinerend, beledigend of intimiderend gedrag; het maken van ongevraagde opmerkingen over iemands uiterlijk; emotioneel misbruik; chantage; herhaaldelijk ongewenst contact; of het wensen, aanmoedigen of prijzen van gewelddaden. Lees meer.

Seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen

We hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van elke vorm van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen. We staan geen inhoud toe die kinderen seksualiseert of in gevaar brengt, echt of fictief (bijv. anime, media, tekst, illustraties of digitale afbeeldingen). Dit omvat alle visuele afbeeldingen of discussies van seksueel expliciet gedrag waarbij een kind betrokken is. In dit beleid wordt onder een kind iedereen verstaan die jonger is dan 18 jaar. Het is verboden om materiaal over seksueel misbruik van kinderen te uploaden, op te slaan, te produceren, te delen of iemand hiertoe aan te zetten, zelfs als het de bedoeling is om verontwaardiging te uiten of aandacht te vragen voor deze kwestie. Lees meer.

Commerciële en promotionele activiteiten

Ons platform is geen marktplaats. We staan niet toe dat Bumble wordt gebruikt voor ongevraagde commerciële of promotionele doeleinden. Lees meer.

Gecontroleerde goederen en stoffen

Wij staan niet toe dat leden onze platforms gebruiken voor het kopen, verkopen, leveren, distribueren of direct faciliteren van de aankoop, verkoop, levering of distributie van illegale drugs en/of het misbruik van gecontroleerde goederen en stoffen. Dit omvat: e-sigaretten, marihuana, drugsparafernalia, of het misbruik van legale stoffen zoals voorgeschreven medicijnen, tabak of alcohol. Lees meer.

Vredesorganisaties en personen

We staan niet toe dat organisaties of personen die een gewelddadige, gevaarlijke of op terrorisme gebaseerde missie verkondigen, verheerlijken, vergoelijken of waarvan bekend is dat ze die ondersteunen, gebruikmaken van Bumble. Lees meer.

Identiteitsgebonden haat

We streven naar een diverse en inclusieve gemeenschap op Bumble. We verbieden inhoud of gedrag dat haat, ontmenselijking, degradatie of minachting van gemarginaliseerde of minderheidsgemeenschappen bevordert of door de vingers ziet op basis van de volgende beschermde kenmerken: ras/etniciteit, nationale afkomst/nationaliteit/immigratiestatus, kaste, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, beperking of ernstige gezondheidstoestand, of religie/geloof. Lees meer.

Inauthentieke profielen

Bumble staat voor authenticiteit en we verwachten van al onze leden dat ze zichzelf nauwkeurig weergeven in hun profiel. We staan geen imitatie of verkeerde voorstelling van zaken toe op ons platform. Dit omvat catfishing (d.w.z. het creëren van een online personage dat niet jij is) of het valselijk vermelden van feiten over jezelf (inclusief naam, geslacht, leeftijd en permanente locatie). Lees meer.

Desinformatie

Wij verbieden het delen van aantoonbaar onjuiste of wezenlijk misleidende inhoud die waarschijnlijk ernstige schade zal veroorzaken of een negatief effect zal hebben op de individuele of openbare veiligheid. Dit omvat inhoud die rechtstreeks in tegenspraak is met informatie en richtlijnen van toonaangevende en gerenommeerde wereldwijde gezondheidsorganisaties en volksgezondheidsautoriteiten, onjuiste of misleidende informatie over enig burgerlijk proces en gevaarlijke en onbewezen samenzweringstheorieën. Lees meer.

Fysiek en seksueel geweld

Wij tolereren geen inhoud, beelden of gedrag waarbij geloofwaardige daden van fysiek of seksueel geweld worden gepleegd of waarmee wordt gedreigd. Hieronder vallen fysieke stalking, het gebruik van ons platform om uitbuiting of mensenhandel te helpen, vergemakkelijken of ondersteunen en seksueel geweld van welke aard dan ook, wat wij definiëren als ongewenst lichamelijk contact of een poging tot lichamelijk contact van seksuele aard. Lees meer.

Scams en diefstal

Bumble verbiedt elke vorm van scam of diefstal die bedoeld is om leden financiële of materiële middelen afhandig te maken of te manipuleren. Dit omvat het vragen om of verkrijgen van financiële steun, liegen over je bedoelingen voor financieel gewin of romantische bedoelingen veinzen om leden financiële of materiële middelen afhandig te maken. Lees meer.

Seksuele intimidatie

Wij tolereren geen seksuele intimidatie. Wij beschouwen seksuele intimidatie als elk niet-fysiek en ongewenst (seksueel) gedrag tussen leden. Hieronder vallen cyberflashing (d.w.z. het ongevraagd delen van expliciete seksuele afbeeldingen), onfatsoenlijk gedrag in persoon, het delen of dreigen met het delen van seksuele of intieme afbeeldingen zonder toestemming van de betrokken persoon of de afgebeelde persoon, het sturen van ongewenste seksuele opmerkingen of afbeeldingen en fetisjisme. Lees meer.

Spam

Wij staan geen enkele vorm van ongewenste of irrelevante content toe die in bulk of met een hoge frequentie wordt verzonden. Hieronder valt het delen van misleidende of verkeerde links, het aanmaken van een buitensporig aantal accounts waardoor andere leden worden gestoord, of het hebben van meerdere actieve profielen op ons platform om ongewenste interacties aan te gaan. Lees meer.

Verheerlijking van zelfmoord en zelfverwonding

We geven veel om onze leden en begrijpen dat sommigen worstelen met geestelijke gezondheid, zelfverwonding, zelfmoordgedachten, drugsgebruik of eetstoornissen. Hoewel we leden toestaan persoonlijke ervaringen met deze onderwerpen op een veilige manier te delen, staan we geen inhoud toe die activiteiten afbeeldt, promoot, verheerlijkt of helpt bij activiteiten die kunnen leiden tot zelfmoord, zelfverwonding of een verstoord eet- of lichaamsbeeld. Lees meer.

Gewelddadige en grafische inhoud

Wij staan geen gewelddadige, grafische of bloederige inhoud toe. Hieronder vallen beschrijvingen van geweld in gebruikersnamen of profielinhoud, foto's met echt of realistisch uitziend bloed, lichaamsvloeistoffen of verwondingen, of afbeeldingen waarop wapens van welke soort dan ook zijn afgebeeld (behalve op een geüniformeerd lid van de wetshandhaving of militair personeel). Lees meer.

Platformmanipulatie

Wij geven prioriteit aan het stimuleren van een community die is gebaseerd op echte verbindingen, dus alle pogingen om verbindingen, matches, conversaties of betrokkenheid kunstmatig te beïnvloeden door middel van automatisering of scripts zijn ten strengste verboden.

Veiligheid melden

Veiligheid is een topprioriteit bij Bumble. We gebruiken een combinatie van menselijke moderatoren en geautomatiseerde systemen om accounts en interacties op Bumble te controleren en te beoordelen op inhoud die mogelijk in strijd is met onze Communityrichtlijnen, onze Voorwaarden, of anderszins schadelijk is.

Onze leden spelen een cruciale rol in de veiligheid van Bumble door inhoud of gedrag te melden dat mogelijk in strijd is met onze Communityrichtlijnen. Als er iets gebeurt waardoor je je ongemakkelijk of onveilig voelt, raden we je ten zeerste aan iemand te ontmachen of te melden en blokkeren. Bekijk dit artikel voor meer informatie over wat er gebeurt als je iemand of iets meldt bij Bumble.

Houd er echter rekening mee dat het niet noodzakerwijs een reden is om iemand te rapporteren als je het niet met die persoon eens bent of het niet leuk vindt wat die persoon zegt. We kunnen actie ondernemen tegen iemand als we vaststellen dat diegene opzettelijk valse of ongepaste meldingen doet van andere leden, enkel en alleen op basis van beschermde eigenschappen. Dit omvat het rapporteren van transgender- of niet-binaire leden zonder andere reden dan hun genderidentiteit of -expressie of het herhaaldelijk verzenden van valse meldingen over slecht gedrag.

Handhavingsfilosofie

Alle leden moeten zich houden aan de platformregels die worden beschreven en waarnaar wordt verwezen in onze Communityrichtlijnen. Als je je gedraagt op een manier die in strijd is met de Communityrichtlijnen of waarden van Bumble of je anderszins handelt op een manier waarvan wij denken dat deze mogelijk schadelijk is voor Bumble of haar leden, kunnen we een aantal acties ondernemen op je account. Bij het bepalen van de straf voor het schenden van onze gemeenschapsrichtlijnen, houden we rekening met een aantal factoren.

We kunnen bijvoorbeeld:

 • De inhoud verwijderen.
 • Een waarschuwing geven.
 • Het overtredende lid verbannen van sommige of alle Bumble Inc.-apps.

Wanneer nodig kunnen we ook samenwerken met wetshandhavingsinstanties om te helpen bij mogelijke strafrechtelijke onderzoeken naar gedrag van leden.

Je gedrag jegens anderen buiten de app Bumble kan ook leiden tot actie tegen je account. Als we op de hoogte worden gesteld van schade tussen leden op afspraakjes, ontmoetingen met vrienden, via sms- of directmessagingplatforms, of relevant vermeend crimineel of schadelijk gedrag dat in je verleden of buiten Bumble is gepleegd, kunnen we actie ondernemen alsof dit op ons platform is gebeurd.

Als je denkt dat we een fout hebben gemaakt bij het nemen van maatregelen met betrekking tot je account of inhoud, kun je altijd hier contact met ons opnemen.


Als je vragen of opmerkingen hebt over de Communityrichtlijnen van Bumble, kun je contact met ons opnemen. Ons Supportteam staat hier altijd klaar om je te helpen.